Hoppa till innehåll

Unilever visar framsteg med sina förpackningsmål

Publiceras:

Unilever visar resultat för återvunnen plast, refiller och påfyllning

Two bottles of Cif Eco_Refill on a kitchen counter.

London/Rotterdam den 28 oktober 2020. Unilever ägare av varumärken som Dove, Seventh Generation och Magnum, fortsätter att göra framsteg mot sina ambitiösa mål för en avfallsfri värld, trots den utmanande miljö som Covid-19 skapat. Unilevers åtaganden är oförändrade och företaget har avsevärt ökat sin användning av återvunnen plast.

Förra året blev Unilever det första stora konsumentvaruföretaget som åtagit sig att göra en absolut plast-reduktion över hela sin portfölj. Senast år 2025 lovar företaget att det kommer att halvera sin användning av jungfruplast genom att minska användningen av plastförpackningar med mer än 100 000 ton och påskynda användningen av återvunnen plast.

Ett år senare delar nu Unilever en uppdatering om sina framsteg:

  • Ökad användning av återvunnen plast (PCR) till cirka 75 000 ton *, vilket är över 10 % av Unilevers plastavtryck. En betydande ökning från 2019 och tydliga framsteg mot målet att använda minst 25 % PCR senast 2025. Unilever förväntar sig att användningen av PCR kommer att fördubblas under de närmaste 12 månaderna.
  • Lansering nya innovationer för att minska sin absoluta användning av plast, såsom återvinningsbara pappersbaserade glasstubs som sparar cirka 4500 ton plast.
  • Fortsatt att "testa, lära sig och förfina" nya affärsmodeller kopplade till återanvändningsbara och påfyllningsbara förpackningar och har nu dedikerade team för att göra arbetet skalbart inom detta område. Idag delar Unilever sina kunskaper om påfyllnings- och återanvändningsmodeller.
  • Utveckling av lands-specifika planer för att uppnå målet att hjälpa till att samla in och bearbeta mer plastförpackningar än de säljer

Som ett resultat av de här åtgärderna är Unilever på god väg att minska användningen av jungfruförpackningar.

Slit och släng-kultur och bortkastade affärsmodeller fortsätter att dominera våra liv och skada vår planet. Trots utmanande förhållanden får vi inte vända ryggen mot plastföroreningar. Det är avgörande att vi - och resten av branschen - håller kursen, minskar mängden plast vi använder och snabbt övergår till en cirkulär ekonomi.

Alan Jope, Unilevers VD säger:

Nytänkande om plastförpackningar

Unilever fortsätter att utforska nya sätt att leverera produkter genom sin ”Less, Better, No” plastmantra.

  • Genom 'Less Plastic' har Unilever utforskat nya förpackningsformat, inklusive återvinningsbara Carte d'Or-glasstubs av papper, Comfort utvidgade sitt ultrakoncentrerade mjukmedel som har en 57 % lägre dosering än någon annan produkt på marknaden. Det kräver mindre vatten för att producera och behöver mindre förpackning, vilket sparar resurser och slöseri. I Frankrike har Pepsodent lanserat en tandborste med utbytbart huvud. Den använder ett metallhandtag, PCR-material i de utbytbara huvuden och minskar jungfruplast med 95 %. Love, Beauty and Planet har lanserat koncentrerat schampo och balsam som ger samma antal användningstillfällen som en vanlig flaska och använder 50 % mindre plast.
  • ”Bättre plast” har lett till att ett av världens största skönhetsmärken, Dove, flyttat till 100 % återvunna plastflaskor där det är tekniskt möjligt i Nordamerika och Europa. Andra märken som använder 100 % återvunnen plast är: Hellmanns återvunna plastburkar och flaskor i Nordamerika, banbrytande söt sojasås Bango i Indonesien och Sunlight Diskmedel Liquid i Sydafrika, Italien, Argentina, Indonesien, Vietnam och Thailand. I Tyskland har Seventh Generation lanserat flaskor gjorda av lokal återvunnen plast från Hamburg, där de säljs. Dessutom kommer Magnum att rulla ut 7 miljoner glasstubs gjorda med återvunnen plast i godkänd livsmedelskvalitet. OMO (Persil) lanserar på nytt sitt flytande tvättmedel med förändringar i förpackningen och formuleringen för att avsevärt minska produktens miljöpåverkan. Den nya flaskan är 100 % återvinningsbar, tillverkad av 50 % återvunnen plast. Denna lansering är en del av Unilevers nya "Clean Future" -åtagande att sänka koldioxidavtrycket för deras rengörings- och tvättmedelsprodukter.
  • Som en del av 'No Plastic' har Seventh Generation lanserat ett no-plast-sortiment och PG Tips kommer att ta bort plastfilmen på lådor under 2021, efter att ha redan lanserat helt biologiskt nedbrytbara tepåsar. I Chile har Unilever samarbetat med Algramo om ett appdrivet, intelligent doseringssystem som har blomstrat under pandemin i Santiago.

