Hoppa till innehåll

Så ska vi bidra till ett rättvisare och mer integrerat samhälle

Publiceras:

I dag lanserar vi en rad åtaganden och åtgärder med målet att höja levnadsstandarden genom hela vår värdekedja, skapa möjligheter genom integration och förbereda människor för framtidens arbetsmarknad.

An inclusive cross-section of society

Historiskt sett har Unilever länge arbetat för att driva på samhällsförändringar – från att förbättra över en miljard människors hälsa och välmående till att stödja miljoner människors försörjningsmöjligheter genom vår hållbarhetsplan.

Vi är stolta över våra insatser. Samtidigt är vi starkt medvetna om att mycket mer behöver göras, eftersom de sociala utmaningar som mänskligheten ställs inför har blivit ännu större.

År 2019, till exempel, tjänade 630 miljoner löntagare – nästan en femtedel av alla anställda världen över – inte tillräckligt mycket för att kunna lyfta sig själva och sina familjer ur fattigdomen.

Därför presenterar vi nu ett flertal ambitiösa åtaganden och åtgärder som ska bidra till att skapa ett rättvisare och mer integrerat samhälle, däribland genom att:

”Idag är klimatförändringarna och den sociala ojämlikheten de två största hoten i världen”, säger Alan Jope, Unilevers CEO. ”Det gångna året har utan tvivel vidgat den sociala klyftan. Nu måste vi gemensamt vidta beslutsamma åtgärder för att skapa ett samhälle som bidrar till att förbättra människors försörjning, öka mångfalden, utveckla talanger och erbjuda lika möjligheter till alla.”

Höja levnadsstandarden

Att säkerställa att människor har en lön det går att leva på är ett avgörande för ett rättvisare och mer integrerat samhälle. Detta möjliggör en rimlig levnadsstandard och tillgodoser de grundläggande behoven av till exempel mat, boende och sjukvård.

Vi betalar redan våra medarbetare en lön som allra minst går att leva på. Nu vill vi se till att detsamma ska gälla för fler människor som inte är anställda av oss. Ett särskilt fokus riktas mot de mest sårbara arbetarna inom tillverkningsindustrin och jordbruket. Tillsammans med våra leverantörer, andra företag, myndigheter och icke-statliga organisationer ska vi jobba för att skapa en systematisk förändring och uppmuntra till ett globalt införande av skälig inkomst.

Parallellt kommer vi även att hjälpa 5 miljoner små och medelstora företag (SMF:er) i vår detaljhandelskedja att växa sin verksamhet och höja sin inkomst genom tillgång till kompetens, finansiering och teknik. De SMF:er som vi samarbetar med är ofta detaljhandlare med fristående butiker, marknadsförsäljning och kiosker, eller mikroentreprenörer som säljer sina varor på gatan eller genom hemförsäljning.

Skapa möjligheter genom integration

Unilever har länge varit en förespråkare för ökad mångfald och integration. Vi är stolta över att vår ledning redan har en jämn könsfördelning globalt sett, men mer arbete återstår – såväl för kvinnor som för andra underrepresenterade grupper. Dessa grupper är bland andra personer med funktionsvariationer, hbtq-personer och etniska minoriteter

Vi kommer uppnå en mer jämlik företagskultur genom tydliga policys och planer att minimera fördomar och diskriminering. Till att börja med ska vi göra oss av med barriärer och fördomar vid rekrytering och ge våra chefer ansvaret för att hjälpa våra medarbetare att nå bästa tänkbara resultat. Utanför vår egen verksamhet ska vi till 2025 årligen spendera 2 miljarder euro på SMF:er som ägs och drivs av människor från olika underrepresenterade grupper genom att ge dem tillgång till kompetens, finansiering och nätverkande.

En annan sak som vi ska åtgärda är att dessa grupper är underrepresenterade i våra annonser. I synnerhet ska vi, genom våra varumärken, bidra till att motverka de stereotyper som ofta förekommer i reklam och främja en mer inkluderande framställning.

Förbereda människor för framtidens arbetsmarknad

I vårt arbete för att bidra till ett rättvisare och mer integrerat samhälle är vi medvetna om de arbetslivförändringar som kommer att påverka anställningsmöjligheterna för många människor. Mycket på dagens arbetsmarknad – yrkesroller, arbetsplatser, arbetstider, kunskaper – utvecklas i en rasande takt.

Vi ska se till att alla våra medarbetare till år 2025 har framtidssäkrad kompetens som hjälper dem vidare i karriären, oavsett om det är inom eller utanför Unilever. Vi ska därutöver införa nya anställningsformer som ger människor möjlighet att välja hur de vill arbeta. Exempelvis kan detta vara flexibla anställningsavtal med bibehållna heltidsförmåner eller ledighet för studier eller omskolning.

Utanför vår organisation ska vi ge 10 miljoner ungdomar viktiga kunskaper som öppnar för anställningsmöjligheter till år 2030. Till exempel erbjuder vi tillsammans med olika samarbetspartner LevelUp – en plattform för ungdomars anställningsbarhet – som ger unga människor möjlighet att hitta sin inriktning och få tillgång till utbildning, volontärarbeten och arbetslivserfarenhet.

Ett välmående samhälle ger välmående företag

Integrationen är central för den globala agendan för hållbar utveckling – ingen ska stå utanför. Att skapa mångfald och integration både inom och utanför vårt företag stöder en mängd av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG).

Detta har varit en del av vårt DNA ända sedan Unilever bildades för över ett århundrade sedan och är helt väsentligt även för dagens strategi: Vi ska bidra till en rättvisare värld och ett mer integrerat samhälle genom en jämnare värdefördelning och varumärken som står upp för mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Vi är stolta över den positiva inverkan som vi har haft under årens lopp, men så mycket återstår att göra. Därför presenterar vi våra nya, djärva åtaganden för att höja levnadsstandarden för våra medarbetare och för människor i hela vår värdekedja – och särskilt för dem som idag är underrepresenterade.

Som Alan Jope säger: ”Vi tror att våra åtaganden kommer att göra Unilever till ett bättre, starkare företag; ett företag som är redo för dagens stora samhällsförändringar – förändringar som bara kommer att accelerera. Utan ett välmående samhälle finns det inga välmående företag.”

Tillbaka till sidans topp