Hoppa till innehåll

Jämställdhet OCH jämlikhet. Båda är lika viktiga för att nå förbättringar

Publiceras:

Det kan hända att de påminner om varandra men jämställdhet och jämlikhet är två helt olika koncept. Här ska vi tala om varför båda är viktiga för att vi ska uppnå ett mer inkluderande samhälle.

Vier multiculturele vrouwen glimlachen en zwaaien naar de camera

Bristande jämlikhet ligger i grunden för många globala problem vad gäller ras, kön, sexuell läggning, funktionshinder, utbildning och ekonomisk status. På Unilever är vi övertygade om att jämlikhet krävs för att jämställdhet ska kunna uppnås.

För att nå en situation där olika möjligheter på arbetsplatsen är rättvisa och jämställda behöver vi överväga olika behov, kulturella barriärer och eventuell diskriminering som olika grupper står inför i vår verksamhet.

Bild på Nitin Paranjpe, Chief Transformation Officer & Chief People Officer.
Bild på Nitin Paranjpe, Chief Transformation Officer & Chief People Officer på Unilever.

Vad är jämställdhet

Jämställdhet har länge utgjort en grundläggande princip för rättvisa på arbetsplatsen. Målet är att behandla människor på samma sätt genom att ge dem samma möjligheter och resurser.

Men detta unika tillvägagångssätt för allafungerar bara om alla har exakt samma behov, eftersom det förutsätter en situation där varje individ har exakt samma fördelar eller hinder. Men i verkligheten är situationen en annan.

Även om incitament på arbetsplatsen som erbjuder ´samma service´ för alla leder till jämställdhet kanske de inte tar med i beräkningen att olika medarbetare har olika behov.

Vad är jämlikhet?

Jämlikhet innebär att vi alla har olika bakgrund och står inför olika svårigheter. Som Nitin Paranjpe, Chief Transformation Officer & Chief People Officer på Unilever erkänner, “För att uppnå en situation där olika möjligheter på arbetsplatsen är rättvisa och jämställda behöver vi överväga olika behov, kulturella barriärer och eventuell diskriminering som olika grupper står inför i vår verksamhet.”

Med detta i åtanke kan jämlikhet involvera olika interventioner och åtgärder för att kompensera för systematiska fördomar eller hinder för att olika individer ska nå sin fulla potential.

Till exempel säkerställer jämställdhet att alla anställda har samma tillgång till en dator, ett skrivbord, en stol och en viss nivå av utbildning och stöd för de uppgifter de har anställts att utföra. Jämlikhet däremot betyder att en person med en synstörning kan behöva tillgång till särskild teknik, och en rullstolsbunden person kan behöva en annan tillgång till hissar.

Var vi är och var vi vill vara

På Unilever är det vår prioritet att göra det som är rätt.

Slutmålet är att Unilevers arbetsstyrka ska vara en sann representation av vårt samhälles mångfald. Därför har vi lanserat en global strategi med fokus på fyra grupper: Kön, ras, etnicitet, LGBTQI+ och funktionshindrade.

“Vår strävan mot rättvisa innebär att vi utnyttjar datainsikter på ett mycket avsiktligt sätt för att identifiera policyer och praxis och skapa villkor till stöd och utveckling för team och enskilda anställda. Vår Equity, Diversity & Inclusion-strategi måste gynna alla för att vi ska uppnå en rättvis och inkluderande kultur”, säger Nitin.

Även om vi vet att vi har en väg kvar att gå, följer här några exempel på var vi för närvarande fokuserar på för att nå detta mål inom vår personalstyrka, leveranskedja och varumärken:

 1. Talanghantering

  Vår rekryteringsprocess har som mål att säkerställa att det inte finns några omedvetna fördomar i våra intervjuprocesser eller bedömningar av prestanda och potential.

 2. Jämställdhet vid ledande befattningar

  Vi har experimenterat med olika strategier, som Gender Appointment Ratio (GAR), utvecklad tillsammans med Harvard Business School, för att skapa mer medvetenhet om omedvetna fördomar vid seniorutnämningar.

 3. Jämställdhet i leveranskedjan

  Vi söker proaktivt företag som drivs av kvinnliga grundare och underrepresenterade grupper för att diversifiera vår leveranskedja. Vi erbjuder familjeledighetspolicyer som möjliggör balans mellan arbete och privatliv och fortsatt karriärutveckling för alla föräldrar och vårdnadshavare..

 4. Flexibelt arbete

  Våra marknader utvecklar och implementerar kontinuerligt nya upplösningsstrategier till stöd för specifika medarbetares behov. Unilever har länge främjat flexibelt arbete, även före Covid-pandemin, och vi fortsätter att låta våra anställda anpassa sina arbetstider efter sina egna behov.

 5. Menstruationsledighet och fertilitetspolicy

  Våra team i olika länder har utvecklat policyer som är relevanta för att stödja deras medarbetares välbefinnande. Till exempel tillåter vår policy för menstruationsledighet i Nordafrika och Mellanöstern kvinnor att ta en dags betald ledighet om de upplever smärta eller komplikationer under sin månatliga cykel. I Storbritannien tillåter vår fertilitetspolicy närvaro vid medicinska möten och behandlingar för alla assisterade befruktningar, inklusive surrogatmödraskap.

 6. Jämlikhetsfrämjande varumärke

  Varumärken som Dove och Vaseline uppmuntrar jämlikhet: Dove uppmuntrar rasjämlikhet och Vaseline verkar för att främja hudvård för svart och brun hudton.

 7. Arbetsgrupp för rasjämlikhet

  Under 2020 etablerade vi Racial Equity Taskforce för att öka representationen av svarta och bruna anställda i våra fyra ledande marknader: Brasilien, Sydafrika, Storbritannien och USA.Våra globala och lokala HR-team samarbetar för att eliminera partiskhet från våra talanghanteringsprocesser, så att vi på ett rättvist sätt kan främja personer från underrepresenterade samhällen samtidigt som vi utvecklar alla våra medarbetare.

Vi strävar efter att främja mångfald, inkludering och en känsla av tillhörighet, som inte bara tillåter våra medarbetare att maximera sin potential utan också att kunna vara sig själva på arbetsplatsen. I slutändan kommer detta inte bara att gynna hela vår arbetsstyrka, det kommer även att göra oss till ett bättre företag

Läs mer om vår vision för en rättvis värld

Tillbaka till sidans topp