Hoppa till innehåll

Vi skärper våra nutritionsmål för att snabbare påverka folkhälsan

Publiceras:

Vi arbetar för att 85 % av de måltids- och glassportioner uppfyller Unilevers vetenskapsbaserade näringskriterier (USNC) senast 2028. De nya USNC uppgraderas till högsta näringsstandard (HNS) och använder sig av kostintags-data från fem nyckelmarknader för att tydliggöra kriteriernas inverkan på folkhälsan.

Korkeimmat ravitsemustavoitteet

Vi skärper målen för vår livsmedels- och nutritionsportfölj med 10 % för att påskynda arbetet med folkhälsan. Det nya målet innebär att 85 % av våra portioner ska uppfylla Unilevers Science-Based Nutrition Criteria (USNC) senast 2028.

"Kriterierna är en utveckling av vårt HNS", säger Julie Willems, global chef för kost- och hälsostandarder för nutrition och glass. "USNC består av produktspecifika kriterier som tittar på produktens roll i kosten och sätter ramar för kalorier, socker, salt och mättat fett.

"Med hjälp av de här insikterna tror vi att vi bäst kan utveckla receptförnyelse och innovationer i vår portfölj för glass och livsmedel. Vi har utöver det här också infört sockerstandarder för samtliga produktkategorier, inklusive salta produkter, som kompletterar de vi redan har på plats för glass och drycker, tillägger hon.

Vetenskapsbaserade mål drivna ur data för kostintag

De vetenskapsbaserade mål som utvecklats för USNC underbyggdes med hjälp av data från kostintagsundersökningar och som återspeglar faktiska ätmönster från fler än 110 000 människor på fem marknader – Storbritannien, Frankrike, Brasilien, USA och Kina.

Samtliga marknader publicerade resultaten i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, som bekräftar att ett minskat intag av kalorier, mättat fett, socker och salt kunde uppnås via våra kriterier. Unilever har utvärderat ett antal externt godkända näringsmodeller och drar slutsatsen att Unilevers vetenskapsbaserade näringskriterier kan ha den mest positiva inverkan på folkhälsan.

Fler framtida livsmedelsåtaganden

Vår 85 %- målsättning för måltidsportioner, samtliga utvecklade inom USNC kommer användas för att påskynda våra framtida åtaganden för livsmedel som inkluderar växtbaserade produkter, en minskning av salt, socker, kalorier samt ökad försäljning av hälsosammare "positiva näringsprodukter".

Framöver ser vi till att industrin och intressenter samarbetar för att skapa en branschövergripande standardmodell för näringsprofiler som alla företag inom livsmedelsindustrin kan rapportera till, för att stimulera receptutveckling i stor skala för att öka effekten på folkhälsan.

Tillbaka till sidans topp