Hoppa till innehåll

Unilever informerar om åtgärder för anställda gällande Covid-19

Publiceras:

I samband med att Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade att COVID-19 klassades som en pandemi, har Unilever globalt vidtagit omfattande åtgärder för samtliga anställda och deras familjer, i syfte att minska spridningen av viruset. Idag meddelade Unilevers CEO ytterligare åtgärder i syfte att skydda Unilevers anställda från coronavirus (Covid-19). Vi har fått önskemål från ett antal intressenter att vi ska dela våra nya direktiv med dem, så med anledning av detta publicerar vi det e-mail till samtliga anställda från Alan.

People handwash

Situationen har nu graderats till pandemistatus av WHO. Det är tydligt att den globala spridningen av COVID – 19 fortsätter att växa, snabbt i accelererande skala.

Det finns nu fler än 120,000 rapporterade fall i fler än 100 länder, och ett sorgligt faktum är att fler än 4,700 dödsfall har rapporterats till följd av coronaviruset. Budskapet från WHO denna vecka var tydligt – våra framgångar i att bekämpa spridningen mot coronaviruset är starkt beroende av att företag och organisationer tar kommando de kommande dagarna, för att minska spridning och undvika att överbelasta sjukvårdssystemet.

Som ni redan är informerade om så vidtog vi i samband med utbrottet i Kina, kraftfulla åtgärder i syfte att minimera risken av coronavirus för våra anställda och deras familjer. Vi har angripit denna utmaning omfångsrikt med en svarsfrekvens och gemensamt ansvarstagande som jag betecknar som heroisk. Inte enbart I Kina eller Italien, som hittills varit mest drabbat, men inom många andra delar av företaget också. Tack för den professionalism och engagemang ni uppvisar.

Men det är också tydligt att vi behöver gå mot nästa nivå.

Med anledning av det presenterar jag följande åtgärder för samtliga anställda globalt, inklusive projektanställda. Det är förenklat uttryckt indelat ”Måste” och ”Får inte”.

FÅR INTE:
Du får inte …

 1. Du får inte resa via flyg, internationellt eller inrikes. Resor som är bokade via våra resebyråer kommer avbokas (undantagsfall hemresa)
 2. Du får inte arbeta från någon annat Unilever-site än där du har din anställning.
 3. Du får inte besöka någon Unilever-site om du har förkylningssymptom alt liknande virussymptom.
 4. Du får inte bjuda in besökare till en Unilever-site utan ett godkännande av enhetschefen.
 5. Du får inte delta i möten, konferenser eller event med fler än 20 personer.

MÅSTEN:
Du måste …

 1. Du måste sätta dig i karantän i 14 dagar om du upplever förkylnings- eller virussymptom eller om du har anlänt från ett annat land oavsett om det var en resa i tjänsten eller privat.
 2. Du måste använda hand-desinfektion när du anländer till en Unilever-site.
 3. Du måste göra ett febertest innan du får tillträde till en Unilever-site.
 4. Du måste undvika fysisk kontakt (hälsa genom att ta i hand etc.) och upprätthålla tillräcklig ´social distans´.

För att undanröja alla tveksamheter gäller alla direktiv samtliga anställda, oavsett yrkes- eller geografisk position.

Vi tillämpar också ytterligare åtgärder som varierar beroende på om du har en kontorsbaserad roll, arbetar för våra inköpsenheter eller är en del av våra fältsäljare mot externa kunder.

INKÖPSENHETER OCH DISTRIBUTION CENTER

 • Alla våra inköpsenheter och distributions centra kommer tillämpa speciellt utformade protokoll för att skydda våra anställda när de säkerställer att vår verksamhet fortskrider. Varje lands ledningsgrupp kommer noggrant följa och rådgöra med våra enheter.
 • Strikta protokoll för hygien och ‘social distans’ införs.

FÄLTSÄLJARE OCH BUTIKSPERSONAL (OCH MERCHANISERS)

 • Alla anställda inom säljkåren ska kommunicera med våra kunder virtuellt i så stor utsträckning som möjligt, minimera kollektivtrafik och endast besöka kunder om det är nödvändigt.
 • Strikta rutiner för ‘social distansering´ som (att inte ta i hand när vi hälsar) och handhygien kommer implementeras och kommuniceras inom kort.

KONTORSBASERADE TJÄNSTER

 • Alla anställda med kontorsbaserade tjänster ska arbeta hemifrån. Några få undantagsfall kan göras (ex olika dataflöden som behöver processas) men kräver ett godkännande från landschefen.
 • Det enda land som inte omfattas av detta är för närvarande Kina, där anställda börjar återgå till arbetet enligt nationella riktlinjer.

R&D

 • För medarbetare inom R&D som arbetar i laboratorier eller inom nödvändiga pilotprojekt, tar vi nu fram direktiv och riktlinjer som inom kort kommer att delas av respektive chef.
 • Det är troligt att delar av R&D tjänsterna kommer följa samma direktiv som kontorstjänsterna och de strikta rutiner vi satt upp för våra tillverkningsenheter.

Vi kommer informera ytterligare kring de åtgärder, som träder i kraft den från och med tisdagen den17 mars, då via er landschef i början av nästa vecka.

Jag hoppas att du håller med mig att de här åtgärderna när de rätta att genomföra. De har utformats baserat på den senaste forskningen och medicinska expertisen och syftet är att skydda vår egen säkerhet, våra familjer och våra närsamhällen där vi verkar och lever vår vardag. Det visar också på att Unilever är ett ansvarstagande företag med en stark vision för verksamheten.

Vi fortsätter att stödja globala och lokala myndigheter genom att donera hygienartiklar för att bekämpa coronaviruset och vi planerar att utöka de insatserna.

Jag är också medveten om att de här förändringarna vi nu genomför har en stor påverkan i vår vardag. Inga av de åtgärder vi nu beslutar om har genomförts utan en noggrann analys av vad detta kommer att innebära för oss alla och jag vill försäkra dig om att vi kommer stödja er igenom denna förändring.

Ytterligare information – och regelbundna uppdateringar – kommer att följa. Det kommer inkludera fler detaljer kring olika direktiv som vi nu sammanställer i syfte att skydda våra tillverkningsenheter, säljkår och distribution och handelsanställda. Till er som nu går mot att arbeta hemifrån under vad vi förmodar blir en länge period, så kommer vi dela material för att vägleda er.

Det vi upplever nu är för vår generation något historiskt. Nu mer än någonsin behöver vi behålla lugn, vara hjälpsamma och fokusera på det vi är bäst på, att stödja varandra. Bemöta det förändrade konsumentbehovet och hjälpa våra kunder.

Se till att ta hand om er och se till att arbeta så säkert som möjligt.

Alan Jope, CEO

Tillbaka till sidans topp