Hoppa till innehåll

Crowdsourcing för en mer transparent leveranskedja för palmolja

Publiceras:

Med hjälp av vår partner Premise och lokala smartphone-användare kan vi få en mer fullständig bild av vår leveranskedja för palmolja, från plantage till slutprodukt.

Truck on road next to palm oil fruit collection point

För att säkerställa en leveranskedja fri från avskogning måste vi kunna spåra våra ingredienser hela vägen tillbaka till platsen de odlas. För en produkt som palmolja innebär det oftast den närmaste milen från plantagen eller gården där oljepalmfrukten skördas, till den plats där de processas, där vi behöver mest synbarhet.

Att spåra vad som händer under den första milen är kritiskt men inte alltid lätt. Konventionellt har företag dragit en radie på 50 km runt kvarnarna i sin leveranskedja och antagit att gårdarna eller plantagen i de områdena sannolikt kommer vara platsen dit skörden levereras. Palmoljefrukten måste bearbetas inom 24 timmar efter skörd, så det var allmänt accepterat att kvarnar därför skulle hämta de från närliggande gårdar.

Men med tanke på komplexiteten i leveranskedjorna för palmolja anser vi att sättet vi övervakar detta på måste förbättras så att vi kan verifiera att våra inköp inte kopplas till avskogning.

Vi vet att även om vissa produkter går direkt från gård till kvarn, handlas oljepalmfrukten ibland genom en mellanhand, där färska frukter lämnas och hämtas vid informella insamlingsställen. Dessa insamlingsplatser kan vara långt ifrån där frukten odlades, vilket gör det svårare att avgöra om frukten producerats hållbart eller inte, utan konkreta data.

Men nu, i samarbete med vår partner Premise, skapar vi med hjälp av lokalbefolkning i Indonesien ett sätt oss spåra hela kedjan från ursprungspunkt till bearbetning.

Att lägga makten i människors händer

Vårt pilotprojekt rekryterar jordbruksarbetare och leverantörer för att tillhandahålla bilder och information om insamlingsplatser och ramper via Premises digitala plattform för crowdsourcing. Genom Premises plattform, samlas data på ett sätt som respekterar människor och egendomslagar i linje med Indonesiens regler och lagar.

Premise analyserar det inhämtade materialet genom ett AI-drivet kvalitetskontrollsystem för att verifiera fotografiernas trovärdighet och för att säkerställa att insamlingsställen inte räknas dubbelt. Detta hjälper oss att bygga upp en bättre bild av tidigare odokumenterade delar i leveranskedjan lokalt.

I Aceh-provinsen i Sumatra, Indonesien, där vi drev piloten, kunde vi identifiera och dokumentera mer än 5 000 insamlingsplatser i en enda region. Detta ger oss en mycket mer välgrundad förståelse varifrå

Vi kan integrera detta med resten av vår inköpsdata, för en mer fullständig bild av vår leveranskedja och göra det möjligt för oss att vidta fler riktade åtgärder för att förbättra den – oavsett om det handlar om att ge mer stöd till små lantbruk eller att starta nya samtal med våra leverantörer.

Enad storskalig insats

Vi utvecklar nu en modell för att skala upp projektet, som bland annat innefattar att bjuda in leverantörer och andra konsumentvaruföretag att vara med.

"Enskilda personer, antingen som konsumenter eller som en del av en organisation, kan ofta känna sig hjälplösa inför utmaningar som avskogning eller klimatförändringar. Vårt partnerskap med Premise förändrar det, genom att bjuda in människor på plats för att hjälpa oss följa resan som råvaror tar i den första milen av leveranskedjan”, säger Andrew Wilcox, Senior Manager, Sustainable Sourcing and Digital Programs, Unilever.

"Vi tror att pilotprojektet i Aceh är världens första fall av storskalig crowdsourcing-teknik som tillämpas på råvaror Teknik är en kraftfull möjliggörare för spårbarhet och transparens i leveranskedjan, och crowdsourcing och partnerskap är avgörande för att bygga upp de möjligheter som Unilever och världen snabbt behöver för motverka att avskogningen."

Med konsumenter som i allt högre grad kräver att veta var produkterna de köper kommer ifrån och utsikterna till potentiella förbud mot råvaror kopplade till avskogning, skyddar vi inte bara miljön genom att se till att våra leveranskedjor är hållbara, vi framtids-säkrar också vårt företag.

Tillbaka till sidans topp