Hoppa till innehåll

Från generation orolig till generation aktiv

Publiceras:

Ny forskning visar att anledningen till att unga människor inte kämpar för sin övertygelse är inte för att de inte bryr sig utan för att de tror att ingen annan gör det. Det nya Dirt Is Good-projektet syftar till att tvinga dem att agera genom att visa på att de inte är ensamma.

A child in a blue cap picking up plastic from a beach

Unga människor är mycket medkännande. De bryr sig på djupet om andra människor och om planeten, och de vill agera på problem.

Men de tror också, ofta felaktigt, att deras kamrater och vuxna omkring dem inte delar samma känslor av omsorg och medkänsla. Som ett resultat kan de känna sig isolerade i sina bekymmer och välja att inte engagera sig alls i de frågor de bryr sig om, av rädsla för att inte passa in.

Detta kallas klyftan mellan värdering och uppfattning, och det kan få unga människor att känna sig oroliga för framtiden, och kan ha en negativ inverkan på deras välbefinnande och potential.

Detta är några av de insikter som avslöjats via ny forskning på uppdrag av Dirt Is Good, där man undersöker utmaningarna för föräldrar och barn i en tid inte bara av ekologisk kris utan också av ökad social uppdelning och ojämlikhet.

The White Paper som presenteras av Dirt Is Good (DIG) White Paper (PDF 18.06 MB) föreslår att engagemang för ungdomar i aktiviteter som främjar kollektiv medkänsla kan vara nyckeln till att hjälpa dem agera positivt i de frågor de bryr sig om.

Utmaningen med barndom och föräldraskap i ett förändrat globalt landskap

The White Paper baseras på två forskningsstudier; i samarbete med Global Action Plan, en icke-statlig organisation som specialiserat sig på hållbar beteendeförändring och särskilt utbildning för hållbar utveckling, genomfördes studier på barn i Storbritannien och Turkiet i åldrarna 7–18.

Målet var att bättre förstå vilka värden som var viktiga för unga människor, hur de uppfattade andras värderingar och hur detta påverkade deras välbefinnande och deras vilja att engagera sig i de frågor de brydde sig om.

Parallellt genomfördes forskning om de farhågor som föräldrar hade om den roll deras barn kunde ta för att få en positiv inverkan på sin omvärld och hur de som föräldrar bäst kunde utrusta dem med de färdigheter de behövde för att göra det (Edelman Data och Intelligens).

Studien avslöjade:

  • Endast 1 av 4 föräldrar kände sig optimistiska om världen deras barn växer upp i
  • Många föräldrar använde ”avskärmningstekniker” för att skydda sina barn från verkligheten i den globala sociala och klimatkrisen
  • Men unga människor var redan medvetna om och engagerade sig i dessa realiteter
  • Och de uppfattade bristen på engagemang i dessa ämnen från vuxna/föräldrar som en brist på oro, vilket påverkade deras välbefinnande
  • Barn så unga som 11 år trodde att deras bekymmer inte delades av vänner och familj, även om detta inte var sant
  • Vid 14–16 års ålder ledde ”klyftan mellan värderingar och perception” många till att tro att deras kamrater hade andra värden som övervägande var egocentriska än vad som faktiskt var sant.
Perceptions Gap Slide Image

Kollektiv handling grundad i medkänsla

Även om glappet mellan värderingar och perception tidigare återspeglats i studier med vuxna, är det första gången det har identifierats hos barn.

Att leva med denna typ av förvrängd uppfattning om andras prioriteringar kan skapa ett brett spektrum av negativa effekter på barn, inklusive lägre känslomässigt välbefinnande, ökad oro för framtiden och ovilja att agera på orsaker som de bryr sig om.

Därför lanserar DIG ett globalt initiativ som syftar till att inspirera barn och ungdomar att agera i de frågor som är viktiga för dem. Förhoppningen är att när de börjar agera tillsammans kommer de att se att många andra delar sina värderingar och får förtroendet att fortsätta att göra en positiv förändring.

Lyssnar på framtiden

Inför lanseringen av The White Paper samlade tvättmedelsvarumärket Persil en panel för att undersöka vilket stöd ungdomar behövde för att driva de förändringar de ville se.

Vikten av att bli hörd var ett dominerande tema i diskussionen. Josita, en 16-åring från Sunderland, reflekterade över det faktum att många unga människor ofta inte kände sig som om deras åsikt var viktig.

"Ibland känns det som att man inte lyssnar på dig, du hörs inte, särskilt bland människor som du respekterar som dina lärare och dina föräldrar - de människor du söker efter för inspiration och motivation" sa hon.

Föregå med gott exempel

Vikten av att ha mentorer som speglar ungdomars oro, oavsett om det är lärare, föräldrar eller till och med organisationer, betonades också.

Alison Kriel, chefslärare, instämde och betonade att detta måste vara kärnan i Dirt is Good-projektet. ”Det som verkligen är lysande med projekt som detta är att vi säger att barn ska ha en röst. De har rösten. Låt oss nu höra vad de har att säga”

Tati Lindenberg, Marketing VP för DIG hos Unilever, reflekterade: ”Det ögonblick som unga människor ser att hela samhället, inklusive stora företag, gör något, skapar förändring säkerställer att de inte känner sig ensamma i sina bekymmer. Det leder till positiva åtgärder och ökat välbefinnande för ungdomar. Jag tror starkt att företag har möjlighet och ansvar att visa att vi bryr oss genom våra handlingar. ”

Richard Gerver, talare och författare, instämde: ”Om vi kan göra tre saker, samarbete, kommunikation och sammankoppling mellan generationer över fler samhällsområden och se till att våra barn är kärnan i det, kan vi hjälpa till att katalysera djupgående förändringar i hur unga människor ser sig själva och sin roll i världen. ”

Firar värdet av vänlighet och medkänsla

För att uppnå de här målen krävs en djupgående attitydförändring för att värna den naturliga medkänsla och engagemang som unga människor ofta tappar när de mognar.

"När de blir äldre börjar [barn] tro mindre och mindre på sin egen förmåga att göra skillnad", säger Richard. ”Till viss del beror det på att vi antar att barn på något sätt behöver förtjäna rätten att vara smarta, och att vara aktivister. Vad vi måste göra är att ändra berättelsen så att vi låter barn vara framgångsrika från en mycket ung ålder. ”

Tillbaka till sidans topp