Hoppa till innehåll

Att leda och leverera vår hållbarhetsagenda

Publiceras:

Vi har satt upp ambitiösa mål. Klimatåtgärder för att nå netto-noll, minska andelen plast, förnya jordbruket samt höja levnadsstandarden i vår värdekedja. Genom våra Compass-åtaganden vidtar vi åtgärder för att förbättra människors hälsa, planeten och bygga en rättvisare, inkluderande värld.

Three people working in the forest planting trees

Vår verksamhet kommer inte att blomstra utan en sund planet och ett sunt samhälle.

Unilevers Compass är vår färdplan och strategi för att leverera en ambitiös hållbarhetsagenda som arbetar för att driva klimatåtgärder för att nå netto-noll, minska plastmängden som en del av en avfallsfri värld, regenerera natur och jordbruk och höja levnadsstandarden i vår värdekedja.

Och vi samlar kraften från våra medarbetare, våra varumärken och våra partnerskap för att hjälpa till att ta itu med de mest pressande frågorna.

Som Unilevers CEO Alan Jope säger: "Klimatförändringar, naturförstöring, minskad biologisk mångfald, vattenbrist – alla dessa frågor är sammankopplade och vi måste ta itu med dem alla samtidigt.

"Genom att göra det måste vi inse att klimatkrisen inte bara är en miljönödsituation; det har också en fruktansvärd inverkan på liv och försörjning. Vi har därför ett ansvar att hjälpa till att tackla krisen: som företag och genom direkta åtgärder från våra varumärken.”

Så hur påverkar våra handlingar verkligen människor och planeten? Här är en kort titt på skillnaden som bara några av våra initiativ gör.

Hur vi minskar våra logistikutsläpp

Logistik och distribution står för cirka 15 % av våra totala utsläpp av växthusgaser. För att uppnå vår ambition om netto-noll, i hela vår värdekedja till 2039, använder vi en kombination av metoder för att minska vårt koldioxidavtryck.

 • Vi arbetar för att förbättra effektiviteten och minska antalet körsträckor och antalet lastbilar som används.
 • Vi byter till förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen från vårt lager.
 • Vi varierar våra transportsätt och genomför olika piloter med elfordon och alternativa bränslen.

Som Sustainability Logistics Manager, Laura Realpe, förklarar: "Vi testar redan elfordon i de flesta regioner där vi är verksamma, lär oss av tekniken, förstår hur den fungerar och försöker också samarbeta bättre med våra transportörer och partners för att implementera nyateknik snabbare."

Blue metallic electric truck on a road

Hur vi använder innovation för att minska våra produkters fotavtryck

I hela vår portfölj för hemrengöring ändrar vi produktformuleringar för att minska utsläppen.

En av våra senaste innovationer är ett utspätt tvättmedel från Persil/OMO – med en 6x koncentrerad formula och hållbara förpackningar som använder 70 % mindre plast – vilket har minskat vår distributions CO2-utsläpp med 83 %.

 • Vi arbetar med en leverantör för att fånga upp koldioxid (CO2) och förvandla den till en ingrediens som kallas soda.
 • Vi har också ett stort program för att byta kol från petrokemi till kol från förnybara källor.
 • Vi tecknade nyligen ett avtal med Geno om att skapa alternativ till palmkärnolja med hjälp av bioteknik.

"Att integrera hållbarhets- och affärsstrategier är inte bara ett moraliskt mål längre - det är viktigt för att framtidssäkra din verksamhet", säger Jon Hague, Hemvårdschef för Clean Future, Science and Technology.

Aeroplane view of a factory surrounded by grass

Hur vi arbetar för att minska fotavtrycket

Unilever är ett globalt företag som förbrukar energi på 245 platser i fler än 70 länder, då är det en utmaning att se till att all din el och värme kommer från förnybara energikällor.

Så vi arbetar för att öka vår tillgång till förnybar elförsörjning och stödja innovationer inom termisk energi, som att testa användningen av väteteknik.

Vi har till exempel testat användningen av värmepumpar som fångar upp lågtemperatur, låggradig värme och ökar den till 65–80⁰C, vilket innebär att värme som en gång gick till spillo kan användas om och om igen. I våra glassfabriker kan värmepumpar potentiellt kompensera värmebehovet och minska CO₂-utsläppen med upp till 70 %.

Som vår gruppingenjör för termisk energi, Vivek Nesarikar, säger: "Det är en ren tekniklösning i egentlig mening."

Yellow bridge on top of a building covered in solar panels

Hur vi cirkulerar plastförpackningar

Plast är ett värdefullt material, som vi behöver hålla inom den cirkulära ekonomin – där det återanvänds, återvinns eller komposteras.

Inom vårt affärsområde Homecare investerar vi 1 miljard euro under tio år för att förändra hur våra rengöringsprodukter skapas, tillverkas och förpackas.

Detta har givit oss innovationer som våra omarbetade VIA tvättkapslar som innehåller kraftfulla biologiskt nedbrytbara aktiva ingredienser, varav 65 % kommer från växtkällor. Förpackningen är också snällare mot planeten.

