Hoppa till innehåll

Unilever Sverige Ändra plats


Unilever products' refill station

Reuse. Refill. Rethink. Vägen till en förpackningsrevolution

Vi har arbetat med enkla, hållbara lösningar som hjälper miljontals konsumenter att minska plastförbrukningen för gott. Här är vad vi har lärt oss hittills.

Behovet av en minskning av plastanvändningen är mycket tydligt. En färsk rapport från The Pew Charitable Trusts och SYSTEMIQ - "Breaking The Plastic Wave" - visade att plast i haven och vid kusterna kommer att tredubblas 2040 om inte radikala åtgärder vidtas.

Men det finns lösningar. Samma rapport fann att siffran kan minskas med 80 % om vi genomför förändringar. Så Unilever vidtar åtgärder. År 2019 lovade vi att vi 2025 skulle halvera användningen av nyplast i våra förpackningar och totalt minska plastanvändningen med 100 000 ton.

Vår utgångspunkt måste vara design. Vi minskar mängden plast vi använder och ser till att alltmer kommer från återvunna källor. Vi strävar efter att se till att alla våra plastförpackningar är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara till 2025 - och vi arbetar med intensitet för att göra framsteg. En lösning är påfyllningsbara, återanvändbara format, och vi utforskar hur vi kan föra ut dem till konsumenter runt om i världen.

Som FoU-chef Richard Slater förklarar: ”För att ta itu med de grundläggande orsakerna till plastavfall måste vi tänka annorlunda om förpackningar. Vi behöver djärva innovationer som utmanar befintliga vanor, material och affärsmodeller. Vår prioritet är att omdefiniera vår strategi och bana väg för nya lösningar som återanvändbara och påfyllningsbara format. "Genom att anta en" testa, lära och förfina "-mentalitet har vi utvecklat innovationer som hjälper människor att minska användningen av plast för gott" tillägger Richard.

FID Reuse. Refill. Rethink. Vägen till en förpackningsrevolution

Vi behöver djärva innovationer som utmanar befintliga vanor, material och affärsmodeller. Vår prioritet är att omdefiniera vår strategi och bana väg för nya lösningar som återanvändbara och påfyllningsbara format. Richard Slater, FoU-chef, Unilever

Nya produkter. Nya förpackningar. Nya modeller.

Vi har dedikerade team för att påskynda vårt arbete med återanvändbara, påfyllningsbara format och vi investerar i pilotprogram över hela världen för att testa deras livskraft. Vi har lärt oss på vägen och förfinat olika modeller för att ta reda på vad som fungerar för konsumenterna - och för oss som företag.

Våra partners på Ellen MacArthur Foundation har skisserat fyra modeller för återfyllningsbara och återanvändbara konsumentprodukter som vi är överens om att har en mycket stark potential. Alla fyra tillvägagångssätten är en del av pilotprojekten vi stödjer. Vi utforskar också affärsmodeller genom Unilever Food Solutions som tillhandahåller produkter för hotellbranschen.

  • Påfyllning hemma: där konsumenter kan beställa refiller för leverans till sitt hem
  • Påfyllning när du är på språng: där kunderna fyller på sina behållare genom refill-system i butiker
  • Återkomst hemifrån: där konsumenterna kan ordna att förpackningar hämtas hemifrån och fylls på
  • Retur när du är på språng: där konsumenter returnerar förpackningar vid en avlämningsstation och de samlas in och fylls på av tillverkarna
  • Påfyllning och retur från företag till företag: där företag inom hotellbranschen kan beställa stora påfyllningar för professionella kök
T

En grafik som illustrerar de fem nämnda modellerna för återfyllning. Det finns fyra konsumentmodeller: påfyllning hemma, påfyllning på språng, återvända hemifrån och återvända på språng. Unilever Foods solutions introducerar också en business-to-business-modell som levererar påfyllningar till kunder inom hotellbranschen. Cred: Ellen MacArthur Foundation.

Genom att göra påfyllnings- och återanvändning allmänt tillgängliga och prisvärda hoppas vi kunna använda vår storlek och räckvidd för att driva bestående förändring. Men vi kan inte göra det ensamma. Det finns en styrka i antal, och för att detta verkligen ska kunna påverka, behöver vi kunder, återförsäljare och stater för att se fördelarna.

Därför delar vi för första gången det vi har lärt oss.

Det finns ingen lösning som passar alla

Vi har lärt oss att när det gäller återfyllning är definitivt inte fallet att en lösning som passar alla. Olika konsumenter har olika behov och önskemål, som beror på en mängd faktorer. Där de bor. Hur de handlar. Vad de köper. På samma sätt fungerar olika produktkategorier bättre när du är på språng än hemma och vice versa.

Framgången är beroende av att skräddarsy lösningarna, ta bort inträdesbarriärer och hålla systemen så enkla som möjligt.

Våra projekt har belyst några tydliga resultat. Här är några av dem.

Så vad är nästa steg för Unilever?

Påfyllnings- och återanvändningsstrategin är i starten. Vi lär oss alla fortfarande. Men att experimentera i verkliga förhållanden har gett oss en lång lista över insikter - och en ännu längre att-göra-lista. Nu vill vi påskynda utvecklingen och göra allt som står i vår makt att få till en revolution för återanvändningsanvändning.

Att dela det vi har lärt oss är en början, och vi hoppas att det kommer att vara användbart. Men global förändring behöver ett helt system bakom sig. Vi vet att vi inte kan göra det ensamma, det kräver inköp från återförsäljare, tillverkare, leveranstjänster, organisationer i det civila samhället och naturligtvis konsumenter. Vi ser också en viktig roll för regeringar, särskilt när det gäller att främja innovation och uppmuntra investeringar. Vi fortsätter att samarbeta för att få detta att hända.

Våra experiment kommer också att fortsätta. Vi kan se att genom att hålla sakerna enkla, med koncentrerad påfyllning till exempel eller digitala lösningar för att beställa leveranser, kan vi göra förändringar enklare för konsumenter att anta och förbättra sannolikheten för att nya vanor ska bestå.

Vi har utsett dedikerade team internt för att bygga expertis, testa olika metoder och skala upp framgångsrika piloter. Och vi fortsätter att lära oss på vägen och förfina våra framgångar.

Vi tänker till om plast. Kommer du göra detsamma?