Hoppa till innehåll

Utnyttja den naturliga kraften hos mikrober för att skapa hållbara produkter

Publiceras:

De kan vara osynliga för det mänskliga ögat, men mikrober kan utgöra ett mäktigt slag för att utveckla effektivare och hållbara produkter. Här berättar vi hur vi använder vår kunskap om mikrobiell mångfald, att arbeta tillsammans med våra kroppar och forma produkter som återför den i balans.

Woman making a heart shape with her hands over her stomach

Visste du att din kropp är hem för mer än 100 biljoner mikrober? Där inkluderas bakterier, svampar och virus som lever i små samhällen som kallas mikrobiomer och som är lika personliga för dig som ditt eget fingeravtryck.

Och människan är inte den enda platsen där mikrober kan hittas. De finns också i världshaven, jorden, i maten, och bland växter och djur. De finns i våra hem, på våra husdjur, och även i världens alla transportsystem, som finns tillsammans med oss och i vår miljö.

Medan vi har gjort fantastiska framsteg och upptäckter under de senaste åren har forskning bara skrapat ytan på mikrobiomet och den effekt de kan ha på hälsan och balansen i de miljöer där de bor. Men det står klart är att de osynliga samhällenas naturliga krafter är en kraft att räkna med.

En naturlig balansakt

När bakterier, virus, svampar och andra mikrober, som utgör det mänskliga mikrobiomet, lever i harmoni är allt bra. När de inte är det vet du om det. "En obalans i mikrobiomet i huden, hårbotten och orala ytor kan orsaka tillstånd som eksem, atopisk dermatit, akne, mjäll och gingivit" säger Unilevers VP för vetenskap och teknik inom skönhet och personlig vård, Sam Samaras. "Därutöver har naturliga kolonisatorer som ersatts med patogena mikrober, inklusive virus, kopplats till överföringen av smittsamma sjukdomar."

”En obalans i tarmen kan med tiden också orsaka verkliga problem”, tillägger Science and Technology Manager för Foods & Refreshment, Dr Simone Pyle. ”Mikrober spelar en mycket viktig roll i tarmen. I själva verket, utan tarm-mikrobiomet, skulle det vara mycket svårt att överleva.

“När vi tänker på tarm-mikrobiomet antar människor att vi menar tarmhälsa och det kan spela en viktig roll vid tarmsjukdomar och störningar men det gör mycket mer. Bakterierna i tarmen producerar vitamin K och B samt fettsyror. Det är där 70 % av kroppens immunsystem finns. Och det kallas ibland den andra hjärnan eftersom 90 % av den ”glada” neurotransmittorn serotonin finns i tarmen. ”

Sam och Simone är en del av Unilevers team av forsknings- och utvecklingsforskare som har spenderat flera år på mikrobiomet och dess roll för olika hälso- och välbefinnandebehov. Och deras hårda arbete har gett resultat. De har mer än 100 patent och publikationer inom ämnet.

Vad de har upptäckt är att i stället för att ta itu med ”dåliga” mikrober med bredspektrum antimikrobiella produkter, finns det mer fördelar med att utveckla produkter som arbetar för att upprätthålla en hälsosam mångfald av mikrober och som hjälper kroppens ”bra” mikrober.

På World Microbiome Day tar vi oss tid att uppmärksamma hur förståelsen för de tillvägagångssätt som hjälper oss att göra bättre val kring de produkter vi utvecklar och producerar, så att de är mer hållbara för planeten.

Ett flertrådigt tillvägagångssätt

För skönhets- och personvårdsteamet krävs det ett mångsidigt tillvägagångssätt för att få ut det mesta av mikroberna.

  • Den första strängen har sett utvecklingen av produkter som är mikrobiomjuka och tar “Do no harm” -metoden. Dessa är milda eller pH-balanserade produkter som behandlar de aktuella problemen men också arbetar för att bevara goda mikroorganismer genom användning av milda ytaktiva ämnen och aktiva ämnen som inte stör mikroorganismer och upprätthåller hudens förmåga att stödja ett hälsosamt mikrobiom.
  • Den andra strängen är prebiotika, som hjälper bra bakterier att blomstra och tränga ut de dåliga bakterierna, eller probiotika, där du lägger till fler bra bakterier i ekosystemet.
  • Den tredje strängen är en ansvarsfull och hållbar hygienstrategi ”som dödar skadliga mikrober men inte äventyrar de goda. Så istället för att använda bredspektrum-antimikrobiella medel, designar vi produkter som behåller en god mångfald av mikrober i, på och runt oss, och bibehåller vår förmåga att bekämpa dåliga mikrober genom vår egen medfödda hudimmunitet, säger Sam.

Teamet ser tillbaka på två decennier av kunskap att luta sig mot men det är bara början på resan. "Att öka vår förståelse för interaktion mellan mänsklig mikroekologi och mänskligt mikrobiom kommer att låsa upp nya möjligheter för innovation av hållbar produkt-teknik," säger Sam.

Att skapa produkter som förstärker vår kropps egna ”självförsvar” -funktioner och som riktas mot ett problem mer exakt, snarare än att använda en bred penselstrategi, kommer att resultera i en mer effektfull användning av ingredienser och ge konsumenterna förbättrade resultat. Det gör att vi kan skapa produkter som driver positiv skönhet för människor och planeten - skönhet som inte bara gör mindre skada utan också gör mer nytta. ”

Och möjligheten att skapa produkter som använder mikrobernas kraft för att förbättra konsumenternas hälsa och välbefinnande är inte bara utvecklingen inom skönhet och personlig vård. Unilever använder också denna vetenskap i vitaminer, mineraler och kosttillskott.

Att se till att varje del blir bra

I Foods & Refreshment handlar en del av att fixa det trasiga livsmedelssystemet om att skapa livsmedel som är mer näringsrika och mer fördelaktiga för konsumenten och där "varje bit måste göra gott." Det är därför vi har åtagit oss att fördubbla antalet produkter som ger positiv näring till 2025.

”Vi fokuserar på den större bilden för att bygga vår förståelse för hur tarm-mikrobiomet kan göra vardagen lite bättre. Vi arbetar med experter inom området för att förstå tarm-mikrobiomens roll inom områden som diet, immunitet, barns utveckling, åldrande och psykiskt välbefinnande, säger Simone.

Genom att utveckla vår expertis inom dessa områden kan vi skapa riktade metoder för att positivt modulera tarmmikrobiomet via våra mat- och dryckeprodukter, ”tillägger hon.

Förutom tarm-mikrobiomet förstår vi att det är viktigt hur vi odlar och köper maten. Unilever har åtagit sig att minska vårt livsmedelssystems miljöavtryck. Vi undersöker hur man kan förbättra mark-mikrobiomet för att producera mer näringsrika grödor och därmed förbättra hälsan för människor och planeten.

Och det är bara början när det gäller att utnyttja en enorm naturresurs som kan bidra till att återupprätta en sund balans mellan natur, livsmedelssystem och människor.

Tillbaka till sidans topp