Hoppa till innehåll

Hur kan vi byta till livsmedelsförpackningar i återvunnen plast?

Publiceras:

Innovationer och samarbeten har hjälpt oss att vara pionjärer för att utveckla återvinningsbara plastförpackningar för The Vegetarian Butcher, Magnum och Hellmann´s. Men för att nå en cirkulär plastekonomi för livsmedel behöver vi lagstiftning om standards för branschen.

Livsmedelsförpackningar i återvunnen plast

Plast spelar en avgörande roll för att förebygga matsvinn. Det har en exceptionell egenskap att skydda mot luft, fukt och bakterier som kan göra en produkt oätlig innan den tillagas eller äts. Det är ofta det mest effektiva och kostnadsbesparande materialet för livsmedelstransport och förvaring.

I en nyligen genomförd undersökning av Boston Consulting Group, med 15 000 respondenter från hela världen, så menade 83 % av gruppen millennials och Gen Z konsumenter att de är beredda att betala mer för en produkt i hållbar förpackning.

Den efterfrågan har triggat ett nytt ekosystem av alternativa förpackningar, material och nya affärsmodeller, som också inkluderar användandet av återvunnet och återvinningsbart material särskilt med till livsmedelsförpackningars krav på säkerhet.

För att svara på konsumenternas förväntningar och för att hantera plastavfall, arbetar våra forskningsteam med att utveckla lösningar för en cirkulär plastekonomi samtidigt som de försöker uppfinna material som kan ersätta engångsförpackningar i jungfruplast.

Att sluta cirkeln för plastförpackningsavfall

En cirkulär ekonomi fungerar enbart om livsmedelsförpackningar, efter att de använts, återvänder via det ekonomiska systemet för att bli en ny livsmedelsförpackning.

För närvarande finns det inte ett enhetligt juridiskt ramverk på plats att applicera på återvunna livsmedelsförpackningar. Samtidigt som efterfrågan på återvunnen plast nu ökar behöver vi tydliga och konsekvent direktiv inom livsmedelslagstiftningen för att stödja och skala upp tillgången på återvunna livsmedelsförpackningar av plast.

Magnum Pints recycled

Använda mekaniskt och avancerad återvinning för att öka tillgången

“I dagsläget är tillgången på återvunnen plast inte tillräcklig för möta behovet till livsmedelsförpackningar” säger forskningschef för förpackningsutveckling Sanjeev Das.

Det är en begränsad tillgänglighet för återvunnen plast för livsmedelsförpackningar och specifikt återvunnen polypropylene (rPP) och polyethylen (rPE) som står för ca 75 % av den plast som används till livsmedelsförpackningar.

Det här har genererat att vårt forskningsteam för Food och Refreshments arbetar med att skapa hållbara råmaterial via två kompletterande linjer.

Den första innebär mekanisk återvinning som sorterar olika produkter utifrån material. Exempelvis, polytethylene terephalate plast (PET) som används att tillverka plastflaskor sorteras i ett system, medan polyethylene plast (PE) används för att tillverka plastpåsar sorteras i ett annat.

När de väl separerats rengörs de och omvandlas till återvunnet råmaterial för att göra nya föremål. Alla våra Hellmann’s plastflaskor och burkar i USA och Kanada som är gjorda av 100 % återvunnen och återvinningsbar plast har återvunnits på detta sätt.

Det andra sättet att öka utbudet av återvunnen plast är genom avancerad återvinning. Detta ser att blandat plastavfall bryts ner i sina grundläggande byggstenar och rekonstrueras för att göra nya plastförpackningar som är särskilt lämpliga för livsmedelsklassade förpackningar.

I samarbete med vår partner SABIC använder vi denna teknik för att ge oss enkel tillgång till livsmedelsklassad återvunnen polypropenplast för att tillverka våra 30 miljoner Magnum pints som säljs över hela Europa, Australien och Nya Zeeland.

För att skala upp behöver vi gemensamma riktlinjer och lagstiftning

Som det ser ut dag har vi de tekniska lösningarna men saknar de gemensamma standarderna och skalan.

"För att underlätta den cirkulära omvandlingen av livsmedelsförpackningar finns det ett akut behov av anpassning till mål och relaterade policyer. Det skulle möjliggöra ytterligare investeringar i insamling, sortering och återvinningsinfrastruktur och teknik, inklusive mekanisk och avancerad återvinning, säger Sanjeev.

Det är bara med ett gemensamt ramverk och branschsamarbete vi kan börja göra verkliga framsteg när det gäller att skapa hållbara leveranser av livsmedelsklassad återvunnen plast och tillräckliga volymer för att möta den ökande efterfrågan.

Ju fler som kommer ombord och försöker ta itu med detta tillsammans, desto större och snabbare påverkan kan vi få för att uppnå vår vision om en avfallsfri värld.

Tillbaka till sidans topp