Hoppa till innehåll

Unilever Sverige Ändra plats


Field of crops bordering grassland lined with trees.

Hur vi odlar råvaror i harmoni med naturen

Det räcker inte att vi helt enkelt skyddar naturen, vi behöver en välja en väg där natur, klimat och människor samverkar. Våra nya principer för regenerativt jordbruk hjälper oss att göra just det.

Under de senaste tio åren har vi investerat i hållbart jordbruk för att hjälpa våra leverantörer att anta en god praxis. Vi har gjort enorma framsteg men för att verkligen stoppa devalvering av marken, bevara vattenresurserna, skydda biologisk mångfald, öka klimatets motståndskraft och förbättra försörjningen, vet vi att vi måste göra mer.

Det är därför vi idag tillkännager våra regenerativa jordbruksprinciper, ett nytt angreppsätt för jordbruk som fungerar i harmoni med naturen för att säkerställa markens långsiktiga livskraft och motståndskraft.

Dave Ingram, Unilevers Chief Procurement Officer, säger: ”ingredienserna för de flesta Unilever-produkter kommer från naturen, så framtiden för vår verksamhet är nära kopplad till bevarande och förnyelse av naturliga miljöer. Initiativ som detta gynnar mer än bara planeten. För att betraktas som framgångsrika bör de också gynna och förbättra försörjningen för våra jordbrukare, deras familjer och kringliggande samhällen, och skapa en spiral av välstånd på vår resa för att göra hållbarhet till en del av vardagen. "

Regenerativt jordbruk: en helt ny nivå

2010 introducerade vi vår Sustainable Agriculture Code, som har varit ledstjärnan för vårt program för hållbar råvaruframställning och en viktig guide för hållbart jordbruk för hundratusentals leverantörer, lokala producenter och jordbrukare.

Baserat på den grunden lägger vi nu till ett nya metoder som syftar till att arbeta med naturen för att förnya den. Våra principer för regenerativt jordbruk skisserar fem prioriterade områden som vi anser har mest akuta behov av åtgärder och där vi kan uppnå störst effekt.

Att genomföra teorin

För att uppnå den omfattning och takt som vi behöver se kommer vi att arbeta med jordbrukare, leverantörer och partners om program i olika geografiska områden. Vi kommer att prioritera våra viktigaste råvaror - som inkluderar mejeri, grönsaker, korn, palmolja, soja, papper och kartong, kokosnöt, kakao och te - på grund av deras inverkan på land och deras bidrag till vår växthusgas eller mänskliga fotavtryck. Här är några exempel på program som redan pågår.

Från "gör mindre skada" till "gör mer gott"

Vi kommer att fortsätta att förespråka och leda omvandlingen av globala försörjningskedjor mot mer hållbara och regenerativa modeller. Detta kräver att företag som Unilever samarbetar med regeringar och det civila samhället för att uppnå hållbar utveckling och göra ett hållbart till en del av vardagen.

Hanneke Faber, vd för vår division Foods & Refreshment, säger: ”Det räcker inte för oss att göra mindre skada. Vi letar nu efter möjligheter att göra mer nytta. Med vår storlek och vårt inflytande har vi en avgörande roll att spela för att leda den systemiska förändring som vår planet ropar efter. ”