Hoppa till innehåll

En inkluderande och avskogningsfri leveranskedja för palmolja

Publiceras:

Vi arbetar för att öka utbudet av hållbar palmolja fri från avskogning genom att köpa direkt från markproducenter. Detta gynnar inte bara den lokala miljön, det är också en vinst för små lokala skogsbrukare och våra egna leveranskedjor.

Woman smallholder laughs while talking to surveyor during Unilever palm plantation mapping project

På Unilever stödjer och uppmuntrar vi användningen av hållbar och avskogningsfri palmolja. Det kan dock vara en utmaning att hitta den mängd spårbar palmolja som vi behöver, på grund av hög efterfrågan på det begränsade utbudet denna råvara.

Det är därför vi utvecklar våra palmoljeinköp till att inkludera direkta inköp. Det gör att vi kan komma närmare den ursprungliga källan till råvarorna och förbättra försörjningen för de människor som tillverkar dem, samtidigt som vi ökar tillgången på spårbar och avskogningsfri palmolja.

Vad är direkt inköp?

Direkt inköp innebär att arbeta med primärproducenter och fabriker för att köpa vår palmolja direkt. Vi gör detta för att driva på en verklig förändring i produktionen av palmolja och vi ser ett behov av att engagera delar av industrin som traditionellt har lämnats utanför hållbara försörjningskedjor. Det inkluderar oberoende jordbruk och oberoende lantbrukare, som är bland de viktigaste förvaltarna av marken. I Malaysia och Indonesien representerar de cirka 40 % av den totala arealen för oljepalmproduktion1.

Utan stöd har de här oberoende jordbruk och lokala lantbrukare – som inte är kontrakterade för att sälja till stora producenter och leverantörer – begränsad tillgång till de resurser som behövs för att anta hållbara metoder, som blir allt viktigare med tanke på de växande reglerna för spårbara och avskogningsfria råvarukedjor.

Det är därför vi har börjat köpa palmolja direkt till vår bearbetningsanläggning i norra Sumatra, Unilever Oleochemical Indonesia, från närliggande oberoende jordbruk. Vi arbetar för närvarande med 12 oberoende bruk och investerar i program som hjälper till att förbättra inköpsmetoder, samt inkludera kartläggning av lokala jordbrukare för att möjliggöra övervakning, rapportering och verifiera avskogning i deras verksamhet. Målet är att bruken och deras försörjningsbas så småningom ska uppnå Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) eller Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certifiering.

Inköp direkt från bruk skapar efterfrågan på hållbart producerad palmolja vilket ger lokala jordbrukare och leverantörer ett incitament att förändra sina processer för att sträva efter högre nivåer av hållbarhet. Det betyder också att mer av vinsten går direkt till de människor som odlar och bearbetar oljepalmfrukten. Detta bygger upp jordbrukarnas förmåga att öka inkomsterna från deras befintliga grödor, vilket kan minska incitamentet för att fler skogar ska röjas för jordbruksmark.

Med medgivande från de lokala jordbrukarna och bönderna samarbetar vi också för att kartlägga de mindre bruk i sin tur som levererar till dem.

Kartläggningen pekar ut den exakta platsen för en plantage och klargör var de befinner sig i vår leveranskedja. Det hjälper till att identifiera kopplingar mellan olika lokala bruk så att vi kan få ökad spårbarhet och transparens i vår leveranskedja. Det hjälper också bruken att stärka sin relation sinsemellan, som vanligtvis säljer till den som erbjuder det bästa priset.

Vårt inflytande genom småbrukarprogrammet:

  • 20 000+ lokala jordbrukare har kartlagts, vilket representerar nästan 55 000 hektar jordbruksmark
  • 13 000 bönder har redan utbildats i bättre jordbruksmetoder
  • 4 865 bönder och nästan 9 500 hektar jordbruksmark har fått RSPO-certifiering

Sätter våra jordbrukare på kartan

Som ett första steg har vi redan uppnått hälften av vårt mål att kartlägga 40 000 små jordbruk. Genom kartläggningen kan vi också utveckla en bättre förståelse för de specifika utmaningar som småbrukare står inför, så att vi kan skräddarsy våra program för att bättre passa deras behov och stödja dem i att bli utbildade och certifierade.

I slutändan kommer vår inköpsstrategi inte bara att säkerställa att Unilever har en spårbar och avskogningsfri palmförsörjningskedja utan kommer också att bidra till att öka mängden certifierad hållbar och verifierad avskogningsfri palmolja inom branschen som helhet.

Det hjälper oss också att uppfylla vår ambition att skapa en mätbar påverkan för människor och planeten, vilket för oss närmare att minska klyftan till en levande inkomst och skydda och återställa miljön.

1 Tillämpning för lokala jordbruk - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

2 Åtta fakta om palmolja| WWF

Tillbaka till sidans topp