Kapslarna säljs i en plastfri, helt återvinningsbar kartong, en satsning på att spara cirka 6 000 ton plast per år, motsvarande 500 dubbeldäckare i vikt.

Boxen designades i samarbete med Graphic Packaging International och är byggd för att stänga ute fukt ännu mer effektivt, än nuvarande plastförpackningar, för att förhindra att kapslar klibbar ihop. Den är också lättare att öppna och stänga, barnsäkert och helt återvinningsbart.

"Den banbrytande formuleringen, formatet och förpackningen är ett arbete av flera FoU-team, och vi kunde inte vara stoltare över resultatet. Den nya generationen VIA-kapslar och förpackningar är verkligen branschledande”, säger Dr Keith Rutherford, Head of Global Innovation, Unilever Home Care R&D.

Blue Skip capsules in plastic-free packaging

Hur vi använder teknik för mer hållbara leveranskedjor

De kunskaper som teknologin ger oss om våra leveranskedjor gör att vi kan göra dem alltmer transparenta och spårbara. Så vi samarbetar med partners för att testa och anamma den senaste tekniken inklusive satellitbilder och artificiell intelligens. Genom att tillhandahålla nya insikter och data kan vi utveckla metoder att förutsäga var skogar riskerar avskogning, så att vi kan vidta proaktiva åtgärder för att skydda ekosystem och försörjning.

Hittills har vi kartlagt 67 miljoner hektar skog, bedömt 77 000 byar för att stödja inköp från lokala lantbrukare och analyserat nästan 4 000 palmodlingar för att hjälpa leverantörer till avskogningsfria källor.

"De senaste digitala funktionerna kommer att hjälpa oss att bättre identifiera högriskområden och rikta insatser där de behövs som bäst", säger Willem Uijen, vår Chief Procurement Officer.

Satellite image of tech pathways across Malaysia & Singapore

Hur vi skyddar marken och jordbrukarnas försörjning

Våra hållbara inköpsprogram inkluderar innebär att vi arbetar tillsammans med lantbrukare för att införa regenerativa jordbruksmetoder som täckskörd, för att skydda och fylla på jorden.

Under de senaste tio åren har vi tillhandahållit ekonomiskt och tekniskt stöd till bönder i Iowa som förser vår verksamhet med soja till våra Hellmanns produkter. År 2022 hade vi över 520 bönder som planterade nästan 180 000 hektar täckgrödor, och vi fortsätter att utveckla programmet.

"Med tiden hjälper täckgrödor att bygga friskare jordar som bättre kan absorbera extrema regn eller torka", säger Stefani Millie Grant, Senior Manager, External Affairs and Sustainability. "En täckgröda håller också bättre näring i jorden och har potential att fånga upp kol."

Father and daughter walking hand in hand across soil towards a red truck, wind turbine in the distance

Hur vi levererar mejeriprodukter som inte kostar jorden

Produktionen av mjölk och mejeriprodukter skapar betydande utsläpp av växthusgaser, som metan och dikväveoxid. Mejeri är en viktig ingrediens i vår glasstillverkning, och därför måste en minskning av de utsläppen vara en viktig del av Unilevers lösning för att tackla klimatförändringarna – och vi arbetar redan för att göra det.

 • Vi främjar regenerativa jordbruksmetoder, som hjälper till att lagra kol, upprätthålla friska jordar och förbättra vatten- och luftkvaliteten.
 • Vi tittar på sätt att anpassa foder för korna för att hjälpa till att snabbt minska metanutsläppen.
 • Vi arbetar med lantbrukare för att se hur vi kan omvandla gödsel till förnybar energi.

Som vår Sustainable Sourcing Manager för Dairy, Klaas Jan van Calker, säger: "Sedan 2015 har vi redan sett en utsläppsminskning på 14 % i de piloterna för Ben och Jerry's."

Close up of a field of black and white and brown and white cows, one in view is eating grass and licking its lips

Landskapsprogram för social påverkan

När det gäller hållbar palmolja vill vi att vårt arbete ska gynna alla, i de områden vi hämtar från - inklusive lokala lantbrukare, skogar och vilda djur, regeringar, företag och samhällen.

 • Vi stödjer landskapsprogram inom Sydostasien, och arbetar tillsammans med de som känner landet bäst, mot gemensamma mål.
 • Vi hjälper till att skydda Leuser Ecosystem, en hotspot för biologisk mångfald i Aceh-provinsen i Indonesien.
 • Vi stöder WWF:s skogsrestaureringsprogram i Sabah, som är en del av en bredare, regeringsledd insats.

Som Willem Uijen, vår Chief Procurement Officer, säger: "Vi investerar i landskapsprogram eftersom det är uppenbart att utmaningarna relaterade till klimat, natur och social rättvisa är djupt sammankopplade och kräver holistiska lösningar."

Two men looking out across a field in Asia

Om du vill gräva djupare?

För en detaljerad titt på Unilevers hållbarhetsresa, besök vår Planet & Society-hub. Det är där du också hittar mer om vår hållbarhetsrapportering, inklusive resultatdata och vårt rapportarkiv.

Tillbaka till sidans topp