Hoppa till innehåll

Vi ska till COP26 och kräva ökade klimatåtgärder

Publiceras:

Nästa årtionde blir avgörande för vårt klimat. Om vi kan begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C kan vi undvika en katastrof. Men världssamfundet är inte inne på rätt spår. Det är därför vi uppmanar både regeringar och företag att höja ambitionsnivån rejält.

Two children planting a plant in the ground

Parisavtalet 2015 var en milstolpe i kampen mot klimatförändringen. Världen var överens om att vi måste hålla den globala temperaturökningen under 2 °C och försöka begränsa den till 1,5 °C. Sedan dess har det blivit tydligt att vi måste begränsa uppvärmningen till 1,5 °C för att avvärja en klimatkatastrof.

COP26 är nästa globala klimatkonferens, och den ska hållas i Glasgow från 31 oktober till 12 november. Den kommer att bli en ny milstolpe. Här har vi en möjlighet att verkställa Parisavtalet: regeringar, företag och civilsamhälle kan gå samman och utföra det förberedande arbete som kan påskynda införandet av klimatåtgärderna.

För både människornas och planetens skull måste vi ta denna möjlighet. Och som en av de av främsta samarbetspartners till COP26 hoppas vi att vi kan använda vår röst och vårt inflytande för att accelerera klimatåtgärderna globalt.

Företag och regeringar måste göra mycket mer, nu

Företag i hela världen måste sätta upp mål – med åtgärdsplaner och milstolpar – för nollnetto-utsläpp nu. Man behöver också rapportera framsteg och samarbeta med leverantörer, investerare och regeringar.

Genom att bidra till en snabbare övergång till hållbara ekonomier med låga koldioxidutsläpp kan företagen stötta beslutsfattare och höja deras ambitionsnivå. Genom att skapa den rätta kombinationen av incitament, policyer och ramverk kan regeringarna i sin tur bidra till att driva på företagens åtgärder för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.

Vi vill se bestämmelser som syftar till att fasa ut kol och andra fossila bränslen genom ett kolpris som återspeglar den sanna kostnad, för samhället och naturen, som kolet har samt en övergång till förnybar energi och elfordon. Detta bör kombineras med en omedelbar introduktion av miljöbaserade lösningar och policyers, något som spelar en enormt stor roll för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.

Inför COP26 behöver alla regeringar sätta upp långtgående mål, vilket skulle bidra till att de globala utsläppen kan halveras till 2030 och att nollnetto-utsläpp uppnås senast 2050. Man behöver vandra denna väg tillsammans.

Regeringarna behöver också skydda människorna och deras uppehälle genom att stödja utvecklingsländer och erbjuda klimatfinansiering för att hjälpa människor att anpassa sig och skapa bättre motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Verkningar är redan kännbara överallt, många av dem kommer sannolikt att fortsätta eller förvärras ytterligare, även med en begränsad uppvärmning till 1,5 °C.

Vi gör allt vi kan inom vår egen organisation

Att skydda planeten är det enda rätta. Dessutom är det ekonomiskt sunt för företagen.

Vi vet att våra kunder förväntar sig att se klimatledarskap, och från de materialinköp till den produktinformation vi publicerar, gör vi vårt bästa för att hjälpa kunderna att göra hållbara val. Tack vare detta säkerställer vi som företag att vi gör allt vi kan för att hantera klimatförändringen på vår egen gård.

Vi har publicerat vår åtgärdsplan för klimatomställning (PDF | 11 MB) för att vara transparenta och uppmuntra andra företag att följa vårt exempel.

Baserade på klimatforskning: innefattar våra ambitiösa klimatmål en utsläppsfri verksamhet till 2030 och nollnetto-utsläpp i vår värdekedja till 2039. Vi går över till 100 % förnybar energi och elfordon, och samarbetar med våra leverantörer och innovationspartners för att skala upp lösningar som skyddar både människor och planet.

Vi vet också att förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna hänger ihop. Åtgärder som låter naturen frodas gynnar även klimatet och vice versa. Vi måste alltså jobba med båda sakerna samtidigt. Därför sätter vi stopp för avskogningen i vår leveranskedja, sparar vatten och regenererar jordbruket.

Allting hänger ihop

Vi jobbar med att minska våra egna utsläpp och engagera våra leverantörer för att de också ska vidta åtgärder, eftersom utsläppen i vår värdekedja till den största delen ligger utanför vår direkta kontroll.

Vi är oupplösligt förbundna med världen omkring oss – från hur våra medarbetare färdas till och från jobbet, till den energi som förbrukas när våra produkter används och de återvinningsmöjligheter som våra konsumenter har tillgång till.

Vi vet att vi inte kan göra detta på egen hand. Våra varumärken och våra medarbetare kommer att delta i COP26 i Glasgow och kämpa för djärvare och snabbare åtgärder. Därför att planetens framtid, och vår egen framtid, hänger på det. Kommer du också att hjälpa till?

*Observera att alla länkar på denna sida öppnas på engelska.

Tillbaka till sidans topp