Hoppa till innehåll

Vägen till en rättvisare framtid

Publiceras:

Jämlika möjligheter. Jämlika respekt. Jämlik beslutsrätt. En jämlik framtid. Vi tror att jämställdhet är nyckeln till att skapa fler chanser för kvinnor att trivas. Så här gör vi för att skapa jämlikhet mellan könen.

A group of women cocoa farmers.

135 år. Det är så lång tid det tar för kvinnor att uppnå jämställdhet (WEF, 2021). Enligt World Economic Forums senaste Global Gender Gap-rapport har Covid-19-pandemin bidragit till att en generation kvinnor väntar 36 år längre på jämställdhet, vilket försenar deras chanser att delta i politik, få tillgång till utbildning och bidra till ekonomin. Detta måste förändras. Snabbt.

Med full jämställdhet i arbetslivet kan den globala ekonomin växa med 28 biljoner US dollar fram till 2025 ((BofA Global Research, 2021 (PDF 1.16 MB)). Så vi tar ställning mot diskriminering och stereotyper och kämpar för rättvisa inom vår bransch och i ett större samhällsperspektiv. Eftersom jämlika möjligheter, jämlika respekt och jämlika beslutsrätt bidrar till en mycket mer jämlik värld.

En strategi byggd på eget kapital

2020 presenterade vi Unilever Compass - vår globala företagsstrategi, som beskriver hur vi kommer att utveckla vår verksamhet samtidigt som vi uppfyller vår övergripande vision att göra hållbarhet till en del av vardagen.

Kompassen representerar en naturlig utveckling av Unilever Sustainable Living Plan, genom vilken vi uppnådde tydliga framsteg inom jämställdhet de senaste åren. Under 2019 lyckades vi till exempel nå en 50/50 könsbalans på ledningsnivå. Vårt arbete för att främja säkerhet, kompetensutveckling och skapa fler försörjningsmöjligheter omfattar fler än 2,6 miljoner kvinnor år 2020.

Nu använder vi de lärdomar och de partnerskap vi har utvecklat under det senaste decenniet för att göra mer. Från att främja social inkludering och mänskliga rättigheter till att motverka klimatförändringar och förpackningsavfall, innefattas jämställdhet i varje utmaning vi försöker ta itu med.

Ett ramverk för rättvisa

Som en del av kompassen kommer vi att övervinna barriärer och påverka miljontals kvinnor och flickor i positiv riktning. Vi introducerar ett nytt jämställdhetsramverk (Gender Equity Framework) som hjälper oss att systematiskt tillgodose kvinnors behov i hela vår värdekedja. Oavsett om det handlar om klimat, hälsa eller framtiden för arbetet, kommer vi att titta på hur vi optimalt kan stärka kvinnor och driva jämställdhet.

Gender Equity Framework, som skapats i samarbete med det och i samråd med det civila samhället, hjälper våra team och intressenter till att genomföra åtgärder för att förbättra möjligheter och undanröja hinder för kvinnor, över hela världen. Åtgärder som inkluderar tillgång till resurser och åtgärder för att säkerställa handlingsfrihet samt säkerhet för kvinnor, i alla delar av vår värdekedja.

Vi förbinder oss också att samarbeta med våra leverantörer de närmaste två åren för att främja samma strategi. Och vi använder vår röst för att uppmuntra andra företag och organisationer att tillämpa en jämställdhetslins också på deras arbetsplatser.

Vårt fotavtryck och fokus

För att skapa den nödvändiga systemförändringen fokuserar vi på de områden där vi har störst inflytande: vår arbetsplats, vår värdekedja, våra varumärken och i samhället.

På vår arbetsplats omfattar jämställdhetsmålet att fokusera på ledningsnivå, där implementerar vi specifika program för att påskynda kvinnors karriär. Dessutom investerar vi i omskolning och kompetensutveckling för alla kvinnor i vår organisation för att skapa en mer motståndskraftig framtida arbetskraft.

Säkerhet är en viktig faktor för kvinnors egenmakt. Våldet mot kvinnor och flickor har ökat med 20 % sedan Covid-19 slog till, vilket ledde till att UN Women kallade det en "skuggpandemi". Vi känner till den dolda karaktären av våld i hemmet och på Internationella kvinnodagen i år presenterade vi vår globala policy mot våld i hemmet och övergrepp, för att skapa mer medvetenhet och hjälpa till att inspirera andra arbetsgivare att skapa sin egen.

