Hoppa till innehåll

Skillnaden mellan klimatförändring och global uppvärmning?

Publiceras:

Ta reda på skillnaden mellan global uppvärmning och klimatförändringar – och läs vad vi gör på Unilever för att hjälpa till att hantera de båda.

Termerna "global uppvärmning" och "klimatförändringar" används ofta omväxlande. Men även om de delar många likheter, är de lite olika saker.

Att förstå dessa subtila skillnader kan hjälpa oss att planera vilka klimatåtgärder vi behöver vidta för att bygga en säkrare, mer gästvänlig planet för framtiden.

Läs vidare för definitionerna för både global uppvärmning och klimatförändringar – och för vilka åtgärder vi vidtar inom Unilever och i hela vår värdekedja.

Förstå global uppvärmning

Termen "global uppvärmning" syftar direkt på processen med att jordens genomsnittliga yttemperatur stiger. Temperaturen för planetens klimat har alltid förändrats något, men under de senaste 50 åren, och särskilt de senaste 30, har dessa förändringar accelererat snabbt.

Varför? Det beror på förändringar i en process som vanligtvis kallas växthuseffekten. Vissa gaser i jordens atmosfär, såsom koldioxid och metan, fångar värme från solen, vilket gör vår hemplanet till en bekväm plats att leva på. Men när överskottsmängder av dessa växthusgaser kommer in i atmosfären börjar temperaturen skifta.

Det finns överväldigande bevis, inklusive en vetenskaplig konsensus på 97 %, för att den globala uppvärmningen till stor del är ett konstgjort problem. Stigande temperaturer har orsakats av för stora mängder koldioxid (CO2) och andra utsläpp av växthusgaser som ackumuleras i atmosfären. Dessa utsläpp har skapats av en kombination av faktorer, inklusive förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas, avskogning och jordbruk.

Parisavtalet är ett globalt kollektivavtal, undertecknat vid COP21 2015, med syftet att begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till långt under 2°C, och helst till 1,5°C. Men vi är just nu på väg att stiga mot 2,7°C. Om detta händer kommer det förmodligen att orsaka förlust av planetens vitala inlandsisar, vilket gör att havsnivån stiger.

Vi kommer också att uppleva svåra väderförhållanden, brist på mat och sötvatten, samt med resulterande konflikter och migration, kommer att göra jorden alltmer ogästvänlig för oss alla.

Definitionen av klimatförändringar

"Klimatförändringar" är resultatet av den globala uppvärmningen. Det hänvisar till betydande förändringar i jordens klimatsystem.

"Klimatförändringar" är resultatet av den globala uppvärmningen. Det hänvisar till betydande förändringar i jordens klimatsystem som kan leda till extrema vädermönster, orsaka skogsbränder, ökenexpansion och stigande havsnivåer.

Människor, såväl som jordens djur och växtliv, förlitar sig naturligtvis på klimatet för att kunna överleva. När effekterna av klimatförändringarna blir mer extrema riskerar människor att drabbas av allvarliga och oförutsägbara väderförändringar, vilket kan orsaka mer frekventa naturkatastrofer som cykloner, översvämningar, torka och värmeböljor.

Många djur löper också betydligt ökad risk att dö ut, vilket kan störa våra uppkopplade ekosystem. Flera av nämnda farhågor börjar hända just nu och kommer bara att bli värre om vi inte arbetar tillsammans för att förhindra dem.

Vad är skillnaden mellan klimatförändringar och global uppvärmning?

Som visas ovan är global uppvärmning och klimatförändring olika termer, även om var och en delar samma osäkra resultat för planeten.

Vi tycker att det är vettigt att använda termen "global uppvärmning" för att hänvisa till de mänskliga orsakerna till temperaturförändringar, som koldioxidutsläpp och avskogning.

Klimatförändringar bör då ses som de problem som orsakas av denna temperaturhöjning, som extrema väderförhållanden och stigande havsnivåer.

Den viktigaste likheten mellan dessa två termer är att de båda är problem som är skapade och vi måste arbeta kollektivt för att förhindra.

Vad gör Unilever för att hantera global uppvärmning och klimatförändringar?

Dekarbonisering är ett av de avgörande sätten på vilka vi kan arbeta för att förhindra global uppvärmning och klimatförändringar i framtiden.

På Unilever arbetar vi för att minska koldioxidutsläppen i vår verksamhet och på väg att minska våra operativa (scope 1 och scope 2) utsläpp med 100% fram till 2030, jämfört med 2015 års baslinje, efter att ha sänkt dem med 68%.

Och vi går längre än vår egen verksamhet, för att också ta itu med våra scope 3-utsläpp – de som spänner över hela vår värdekedja. Våra mål inkluderar att halvera utsläppseffekten per konsumentanvändning för våra produkter senast till 2030, jämfört med 2010 års baslinje, och att nå netto noll i vår värdekedja till 2039. Dekarbonisering är ett av de avgörande sätten vi kan arbeta för att förhindra global uppvärmning och klimatförändringar i framtiden.

Inget företag kan nå netto noll ensam – det är därför vi samarbetar med andra, genom vårt leverantörsklimatprogram och vår klimat- och naturfond, och efterlyser ett bredare samhälle att gå vidare med klimatet.

Vi tar ställning till klimatet genom samtal.

Vi tar ställning för klimatet genom att uppmana regeringar, företag och partners att påskynda sina klimatåtgärder just nu.

Det finns mycket vi behöver göra, men att ha tydliga mål på plats har hjälpt oss att spåra och mäta framsteg och fortsätta arbeta mot nya definierade mål.

Företag i dag, oavsett om de är globala, nationella eller regionala, bör ha en tydligt definierad klimathandlingsplan på plats för att hjälpa till att bromsa både den globala uppvärmningen och klimatförändringarna i framtiden. Vi tror att en värld med nettonollutsläpp är inom räckhåll, och vi har alla en roll att spela, men det är regeringarnas och företagens ansvar att leda oss dit.

Tillbaka till sidans topp