Hoppa till innehåll

Kan maten bli ett gottgörande alternativ som räcker till för alla och för planeten?

Publiceras:

Våra ambitiösa åtaganden att tillverka hälsosamma och hållbara livsmedel, prisvärda för alla, innebär växtbaserade alternativ för 1 miljard euro

Two women cooking

Alla, överallt, ska ha tillgång till god mat som inte kostar jorden. Men vad gör maten god eller dålig? Näring? Smak? Vilken inverkan den har på vår planet? Eller hur det odlades och av vem?

Alla dessa element är faktorer i de livsmedelsval vi tillverkar varje dag. Men vi tänker inte ofta på vilken inverkan dessa val har på människor runt om i världen eller på själva planeten.

Varför vårt globala livsmedelssystem inte fungerar

Den komplicerade kedjan som leder mat från åker till gaffel är ett misslyckande eftersom många människor inte får vad de behöver. Det är för mycket slöseri och förstörelse av våra naturresurser.

Vi lever i en värld där två miljarder människor är överviktiga, samtidigt som en miljard är hungriga. Mer än 20 % av alla växthusgaser produceras av livsmedelsindustrin och ändå kastas en tredjedel av maten.

Som en av de största livsmedeltillverkarna i världen har vi ett ansvar att hjälpa till att forma ett globalt livsmedelssystem som är rättvist för alla. Det är därför vi lanserar vårt ”Future Foods” -initiativ - det är vår plan att hjälpa människor att gå över till hälsosammare dieter och minska livsmedelskedjans miljöpåverkan. Det innebär att vi förbinder oss att:

  • Anta ett årligt försäljningsmål på en miljard euro för växtbaserade kött- och mejeriprodukter inom fem till sju år
  • Halvera matavfallet i vår leveranskedja från fabrik till hyllan år 2025
  • Fördubbla antalet produkter som ger bra näring fram till 2025
  • Fortsätta att sänka mängden kalorier, salt och socker i alla våra produkter.

De nya målen stödjer också våra globala åtaganden att uppnå en leveranskedja fri från avskogning till 2023. Halvera vår användning av jungfruplast fram till 2025; och uppnå nollnetto-utsläpp för alla våra produkter till 2039.

Att göra växtbaserade livsmedel till det nya normala

Så varför växtbaserade livsmedel? Djurjordbruk är känt för att vara den näst största bidragsgivaren till utsläpp av växthusgaser efter fossila bränslen och en orsak till avskogning, vatten- och luftföroreningar och förlust av biologisk mångfald. Det är viktigt att minska vår köttkonsumtion. Ny forskning har visat att byte till en växtbaserad diet kan minska vårt individuella koldioxidavtryck med så mycket som 35 %.

Så vi vet att en mångsidig, växtbaserad diet är bättre för vår hälsa och planetens hälsa. Men om vi vill att människor ska byta, behöver växtbaserade alternativ bli mer tillgängliga, prisvärda och tilltalande. De måste vara det enkla, uppenbara valet.

Med ett nytt försäljningsmål på en miljard euro för växtbaserade alternativ kommer våra kunder att se ett bredare utbud av veganska och vegetariska alternativ från våra varumärken.

Det är ett tillvägagångssätt som inte bara är bra för planeten, det är också affärsmässigt. Två år efter förvärvet av The Vegetarian Butcher har vi expanderat det växtbaserade köttvarumärket till 30 länder. Hellmann’s veganmajonnäs finns nu i 33 länder och Ben & Jerry's har nu sju alternativ som inte är mejeriprodukter. Och Magnums första veganska glass fick pris med PETAs bästa vegan-glasspris 2019.

Feature image - Hanneke Faber 2
Det är inte upp till oss att bestämma för människor vad de vill äta, men det är upp till oss att göra hälsosammare och växtbaserade alternativ tillgängliga för alla säger Hanneke Faber, VD för Unilevers Foods & Refreshment Division.

Halvera matsvinnet

Förutom att ändra vårt sätt att äta krävs en omställning av världens livsmedelssystem, minskning av matsvinn och avfall. För närvarande kastas en tredjedel av den mat som produceras globalt och 40 –45 % av avfallet kommer från våra egna hem.

De ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av detta avfall är enorma, som Liz Goodwin, Senior Partner och chef för World Resources Institute, förklarar: ”Matsvinn och avfall har massiva konsekvenser när det gäller kostnader för den globala ekonomin, miljön och samhället. Vi vet att matsvinn och avfall bidrar med cirka 8 % av de globala utsläppen av växthusgaser samt slösar bort mark och vatten som används vid produktion av livsmedel. ”

Vi har undertecknat Champions 12.3 10x20x30-initiativet och vi redan åtagit oss att halvera matsvinnet till 2030. Vi flyttar nu fram tidsfristen till 2025.

"Vi behöver så många företag som möjligt för att öka och prioritera frågan om matsvinn och avfall och vidta åtgärder för att minska det", tillägger Liz.

Att balansera maten med mer hälsosamma alternativ

Övergången till hälsosammare kost kräver också att vi omformulerar våra livsmedel så att de uppfyller de högsta näringsnormerna.

Att sänka halten socker, salt och kalorier i våra produkter är centralt för detta åtagande. Vi har redan infört en 110-kalorilock på våra barnglassar och sänkt mängden salt, socker och kalorier i ett växande antal produkter, inklusive en sänkning på 30 % av sockret i vårt Lipton Ice Tea.

Vår framtida livsmedelsstrategi syftar till att utöka den genomlysningen, så att 85 % av våra livsmedel hjälper till att säkerställa att konsumenterna inte får mer än 5 g salt per dag fram till 2022. Och att 95 % av våra glassar inte innehåller mer än 22 g socker och 250 kcal per portion senast 2025.

Bekämpa brister med berikade produkter

Vi är också engagerade i att producera mer berikade livsmedel. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) drabbas fortfarande 2 miljarder människor av mikronäringsbrist. Men att stärka livsmedel med små, säkra doser av viktiga mikronäringsämnen som vitamin A och D, jod, järn och zink är ett enkelt sätt att motverka detta. brist.

För den målsättningen planerar vi att fördubbla antalet produkter som kan ge positivt näringsvärde till 2025. Detta definieras som livsmedel som innehåller påverkande mängder grönsaker, frukt, proteiner eller mikronäringsämnen som zink, järn, omega-3 och jod.

Återigen kommer de att följa i de etablerade fotspåren av produkter som Horlicks Classic, som är berikade med 21 mikronäringsämnen och har varit en stapelvara i sydasiatiska hushåll i generationer.

Skapa mat som fungerar för framtiden

Naturligtvis kräver framgången med de här initiativen att vi måste förnya oss så att vi kan nå de nya hälsomålen utan att kompromissa med smaken.

Över 500 experter på vårt centrum för livsmedelsinnovation, The Hive, vid Wageningen campus i Nederländerna arbetar med att skapa en ny generation näringsrika livsmedel som fungerar för framtiden. Det är här biotech-start-upen Algenuity arbetar med vårt FoU-team för livsmedel och glass, för att utforska sätt att föra livsmedel tillverkade med mikroalger till marknaden.

Samarbete som detta är avgörande om vi ska nå våra ambitiösa mål. Det är därför vi också sträcker ut en hand till jordbrukare, icke-statliga organisationer, universitet och lokala samhällen för att arbeta med oss, så att vi kan skapa den förändring som världens livsmedelssystem så desperat behöver.

Det kan vara Ben & Jerrys pågående Caring Dairy-program - betala en premie till jordbrukare som använder hållbara metoder. Eller Knorr samarbetar med WWF UK för att sammanställa Future 50 Foods-rapporten och belysa vilka livsmedel vi alla borde äta mer av. Målet är detsamma: att hjälpa till att förbättra systemet för livsmedel så att det blir rättvist för alla.

Hive test kitchen

Det finns goda krafter i mat

”Den genomsnittliga människans dagliga kost kommer att behöva förändras drastiskt de närmaste tre decennierna för att se till att maten räcker till alla, också för planeten. Genom att förändra matvanor, förbättra matproduktionen och minska matsvinnet kan vi börja lösa dessa problem, säger Jessica Fanzo, Bloomberg Distinguished Associate Professor in Global Food & Agricultural Policy and Ethics vid Johns Hopkins University.

Jessica tillägger: "Unilevers åtaganden är integrerade för att hjälpa människor att göra förändringar i sin kost med produkter de känner till och älskar."

Vår Future Foods-strategi markerar inte bara våra mål att förändra vår livsmedelsverksamhet, det är också vårt sätt att hjälpa till att omvandla världens livsmedelssystem. Först då kommer alla, överallt, att ha tillgång till hälsosam, prisvärd mat som är bra för planeten.

Tillbaka till sidans topp