Hoppa till innehåll

COP28: Varför vi uppmanar till akuta klimatåtgärder

Publiceras:

Världens utsläpp minskar inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå de globala målen och undvika klimatsammanbrott. Unilever uppmanar de länder som deltar i COP28 att omedelbart öka ambitionerna och skynda på åtgärder, så att vi snabbare kan nå längre i kapplöpningen mot nettonoll.

Huvudbild: COP28 Flagga

COP28 kommer att bli ett kritiskt ögonblick. FN:s årliga klimatkonferens, som äger rum i Dubai, kommer att samla världsledare för att granska den första globala klimatinventeringen någonsin. Inventeringen utvärderar globala framsteg när det kommer till att minska utsläppen och identifierar de luckor som måste åtgärdas för att uppnå Parisavtalet.

Företag har en nyckelroll att spela i arbetet för att minska utsläppen. Det är rätt sak att göra och kommer att hjälpa oss att förbli konkurrenskraftiga i framtiden. Unilever har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp genom hela vår värdekedja senast 2039 och vi arbetar hårt för att göra framsteg, men vi vill gå längre, snabbare. Det kan vi inte göra utan statliga åtgärder.

Tillsammans med andra företag runt om i världen står vi inför utmaningar i våra ansträngningar, att minska utsläppen, som skulle kunna övervinnas med förändringar av nationella policyer. Det är därför vi går till COP28 och efterlyser åtgärder som hjälper oss att minska vårt fotavtryck samtidigt som vi skyddar människor och planeter.

Vid COP28 kommer Unilever att be regeringar att öka sina ambitioner, i linje med, att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C och att:

 1. Tredubbla förnybar elkapacitet till 2030

  Förnybar el

  Vår globala verksamhet köper redan 93 % förnybar el, men vi behöver en policyändring för att hjälpa oss att nå vårt mål om 100 % förnybar energi till 2030 och för att ge våra leverantörer tillgång till förnybar energi, så att de också kan minska sin egen verksamhet.

 2. Skydda och återskapa mark, skogar och hav

  Skydda och regenerera

  Vi har åtagit oss att hjälpa till att skydda och återskapa 1,5 miljoner hektar mark, skogar och hav till 2030. Detta inkluderar att hantera en avskogningsfri försörjningskedja för våra nyckelråvaror: palmolja, papper och kartong, te, soja och kakao. Vi behöver att länder tillhandahåller ytterligare finansiering för; att avskaffa subventioner som stöder verksamhet som skadar den biologiska mångfalden; samt skapa policyer som är i linje med det globala ramverket för biologisk mångfald.

 3. Uppmuntra investeringar i regenerativt jordbruk

  Incitament för investeringar

  Livsmedelsomvandling kommer att vara ett kritiskt ämne för diskussion på COP28 och är ett stort fokusområde för Unilever. Vi publicerade nyligen en rapport som visar de positiva effekterna av våra första regenerativa jordbruksprojekt, inklusive minskade växthusgasutsläpp. Denna typ av jordbruk kräver att lantbrukare får incitament och ekonomiskt stöd för att möjliggöra en omställning i stor skala.

 4. Stöd lågkolhaltiga råvaror som alternativ till fossilbränslebaserade kemikalier

  Stöd lågkolhaltigt råmaterial

  Vi engagerar kemikalieleverantörer med klimatåtgärder för att hjälpa till att påskynda utsläppsminskningarna i vår leveranskedja för tvättmedel och hemrengöring. Ny forskning talar starkt för nationella strategier som kommer att hjälpa företag att gå bort från fossilbränslebaserade kemikalier till biobaserade alternativ.

Att driva klimatåtgärder för människor, planet och företag

För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, skydda liv och försörjning, har vetenskapen visat att vi måste halvera utsläppen till 2030. Med så mycket på spel och bara sju år kvar är det avgörande att progressiva affärsröster gör sig hörda nu.

"Vi har arbetat hårt för att förstå de viktigaste faktorerna för att minska vårt koldioxidavtryck och engagerar nu leverantörer och varumärken för att påskynda minskningen av utsläppen", säger Rebecca Marmot, Unilevers hållbarhetschef. "Men vi behöver också regeringar för att skapa en miljö för förändring och genomför en politik som stöder en hållbar framtid. Detta kommer att hjälpa oss att gå längre och snabbare till att uppnå nettonoll till 2039."

Vi vill göra hållbarhet till en del av vardagen. Som ett globalt företag ser vi redan effekterna av vårt förändrade klimat, i alla de länder vi arbetar i, från de höga kostnaderna för råvaror till vattenförsörjning, vilket också påverkar både lokala samhällen och leverantörer. Vi har inte längre att göra med framtidsutsikterna för klimatförändringar – vi står inför den växande verkligheten med klimatnedbrytning. Tack och lov finns det fortfarande en chans att begränsa skadan om vi samarbetar.

Tillbaka till sidans topp