Hoppa till innehåll

Utökat klimatsamarbete med leverantörer

Publiceras:

Huvuddelen av våra utsläpp kommer från de råvaror, ingredienser och förpackningar vi köper. Klimatspecialisten Giulia Saladino förklarar hur vi stöttar våra leverantörer, genom att övervaka och minska deras produkters koldioxidavtryck; allt för att leda oss på rätt spår mot netto-noll.

Illustration av två bönder som skördar grödor, med en skog som växer i förgrunden.
Image of Giulia Saladino, Climate Specialist in the Business Operations Sustainability team at Unilever.
Giulia Saladino, klimatspecialist inom Business Operations Sustainability hos Unilever

Unilevers handlingsplan för klimatomställning beskriver de steg vi kommer att vidta för att halvera våra produkters påverkan på växthusgasutsläppen (GHG), per användningstillfälle till 2030, och för att uppnå netto-noll i hela vår värdekedja till 2039.

I en serie intervjuer riktas strålkastarljuset på några av de många medarbetare som hjälper till att fullfölja vår handlingsplan och få till förändring.

Giulia Saladino, klimatspecialist inom Business Operations Sustainability hos Unilever, förklarar hur vi expanderar vårt arbete med leverantörer för att påskynda minskningen av utsläppen.

Vad innebär ditt jobb?

Min huvudsakliga uppgift är att engagera leverantörer i vårt Supplier Climate Program. Programmet erbjuder vägledning samt tillgång till verktyg och resurser för en nyckelgrupp av leverantörer, vars material bidrar mest till våra utsläpp. Mycket av mitt arbete handlar om forskning; att fastställa vilka verktyg och kompetensbyggande partners som finns där ute och därefter välja de som passar bäst för våra leverantörer.

Jag arbetar också nära vårt inköpsteam, särskilt med inköpare, och ser till att de har den kunskap de behöver för att kunna prata med leverantörer om klimatåtgärder. Den andra delen av min roll handlar om att få kontakt med hållbarhetskollegor. En av de största lärdomarna som vi fått av att arbeta med våra leverantörer, är behovet av att företagsförfrågningar om klimat samordnas mellan branscher.

Jag arbetar också nära vårt inköpsteam, särskilt med inköpare, och ser till att de har den kunskap de behöver för att kunna prata med leverantörer om klimatåtgärder. Den andra delen av min roll handlar om att få kontakt med hållbarhetskollegor. En av de största lärdomarna som vi fått av att arbeta med våra leverantörer, är behovet av att företagsförfrågningar om klimat samordnas mellan branscher.

Hur kom klimatprogrammet till?

Vi har cirka 52 000 leverantörer, där ungefär 300 bidrar avsevärt till våra scope 3 utsläpp. När vi började undersöka hur vi kan arbeta med dem för att minska utsläppen upptäckte vi att två tredjedelar av denna grupp inte hade något klimatmål ännu. Det innebar en enorm möjlighet för Unilever att erbjuda support. Det är vad klimatprogrammet handlar om.

Förra året genomförde vi en pilot med 35 av våra leverantörer för att testa verktyg och resurser som är utformade för att hjälpa leverantörer att bygga upp sina klimatförmågor och påskynda sin klimatresa. Vi ville förstå om de här verktygen matchade deras behov. Vi tittade också på datainsamling och delning – när leverantörer har information om produkters koldioxidavtryck, hur ser det ut och vilket tillvägagångssätt krävs för att ta emot, validera och använda det?

Till en början var vi osäkra på hur leverantörerna skulle bemöta piloten. När du startar något nytt, och det här var nytt inte bara för Unilever utan även inom branschen, vet du inte hur det kommer att utvecklas. Men vi bjöd in 60 leverantörer att delta och mer än hälften ville engagera sig. Att det fanns ett verkligt intresse gav oss bekräftelse på behovet av ett sådant här program. Och mot slutet hade vi skapat en liten gemenskap av engagerade leverantörer som förstår att vi alla måste arbeta tillsammans för att tackla denna enorma utmaning.

De viktigaste lärdomarna från pilotprojektet?

Vi lärde oss mycket, särskilt att det inte finns en snabb lösning. Vi insåg hur viktigt det är att skräddarsy våra frågor och våra verktyg för att passa varje leverantörs behov. Vi försöker alltid träffa leverantörer var de än befinner sig i sin klimatresa, så vi segmenterade pilotleverantörerna i tre grupper efter deras klimatmognad och detta tillvägagångssätt fungerade verkligen.

Leverantörerna som precis har börjat på klimatområdet erbjöds ett e-lärandeverktyg, medan mellanklassleverantörerna fick ett verktyg som hjälpte dem att lära sig att beräkna produkters koldioxidavtryck, och den mest klimatmedvetna gruppen ombads att dela med sig av den data de redan hade, eftersom vi ville testa våra insamlings- och valideringsprocesser.

