Hoppa till innehåll

Varför vi ändrar marknadsföring av produkter till barn

Publiceras:

Våra nya riktlinjer hur vi utformar marknadsföring mot yngre målgrupper är tänkt att vägleda föräldrar och vårdnadshavare att välja livsmedel, drycker och glas som är lämpliga för barn. Unilevers glassvarumärke GB är ledande i det här arbetet.

A young girl eating a Twister ice lolly

Världshälsoorganisationen (WHO) listar barnfetma som en av de mest allmänfarliga hälsoriskerna för 2000- talet. Och en av de viktigaste anledningarna till varför Unilever nu väljer att förtydliga sina riktlinjer för hur vi marknadsför livsmedel och drycker till barn.

Det är ett led i att hjälpa föräldrar, vårdnadshavare och unga att bättre kunna göra informerade val kring livsmedel och drycker de köper, men också för att möta det ökade flödet i sociala medier och den ökade mängden produkter som finns på marknaden idag.

Så vad kommer vi göra annorlunda?

I slutet av 2020, kommer vi ha upphört med marknadsföring och annonser för livsmedel och drycker riktade till barn yngre än 12 år i traditionella medier, och yngre än 13 år i sociala medier.

Vi inför strikta kontroller för innehållet och placering av våra annonser, och vi kommer inte använda influensers, kändisar eller sociala medier-kändisar som företrädesvis riktar sig mot barn yngre än 12 år.

Vi kommer även att begränsa vår användning av karaktärer hämtade från tecknade serier, de kommer endast användas för produkter med en specifik näringsprofil.

Presentation av löftet ‘Ansvarfullt framtaget för barn’

Våra glassvarumärken kommer att vara ledande i den här förändringen och se till att det vi säger blir verklighet. GB som har varumärken som Twister mfl – är delaktiga som en del i det första globala varumärket som satsar på ”Ansvarsfullt framtaget för barn”.

Det vi lovar baseras på tre pelare, utformade för att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare när de ska välja produkter till barn: ansvarsfull kommunikation, ansvarsfull försäljning och ansvarsfullt utvecklad.

  1. Wall’s barnglassar kommer att ha en ansvarsfull kommunikation. Det innebär att vi kommer att ställa om våra annonser till att rikta sig direkt till föräldrar och vårdnadshavare – de vuxna som vi anser ska vara ansvariga för de produkter som barn får när de vill unna sig något extra. Som en följd av Unilevers övergripande löfte kommer våra glassvarumärken inte att marknadsföra sig till barn yngre än 12 år eller yngre än 13 år i sociala medier.
  2. Wall’s glassar kommer säljas på ett ansvarsfullt sätt. Då vi vet att barn under 12 år oundvikligen kommer att bli exponerade för våra produkter, lanserar vi en logotype ’Ansvarsfullt framtaget för barn’ som kommer finnas i butiksmiljö, på förpackningar och glasskartor. Det hjälper föräldrar och vårdnadshavare att välja produkter anpassade för barn, och underlätta ett informerat beslut när de köper våra produkter.
  3. Urvalet av barnglassar som Walls’s säljer är ansvarsfullt utvecklad. Senast i slutet av 2020, kommer samtliga barnglassar inte innehålla fler än 110 kalorier och ett maximum av 12g socker per portion, vi arbetar kontinuerligt med att förbättra detta.

“Vi på Wall’s anser att vi alla, ibland mår bra av att unna oss något extra och vi strävar efter att kunna erbjuda något till alla. Vi ger att uppriktigt löfte att marknadsföra våra produkter för barn på ett ansvarsfullt sätt. Det är ett löfte om bättre glass och gladare och mer hälsosamma barn, både idag och i framtiden.” Säger Matt Close, Executive Vice President, Global Ice Cream Category.

Vår målsättning är att de nya riktlinjerna är i bruk innan året är slut.

Responsible marketing for kids logo
Tillbaka till sidans topp