Hoppa till innehåll

Bocka av den globala Att göra-listan

Publiceras:

Hunger. Fattigdom. Klimatförändringar. Ojämlikhet. Var börjar man med att försöka lösa sådana problem? En ny global kampanj föreslår att det bästa sättet kan vara att göra en Att göra-lista.

Banner with wind turbines image and then a green sticky note on the right-hand side #WorldsToDoList

Vad står högst upp på din Att göra-lista?

Att kämpa mot hunger, klimatförändringar och ojämlikhet står högst upp på vår lista.

De låter kanske som omöjliga mål, men en ny kampanj som lanseras idag tyder på att om vi tillsammans vidtar åtgärder för att möta FN:s hållbarhetsmål (Global Goals) kan vi göra det som verkar omöjligt möjligt.

Idén till World´s To Do List-kampanjen kommer från Project Everyone, en ideell, kreativ kommunikationsbyrå ledd av manusförfattaren till filmen Love Actually, Ricard Curtis. Han uppmanar företag runt om i världen att ägna en del av sin tid åt att öka medvetenheten för vikten av de globala målen.

Därför kommer klisterlappar med de globala målen att dyka upp på Unilevers webbplatser och sociala kanaler under nästa vecka, samt projiceras på huvudkontoret i London. De kommer att täcka över våra varumärkesloggar online och inkluderas i medarbetarnas sociala inlägg som en påminnelse om att planeten och dess invånare måste komma först.

Hur de globala målen utgör grunden i vår verksamhet

Även om vi kommer att lyfta fram de sju Globala Målen under denna vecka, återspeglar vår affärsplan Unilever Compass ett åtagande att nå alla 17 målen.

Till exempel är vår fond Climate and Nature på €1 miljard avsedd att hjälpa våra varumärken att driva miljöfrämjande projekt till kamp mot klimatförändringar över de kommande tio åren. Vår vision Positive Beauty har som mål att använda styrkan i våra skönhets- och personlighygien-varumärken för att främja både hälsa och välmående, jämlikhet och inkludering.

På ett liknande sätt verkar vi via våra Future Foods-åtaganden för en omvandling av globala livsmedelssystem som gör dem mer rättvisa, mindre slösaktiga och mer hälsosamma för både människor och vår planet. Vårt initiativ Clean Future har som mål att ersätta 100 % av kolet från fossila bränslen i våra hemvårdsformuleriingar med förnybara eller återvunna alternativ före 2030.

”Världen står inför enorma utmaningar, från snabba klimatförändringar till hunger och allvarlig fattigdom. Sammankopplade frågor som inte kommer att lösas om vi inte vidtar kollektiva åtgärder över företag, regeringar och civilsamhället ”, förklarar Rebecca Marmot, Unilever Chief Sustainability Officer.

”De globala målen ger oss en tydlig ram för att hantera dessa utmaningar och garantera en blomstrande planet och ett välmående samhälle före 2030. Vi är fast beslutna att ta vårt ansvar och hoppas att kollektivt ska kunna bocka av poster från denna viktiga Att göra-lista. ”

Avslöja de varumärken som gör en skillnad

Orange sticky note with End world hunger written on it

Nollvision för hunger: Knorr

Alla har rätt till livsmedel av hög kvalitet. Därför verkar våra livsmedelsvarumärken för att skapa ett mindre slösaktigt, hälsosammare och mer hållbart globalt livsmedelssystem.

 • En övergång till växtbaserade livsmedel - Knorr verkar för växtbaserade Future 50 Foods som är bättre för både människor och planeten - ett tillgängligt och önskvärt val för alla.

 • Nyttigare vardagsmat - Genom att stärka vår vardag med viktiga vitaminer och mineraler ser Horlicks till att varje portion är näringsrik.

Green sticky note with Deliver good health for alll written on it

Hälsa och välbefinnande: Rexona/Pepsodent/Vaseline

Ojämlikhet och socialt utanförskap har ingen plats i vår värld. Våra tvålar, tandkrämer och hushållsrengöringsmedel verkar för att ta itu med de hinder som håller tillbaka människor.

 • Skapa mer inkluderande produkter - Rexona säkerställer lika villkor för alla genom produkter som ger människor självförtroendet att röra sig friare, oavsett deras kondition eller förmåga, .

