Hoppa till innehåll

Hur vi skapar en mer hållbar tillverkning för kokosnötter

Publiceras:

Unilever har undertecknat ett unikt branschsamarbete med mål att hjälpa kokosodlingar att bli mer hållbara. För att skydda naturen och försörjningen för lokala kokos-odlingar samt de samhällen som är beroende av tillverkningen.

Coconut trees on plantation. Unilever has joined a new initiative that aims to create a more sustainable coconut industry.

Vi har nyligen anslutit oss till Sustainable Coconut Charter, det första branschinitiativet för att förbättra jordbrukarnas inkomster och försörjning, förbättra spårbarheten i försörjningskedjan, förhindra avskogning och mildra klimatkrisen.

Initiativet samlar branschen i att utveckla program som tar itu med lokala jordbrukares sociala, ekonomiska och miljömässiga välbefinnande. Målet är att ge de inblandade som är direkt påverkade och beroende av kokosnötsodling möjligheter att spela en positiv roll för en hållbar utveckling i deras region.

Med stöd från United States Agency for International Development (USAID) Green Invest Asia samt ledare från den privata sektorn är regelverket ett konkurrenskraftigt branschsamarbete. Som definierar hållbarhet och beskriver fokusområden och principer samt programmål och resultat.

Sådana program är nödvändiga för att säkerställa att lokala jordbrukares inkomster och försörjning förbättras - genom bättre tillgång till marknaden, finansiering och teknik, samt ökad kapacitet och produktivitet - på ett sätt som skyddar och återskapar miljön.

Det är också ett svar på en önskan inom branschen - och bland konsumenterna - för ökad spårbarhet och transparens. Med andra ord, att veta exakt var produkten kommer från.

Som Martin Huxtable, vår Director of Sustainable Sourcing säger: ”Med en ökad efterfrågan på kokosbaserade ingredienser är det absolut nödvändigt att branschen hittar sätt att möta den efterfrågan på ett hållbart sätt. Skapandet av Coconut Charter är ett viktigt steg i rätt riktning. ”

En mångfacetterad och samordnad strategi

Kokosnöt är en mycket mångsidig frukt och dess derivat - särskilt kokosnötolja - är eftertraktade ingredienser för mat, dryck och produkter inom hygien- och hudvård.

Medan hållbara metoder tillämpas i delar av branschen är det i ett tidigt skede och i stort sett fragmenterade. Fram tills nu har det inte funnits några tydliga riktlinjer för att forma och säkerställa hållbarhet inom globala kokosnötsförsörjningskedjor.

Till exempel är produktionen från många plantager hotad på grund av åldrande träd. Om inte dessa ersätts med nya, friska plantor och moderna planterings-metoder i större omfattning, beräknas trädproduktiviteten i Asien - där de flesta kokosnötter odlas - minska med mer än 80 % fram till 2027.

Dessutom saknar ofta lokala jordbruk, som står för cirka 95 % av den totala globala skörden, ofta marknads-, finansiell och teknisk kunskap. De nya riktlinjerna syftar till att förbättra tillgången till information och support. Det kommer göra det möjligt för dem att anta mer hållbara jordbruksmetoder och ersätta åldrande - mindre produktiva plantager.

Feature image - Two coconut smallholder farmers
En mer hållbar framtid för kokosnötsbranschen är avgörande för de miljontals människor som är beroende av den, och för vår planets hälsa. Martin Huxtable, Unilever’s Director of Sustainable Sourcing

Vi bygger på våra befintliga hållbarhetsinitiativ

Att anmäla sig till det här nya regelverket kommer komplettera våra befintliga hållbarhetsinsatser för kokosnötter. De inkluderar ett trädföryngringsinitiativ i Indonesien, ett program som utbildar jordbrukare i god jordbrukspraxis och ett pilotprojekt om klimatförändrande jordbruk. Genom vårt sojasåsmärke Bango driver vi också ett ungdomsprogram för att stödja nästa generation jordbrukare.

”Unilever har åtagit sig att skapa en mer hållbar framtid för kokosnötindustrin”, säger Martin. ”Det är viktigt för vår verksamhet. Men ännu viktigare, för de miljoner människor vars inkomster är beroende av den, och för vår planets hälsa. ”

Läs mer om Sustainable Coconut Charter

Tillbaka till sidans topp