Unilever fortsätter att arbeta med många olika partners för att samla in och bearbeta plastförpackningar i flera länder, inklusive Brasilien, Indien, Indonesien, Filippinerna, Ryssland, Sydafrika, Thailand, Storbritannien och USA. Detta inkluderar direktinvesteringar och partnerskap i insamling och bearbetning av avfall. Bygga kapacitet genom att köpa återvunnen plast och genom att stödja väldesignade utvidgade system för producentansvar där Unilever betalar direkt för insamlingen av förpackningen.

I Indien har Unilever samarbetat med FN: s utvecklingsprogram för att skydda försörjningen för informella avfallsuppsamlare och för att hjälpa till med segregering, insamling och återvinning av förpackningar. Partnerskapet har nått över 33 000 hushåll och samlat in 2500 ton plastavfall. Projektet ska skalas upp till att omfatta fler hushåll de närmaste åren.

I Indonesien har Unilever redan hjälpt 18 städer att utveckla system där de kan samla in och sälja avfall. Unilever använder ”Google My Business”, en plattform som gör det möjligt för konsumenter att komma till platsen för närliggande avfallsbanker direkt på Google Maps. För närvarande är 424 avfallsbanker sökbara på det digitala verktyget och målet är att göra 2000 avfallsbanker tillgängliga via Google Maps i slutet av 2020.

En revolution för refill och recycle

Som en del av dagens uppdatering delar Unilever sina kunskaper om påfyllnings- och återanvändningsmodeller. Unilever uppvisar framgångar med koncentrerade refiller för OMO och Cif. OMO Concentrate blev Unilevers första tvättmedel för utspädning hemma. Det lanserades i Brasilien 2019 och har haft stor framgång och ca 30 % av OMO 3L-konsumenterna i Brasilien använder det ni i hushållet.

Under de tolv månaderna sedan lanseringen i Storbritannien har Cif Ecorefills sparat 171 ton plast och gett hundratusentals kunder möjlighet att återanvända sprayflaskor istället för att köpa nya.

Unilever fortsätter att experimentera inom påfyllning i butik, även i en Covid-19-miljö och har planerat fler pilotprojekt globalt. Den här månaden i Storbritannien lanserade Unilever det största påfyllnings-försöken i Europa för några av sina tvätt-, personliga hygienvarumärken.

Unilever prioriterar enkla system som minimerar inträdesbarriärer, ger ytterligare miljöfördelar och underlättar för konsumenten. För att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi och ytterligare minska användningen av jungfruplast har Unilever nu dedikerade team som tittar på att skala upp nya affärsmodeller.

Richard Slater, Unilevers Chief R & D Officer säger: ”För att ta itu med de grundläggande orsakerna till plastavfall måste vi tänka annorlunda om förpackningar. Vi behöver djärva innovationer som utmanar befintliga vanor, material och affärsmodeller. Vår prioritet är att grundläggande tänka igenom vår strategi för förpackningar och bana väg för nya lösningar som återanvändbara och påfyllningsbara format.

”Genom att vi antar en” test, lär och förfina ”-mentalitet har vi utvecklat innovativa lösningar som hjälper människor att minska användningen av plast för gott. En produkt som gör just det är vår ultrakoncentrerade formel för OMO som späds hemma och använder 72 % mindre plast. Efter en framgångsrik lansering i Brasilien lanserar vi nu detta i andra länder i Latinamerika, Europa och Mellanöstern. På samma sätt startade vår Cif Ecorefill som pilot i Storbritannien och har sedan dess rullats ut över Europa, Kanada och Australien.

”Det är fortfarande tidiga dagar. Men genom att göra påfyllnings- och återanvändningsformat mer tillgängligt och prisvärt hoppas vi kunna använda vår storlek och räckvidd för att driva varaktig förändring. ”


* För perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020.

Tillbaka till sidans topp