Hoppa till innehåll

Varför vi arbetar för alla barns rätt till ren luft

Publiceras:

Rätten till ren luft är inte längre en självklarhet. Men det borde vara det. Det är varför vårat luftreningsvarumärke Blueair samarbetar med den ideella organisationen Global Action Plan för att försöka få ren luft som en av FNs erkända rättigheter för alla barn – över hela världen.

Image of children holding protest placards with Freedom to breathe on them

‘“En nypa frisk luft” är ett vanligt talesätt, men för många barn, är det en sällsynt tillgång.

Ren luft är verkligen en premiumvara nu för tiden, ny internationell forskning indikerar att nio av tio barn andas in avgaser väl över hälsosamma gränsvärden. UNICEF varande för att redan år 2050 kommer den högst bidragande faktorn till barndödlighet vara kopplad till luftföroreningar men trots detta är rätten till ren luft inte skyddad av FNs barnkonvention.

Undersökningar visar en allmän ökad oro för luftföroreningar bland barn

Det är otvetydigt att många barn känner starkt för frågan. Av de 4000 barn som svarade på en nyligen genomförd enkät på uppdrag av Blueair/Gap via YpuGov uppger 94 % att de ansåg att de hade rätt till ren luft.

Nio-åriga Mathilda från London, uttrycker vad många barn anser “att det inte är rättvist att vissa barn har mer ren luft än andra”.

En annan nio-åring, Yash som bor i Delhi, håller med. “Alla har rätt till ren luft”, säger han.

Luftföroreningar och barn – en giftig combination

Det faktum att över 67 % av de tillfrågade barnen, trots pandemin fortfarande var oroliga för hur luftföroreningar skulle påverka deras hälsa, vittnar om hur djup deras oro är. Och enligt en andningsspecialist, professor Sir Stephen Holgate, har de giltiga skäl för sin oro. "Barns utvecklingsorgan och immunförsvar gör dem särskilt utsatta för förorenad luft", förklarar han.

“När de växer fortsätter de att ha hög risk för luftföroreningar eftersom deras immunsystem, lungor och hjärnor fortfarande utvecklas. Varje dag andas cirka 93 % av världens barn (under 15 år) en luft så förorenad att det utgör allvarliga risker för deras hälsa och utveckling”.

‘Young people around the world worry about air pollution almost as much as they worry about Covid.’

En renare framtid för barnen

Forskningen gav också några goda nyheter. Trots sin oro över luftföroreningar uttryckte de flesta barnen en önskan och en vilja att göra något åt det. "Vi har faktiskt makten eftersom många människor lyssnar på barn", säger den åtta år gamla Hugo från London.

Det är för att stödja barn som Hugo, Yash, Mathilda och otaliga andra som vårt varumärke Blueair - specialister på att skapa högkvalitativa, prisbelönta luftrenare - har samarbetat med den globala organisationen Global Action Plan och lanserat kampanjen Freedom to breath och krävt att FN gör ren luft till en universell rättighet för barn.

Sara Alsén, Chief Purpose Officer på Blueair, säger,”de senaste 25 åren har Blueair kämpat för varje barns rätt att andas ren luft. Genom att samarbeta med aktörer i det civila samhället som delar vår tro att det är dags att göra tillgången till ren luft - som tillgång till rent vatten - varje barns rätt, så blir vår vision verklig”.

Utbilda barn och engagera en värld

Kampanjen arbetar med lokala NGOs för att sprida information i skolor, i fyra av världens värst drabbade städer: Delhi, London, Peking och Los Angeles. De kommer att lära barnen inte bara om riskerna med luftföroreningar utan också hur man bäst skyddar sig mot dem.

Samtidigt arbetar kampanjen för att förstärka ungdomars röster genom att inför FN och kräva att barns rätt till ren luft förankras i FN: s konvention om barnets rättigheter.

Sonja Graham, VD på Global Action Plan, reflekterar ”barn har rätt till rent vatten och ett säkert hem, varför har de inte rätt att andas ren luft? ”.

Tillbaka till sidans topp