Vårt ansvar sträcker sig utöver vår egen verksamhet och vi åtar oss att säkerställa de miljoner kvinnors säkerhet som finns i vår värdekedja. Som ett exempel investerar vi i IDH - Sustainable Trade Initiative – tillsammans med Tesco 2 miljoner euro i en ny säkerhetsacceleratorfond för att skapa en säker arbetsplats för alla. Baserat på FN:s globala ramverk för säkerhet, uppskattas denna fond att nå minst 200 000 kvinnliga tearbetare i Assam, Indien år 2023.

Vi lovade tidigare i år att öka våra årliga investeringar till småskaliga leverantörer till minst 2 miljarder euro fram till 2025 som en del av en rad omfattande åtaganden för att hjälpa till att bygga ett mer rättvist och inkluderande samhälle. Vi kommer att stödja kvinnor och andra underrepresenterade grupper för att få tillgång till resurser som ekonomi, nätverk och kompetensmöjligheter. Och vi kommer att se till att lönerna för alla, direkt eller indirekt, genom att arbeta med våra leverantörer, kräva att de betalar en lön det går att försörja sig på.

Partnerskap för framsteg

Med våra varumärken kan vi nå miljoner människor över hela världen varje dag. Men vi förstår att om vi vill få en verkligt global inverkan kan vi inte göra det ensamma. Partnerskap är avgörande.

Vårt Dove-varumärke arbetar nära UNICEF för att utöka ett långvarigt partnerskap som syftar till att förbättra självkänsla och kroppsförtroende bland unga kvinnor över hela världen. Sunsilk har arbetat med NGO Girl Rising för att skapa utbildningsprogrammet Explore More, som syftar till att ge flickor möjlighet att driva sina intressen och passioner så att de kan sträva efter en ljusare framtid. Och det finns många fler exempel. Kapital och inkludering är viktiga principer i den nya Positive Beauty-strategin som vi lanserade i hela vår Beauty & Personal Care-division också i år.

Sunsilk har arbetat med NGO Girl Rising för att skapa utbildningsprogrammet Explore More, som syftar till att ge flickor möjlighet att driva sina intressen och passioner så att de kan sträva efter en ljusare framtid. Och det finns många fler exempel. Kapital och inkludering är viktiga principer i den nya Positive Beauty-strategin som vi lanserade i hela vår Beauty & Personal Care-division också i år.

Det vi ser i sociala medier och på TV spelar en viktig roll för att forma uppfattningar om kön. Genom Unstereotype Alliance arbetar vi med mer än 180 organisationer globalt för att motverka skadliga könsbaserade stereotyper i media och reklaminnehåll. Vårt initiativ Act 2 Unstereotype går längre genom att minska stereotyper i alla marknadsföringsaktiviteter för att påverka nästa generation att vara fri från fördomar.

Slutligen är det nödvändigt att anpassa sig till en global standard för att uppnå en gemensam förståelse för jämställdhet. Allt Unilevers arbete är utformat för att hjälpa till att leverera relevanta hållbara utvecklingsmål som fastställts av FN, särskilt SDG 5 och vi är stolta att underteckna FN: s principer för kvinnors utveckling.

Vi deltar också i Generation Equality Forum, den största rörelsen för kvinnor och flickor de närmaste fem åren, där vi samlar regeringar, hållbarhetsledare och den privata sektorn.

En väg framåt, tillsammans

"Åtgärder mot jämställdhet behövs snarast, och företag har en nyckelroll att spela för att få stor påverkan i stor skala", säger Unilevers CEO Alan Jope.

”Det är rätt sak att göra, men det är också meningsfullt. Företag kan inte trivas och växa i sviktande samhällen. ”

Vi har en vision om en lika värld där varje kvinna och tjej kan bryta kedjorna orsakade av stereotyper, patriarkala gränser och ojämn tillgång till möjligheter som gör att de känner sig berättigade och trivs. För om halva världens befolkning hålls tillbaka, hur kan vi alla gå framåt tillsammans? Siffrorna går helt enkelt inte ihop.

Tillbaka till sidans topp