Hoppa till innehåll

Världen arbetar på ett avtal om plastföroreningar

Publiceras:

När förhandlingarna om ett FN-fördrag om plastföroreningar startar nästa vecka i Uruguay; det här är vad Unilever – och andra företag – ber regeringarna att överväga vid samtalen.

Tid til en plastik-traktat

Tidigare i år enades FN:s miljöförsamling och sammanlagt 175 länder att inleda förhandlingar för ett FN-fördrag om plastföroreningar . Prognoser som pekar på att plastföroreningarna kommer att öka snabbt till 2040, har regeringar kommit överens om att samarbeta för att hitta gemensamma lösningar för denna kritiska fråga.

Även om näringslivet banat väg med frivilliga åtgärder – framför allt via Ellen MacArthur Foundation Global Commitment – är det tydligt att sådana initiativ måste stödjas av policydokument, om världen ska kunna röra sig med den hastighet som krävs för att verkligen lösa detta problem.

Det är därför vi förespråkar ett robust juridiskt bindande fördrag som anger gemensamma mål, regler och skyldigheter som medlemsländerna måste genomföra. Ett fördrag som hjälper regeringar att skapa lika villkor för branschen och förhindrar ett lapptäcke av separata lösningar.

Nästa vecka, sätter vi i gång på riktigt

Avtalet som utformades vid UNEA ger en översikt över vad fördraget kommer att innehålla och hur regeringar bör gå samman för att utarbeta detaljerna. Bland annat med hjälp av mellanstatliga förhandlingskommittémöten två gånger per år (INC) med målet att ha en slutlig text klar i slutet av 2024. Detta är en mycket ambitiös tidsram för ett globalt instrument av det här slaget.

Den första INC äger rum i Uruguay nästa vecka och 500 regeringsrepresentanter kommer samlas för att inleda förhandlingar.

INCs erbjuder ett tillfälle för intressenter att närvara och framföra sina åsikter om vad fördraget bör innehålla. De intressenterna inkluderar exempelvis tankesmedjor, vetenskap och akademi samt näringslivet. Andra viktiga representanter är de från den informella sektorn (lokala avfallsinsamlare eller avfallsplockare) vars roll i det globala återvinningssystemet ofta inte synliggörs.

Unilever närvarar i Uruguay som en del av den nybildade Business Coalition for a Global Plastics Treaty – en grupp med fler än 90 ledande företag och finansiella institutioner som har åtagit sig att stödja utvecklingen av ett ambitiöst, effektivt och juridiskt bindande FN-fördrag.

Vi stöder en gemensam affärsvision och samsyn på vad fördraget bör uppnå och hur. Vi anser att det måste de rätta förutsättningarna för att framgångsrikt stoppa plastföroreningar och stödja hållbar affärstillväxt.

Som Richard Slater vår Chief R&D Officer, säger: "FN-fördraget om plastföroreningar erbjuder en historisk chans att skapa en effektiv och juridiskt bindande, global plan för att ta itu med plastavfall i den skala och den hastighet som krävs."

Vad efterfrågar Unilever?

Vad ska fördraget åstadkomma?

  • Minska produktionen och användningen av nyplast, inklusive en tydlig tidslinje för eliminering av problematiska typer som icke-detekterbara svarta plaster (industrin eliminerar redan frivilligt problematisks plasttyper genom EMF Global Commitment).
  • Förbättra cirkulär plast, bibehålla den på sitt högsta ekonomiska värde för att säkerställa att återvunnen plast blir normen i förpackningar långsiktigt.
  • Förhindra plastläckage genom utveckling av robust insamlings- och bearbetningsinfrastruktur och väldesignade system för utökat producentansvar.

Hur ska fördraget uppnå det här?

  • Sätt upp globala mål, regler och skyldigheter för alla aktörer, vilket möjliggör flexibilitet för nationella omständigheter. Detta kommer att ge pålitlighet och säkerhet för företag att investera i långsiktiga lösningar.
  • Harmonisera regulatoriska standarder och policyer på olika marknader. Vi är verksamma i 190 länder, så det nuvarande lapptäcke av olika lösningar hindrar framsteg mot våra mål. Industrin har redan satt upp harmoniserade designstandarder för förpackningar.
  • Definiera gemensamma definitioner och rapporteringsmått för att säkerställa ansvar och åtgärder. Industrin har redan kommit överens om definitioner och rapporteringsmekanismer genom EMF Global Commitment.

Se den här korta videon för att se höjdpunkterna från Business Coalitions lanseringsevenemang i september 2022 i samband med FN:s generalförsamlingsmöte.

Läs mer om Business Coalition for a Global Plastics Treaty och anmäl intresse för att gå med.

Fotot är av en 30 fot lång skulptur med titeln "Turn off the plastic tap" av den kanadensiska konstnären Benjamin von Wong, gjord med plastavfall från Kiberaslummen i Nairobi.

Tillbaka till sidans topp