 • Gör munvård roligt för barn - Dålig munvård kan begränsa barns möjligheter, potential och självkänsla. Pepsodent Big Brush, Little Brush-kampanj hjälper till att upprätthålla tandhälsan med hjälp av sin smarta app, sitt häfte och klistermärken.
 • Livsviktig hudvård för de mest utsatta - Vaseline tillhandahåller nödvändig hudläkande vård till de miljoner människor som lever i fattigdom och nödsituationer runt om i världen.
Red sticky note with Achieve gender equality written on it
Pink stick note with Fight inequality written on it

Jämställdhet och SDG: 10 minskadeorättvisor Dove/Sunsilk

Mångfald och inkludering har varit kärnan i vår verksamhet i många år. Vi tar nu steget längre i vår strävan efter jämställdhet. Vi vill att alla människor får en rättvis behandling och tillgång till möjligheter, information och resurser - en möjlighet att utvecklas i verkligt inkluderande samhällen.

 • Dröm djärvare och större - Sunsilk’s Explore More! utbildningsprogram i partnerskap med NGO Girl Rising arbetar med unga tjejer för att ge dem möjlighet att identifiera sina styrkor, bestämma sina mål och öva sig på att uppnå dem.

 • Champion Real Beauty - Doves kampanjer, från att bekämpa digital förvrängning till att främja naturligt hår, fortsätter att kämpa för kvinnors rätt att vara sig själva.

Blue sticky note with Ensure clean water and canitation for all written on it

Rent vatten och sanitet Lifebuoy/Domestos

Vi bekämpar farorna med undermålig sanitet och hygien genom att hjälpa miljontals människor att få tillgång till rena toaletter, att hålla sina hem rena och förbättra sin hygien.

 • Rena toaletter: Det är Domestos mål att bekämpa undermålig sanitet och hygien. Vårt program Cleaner Toilets Brighter Futures informerar barn och stärker deras egenvärde .

 • Bättre hygien: Lifebuoys senaste kampanj #H forHandwashing förespråkar ökad betoning på handtvätt i undervisningsplaner i alla skolor genom att i grunden förändra hur bokstaven H lärs ut till miljontals barn runt om i världen.

Green sticky note with Tackle the climate crisis written on it

Klimatarbete: B&J /DiG

En värld med nollutsläpp är möjlig och är Unilevers mål före år 2039. Vi håller på att gå över till förnybar energi i hela vår verksamhet via nya, koldioxidsnåla ingredienser och utveckling av fossila, bränslefria rengörings- och tvättprodukter. Vi använder vårt inflytande för att uppmuntra förändringar långt utöver vår egen verksamhet.

 • Inspirera en ny generation - Projektet Dirt is Good förser unga människor med utmaningar, verktyg och idéer för att skapa en bättre värld. Att få rena kläder ska inte behöva påverka vår miljö och det är därför vi via DiG är engagerade i att hitta nya sätt att skydda vårt klimat, miljön och den känsliga balans som upprätthåller livet på jorden.

  Inspirera en ny generation - Projektet Dirt is Good förser unga människor med utmaningar, verktyg och idéer för att skapa en bättre värld. Att få rena kläder ska inte behöva påverka vår miljö och det är därför vi via DiG är engagerade i att hitta nya sätt att skydda vårt klimat, miljön och den känsliga balans som upprätthåller livet på jorden.

 • Till handling: Aktivistvarumärket Ben & Jerry’s har stött personal och uppmuntrat kunder att gå med i rörelsen Global Climate Strike och ansluta sig till klimatstrejker för ungdomar.
 • Ändrade beteenden:Pukka Herbs uppmuntrar konsumenterna att gå över till förnybar energi hemma och minska vattenkokning, vilket har den största inverkan från "gröda till kopp".
Mustard coloured sticky note with Create a waste free world written on it

Ansvarsfull konsumtion och tillverkning Hellmanns/LBP/Comfort

Dagens engångskultur förstör vår jord. Det är därför vi verkar för att inkludera avfall i ekonomin och hålla det borta från miljön.

 • Minska matsvinnet: Hellmanns arbetar med matexperter, kändisar och icke-statliga organisationer för att inspirera och möjliggöra för människor globalt att utnyttja matresurser mer kreativt och minska svinnet.

 • Fighting fast fashion - Comforts nya tygbalsam håller kläderna snygga längre, vilket minskar behovet av nya kläder och därmed vårt koldioxidavtryck.

 • Reduce, Reuse, Recycle:Love Beauty and Planet åtar sig att minska förpackningsavfall genom återvinningsbara flaskor i 100 % återvunnen plast och låga plast- och påfyllningsbara alternativ.

Tillbaka till sidans topp