Hoppa till innehåll

Europa förbinder sig till en snabbare utfasning av djurtester

Publiceras:

1,2 miljoner människor skrev under Save Cruelty Free Cosmetics European Citizens Initiative som uppmanar beslutsfattare att sluta med djurförsök. Nu har EU-kommissionen förbundit för att påskynda utfasningen av djurförsök men samtidigt misslyckats med att upprätthålla sitt egna förbud mot djurförsök för kosmetika.

A young girl with black hair tied in bunches gazes at a small white rabbit.

Unilever anser att tester på djur inte ska användas för att säkerställa att våra produkter eller deras ingredienser är säkra. Vi har utvecklat och använt de senaste alternativen till djurförsök för att bedöma produkt- och ingredienssäkerhet i årtionden.

Det var därför vi var tvungna att agera när EU:s förbud mot djurförsök för kosmetika hotades av den nya europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) begäran om djurtester på kosmetiska ingredienser trots en lång historia av säker användning.

I december 2020 gick Unilever samman med djurskyddsorganisationer, våra cruelty-free varumärken och andra företag för att kräva att EU:s förbud mot djurförsök för kosmetika skulle upprätthållas, med avsikten att inga nya tester på djur tillåts.

Kampen för att rädda kosmetika fria från djurtester måste fortsätta.

Dr Julia Fentem, Global Head of Safety, Environmental & Regulatory Sciences

Vårt varumärke Dove samarbetade sedan med PETA, Cruelty Free International, Humane Society International, The Body Shop och över 100 djurskyddsorganisationer för att stödja Save Cruelty Free Cosmetics European Citizens' Initiative (ECI), som sedemera undertecknades av fler än 1,2 miljoner människor. Vilket sänder en tydlig signal till EU-kommissionen att konsumenterna vill skydda förbudet.

Den här veckan har EU-kommissionen svarat på ECI genom att publicera en rad åtaganden som syftar till att påskynda utfasningen av djurförsök – men helt misslyckas med att skydda eller stärka djurförsöksförbudet för kosmetika.

White text reading Save Cruelty Free Cosmetics on a pink background, with a line-drawn rabbit on the left.

Här är vad ECI bett om och hur Europeiska kommissionen vidtar åtgärder:

 1. Skydda och stärka djurförsöksförbudet för kosmetika

  Frågan: Upprätthåll förbudet mot alla tester på djur för kosmetikaingredienser för alla ändamål och syften.

  Svaret: Inga framsteg. Kommissionen betonade att gränssnittet mellan EU:s kosmetika- och kemikalieförordningar för närvarande är föremål för två fall vid EU-domstolen, så den kommer att avvakta resultatet av de målen innan den överväger eventuella lagändringar, som skulle kunna skydda eller förstärka förbudet, mot djurförsök för kosmetika.

  Även om vi inte har något positivt resultat ännu, men med 1,2 miljoner europeiska medborgare som visar sitt stöd för förbudet mot djurförsök för kosmetika, är vi fortfarande hoppfulla om att kommissionen kommer att agera för att skydda det.

 2. Omvandla EU:s kemikalieförordning

  Frågan: Se till att människors hälsa och miljön skyddas genom att hantera kemikalier utan tillägg av nya krav på djurförsök.

  Svaret: Tydliga framsteg. Kommissionen har sagt att den kommer att arbeta tillsammans med alla intressenter för att skapa och implementera en färdplan mot djurfri kemikaliesäkerhetsbedömning. Färdkartan kommer att fungera som en ram för att minska och i slutändan eliminera djurförsök inom ramen för kemikalielagstiftningen.

 3. Modernisera vetenskapen i EU

  Frågan: Förbinder sig till ett lagstiftningsförslag, utarbetande av en färdplan för att fasa ut alla djurförsök före slutet av den nuvarande mandatperioden.

  Svaret: Uppmuntrande nyheter. Kommissionen fortsätter att stödja utvecklingen av alternativa metoder med lämplig forskningsfinansiering och kommer att föreslå en rad åtgärder för att påskynda minskningen av djurförsök inom forskning, utbildning och yrkesutbildning.

Unilevers syn på ECI-svaret

Vi välkomnar kommissionens åtaganden, och vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att påskynda utfasningen av djurförsök genom vårt engagemang i det europeiska partnerskapet för alternativa metoder för djurförsök (EPAA) och andra samarbetsinitiativ.

Vi är dock besvikna över Europeiska kommissionens ovilja att skydda och stärka sitt eget banbrytande förbud mot djurförsök för kosmetika. Vi inväntar domarna i EU-domstolens mål och kommer att fortsätta att verka för att det europeiska förbudet mot djurförsök för kosmetika ska upprätthållas.

Text reads ‘We say use science. Not animals.’ A purple background with white banners and purple text. A white Unilever logo.

Fasa ut regulatoriska djurtester för kosmetika och deras ingredienser

Att förespråka ett slut på djurförsök för kosmetika är en sak som vi har kämpat för i många år. Under 2018 tillkännagav vi vårt stöd för ett globalt förbud mot djurförsök för kosmetika och vårt varumärke Dove, som når tiotals miljoner konsumenter varje dag, blev PETA-godkänt. Vi har nu över 25 PETA-godkända varumärken, inklusive TRESemmé, Simple, Sunsilk och Lakmé – och vi är fast beslutna att stödja en övergång till icke-djurmetoder för kosmetikatester över hela världen.

Vi anser att tillsynsmyndigheter kan och bör gå längre för att fasa ut djurförsök genom att implementera metoder utan djurtester för att bedöma säkerheten för alla kemiska ingredienser – inte bara de som används i kosmetika.

Det är därför vi arbetar med intressenter för att påskynda övergången till ett djurfritt regelsystem för kemikalier genom plattformar som European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, International Collaboration on Cosmetics Safety och Animal-Free Safety Assessment Collaboration.

"EU:s förbud mot djurförsök för kosmetika var ett banbrytande steg när det lanserades och vi välkomnar Europeiska kommissionens åtagande att fortsätta att fasa ut djurförsök som svar på ECI", säger Dr Julia Fentem, Unilevers globala chef för säkerhet, miljö och reglering och forskning.

"Men misslyckandet med att upprätthålla förbudet mot djurförsök för kosmetika, som fick ett så otroligt stöd från medborgare över hela Europa, är chockerande och svårt att motivera. Följaktligen måste kampen för att rädda icke djurtestad kosmetika genom att möjliggöra regulatoriskt antagande av modern icke-djursäkerhetsvetenskap fortsätta”, tillägger hon.

Läs mer: Save Cruelty-Free Cosmetics: Commit to a Europe without Animal Testing

Tillbaka till sidans topp