För dem i de tidiga stadierna var den största utmaningen bristen på resurser, men så fort fler resurser satts på plats ville de snabbt gå bortom e-lärandet till faktisk datainsamling. Det är därför vi i år har ändrat vårt erbjudande och kommer tillhandahålla en plattform för leverantörer att utveckla sin baslinje för växthusgaser och en plan för utsläppsminskning.

För dem i de tidiga stadierna var den största utmaningen bristen på resurser, men så fort fler resurser satts på plats ville de snabbt gå bortom e-lärandet till faktisk datainsamling. Det är därför vi i år har ändrat vårt erbjudande och kommer tillhandahålla en plattform för leverantörer att utveckla sin baslinje för växthusgaser och en plan för utsläppsminskning.

Från den mest avancerade gruppen lärde vi oss att det finns ett tydligt behov av att standardisera vad företag ber leverantörer att tillhandahålla och vilka metoder som används. Det är därför vi stöder branschanpassning genom Partnership for Carbon Transparency (PACT), som arrangeras av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Hur fungerar PACT?

Vi är medlemmar i WBCSD och genom PACT har vi spelat en nyckelroll i att att forma en standardiserad metodik under mer än ett år. Nu skapar PACT ett nätverk som gör det möjligt för företag att fritt utbyta information om produkters koldioxidavtryck, i stor skala och på det mest automatiserade sättet.

Nyckeln här är transparens – att koppla leverantörer till företag och företag till återförsäljare för att så småningom skapa ett dataflöde som kommer att innebära att en produkts koldioxidavtryck är tillgängligt och delat.

Med ökad vetskap om olika materials klimatpåverkan, kan vi snabbare vidta åtgärder för att komma till rätta med deras påverkan och få ner utsläppen.

Fann ni överraskningar från piloten?

En oväntad vinst var att vi redan i pilotskedet fick reell och användbara data från våra leverantörer. De såg värdet i att utbyta data med oss, eftersom det möjliggjorde en bättre förståelse för våra behov och önskemål när det gäller datainsamling. Vi hoppas kunna använda deras data i vår årsrapportering nästa år.

Hur fortsätter arbetet?

År 2022 hade vår pilot 35 leverantörer. År 2023 vill ha mellan 100 och 120 leverantörer ombord på klimatprogrammet, och målet är att ha engagerat samtliga 300 leverantörer som vi identifierade i slutet av 2024.

Tidigare denna månad förde vi samman 100 av våra målleverantörer med leverantörerna från piloten. Vi ville att vår nya grupp leverantörer i klimatprogrammet skulle höra från pilotleverantörerna i första hand, för att visa på vad som är möjligt och vikten av att samarbeta eftersom detta är en för stor utmaning för någon av oss att klara ensam.

Jag hade också förmånen att träffa många fler leverantörer personligen vid vårt senaste Partner with Purpose-event i London, där vi pratade om vårt arbete och hur de också kan engagera sig. Vi uppmuntrar hela vår leverantörsbas att underteckna Unilevers klimatlöfte för att offentligt visa våra gemensamma värderingar och engagemang för ambitiösa klimatåtgärder.

Hur ser framgången ut för Klimatprogrammet?

Hittills har vi med klimatprogrammet fokuserat mycket på att engagera leverantörer för att samla in data. Men data är bara ett medel för att nå ett mål, och slutmålet är utsläppsminskningar, så vi måste se till att leverantörer också arbetar med att implementera planen för att minska sina utsläpp.

Vi har en stor utmaning framför oss att minska utsläppen från råvaror, ingredienser och förpackningar och det kommer att ta tid innan vi ser resultaten.

Vi måste komma ihåg att det vi gör på det här området är verkligen nytt och det finns ingen utstakad väg. Att se bortom den egna verksamheten och titta på värdekedjans utsläpp är något som har dykt upp först på senare år. Överlag känner jag mig optimistisk om hur snabbt saker och ting går. Vi vill bana väg för andra att följa efter.

Vad inspirerar dig mest i din roll?

Det viktigaste för mig är att vi driver positiv påverkan. Jag kan annars inte föreställa mig att jag skulle göra ett jobb. Mitt syfte är att göra det möjligt för människor att gå över till ett mer hållbart sätt att leva och mitt jobb är att hjälpa leverantörer att gå över till ett mer hållbart sätt att göra affärer. Så mitt jobb är verkligen i linje med mitt syfte och det är därför jag älskar det.

Unilever Supplier Climate Program hjälper företaget i att rusta sig för framtiden. Vi hjälper till att bygga en motståndskraftig leveranskedja, förbereder oss för klimatlagstiftning och möter konsumenternas behov av mer hållbara produkter. I slutändan hjälper det företaget att göra rätt sak, för människor och planeten. Jag är stolt över att ligga i framkant av det.

Tillbaka till sidans topp