Hoppa till innehåll

Vi skyddar och förnyar naturen för att hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna

Publiceras:

Avskogning är en drivande faktor bakom klimatförändringarna. Lana Kristanto, specialist på hållbara inköp, förklarar hur vi arbetar mot en avskogningsfri försörjningskedja och varför skydd och förnyelse av naturen är en viktig del av vår klimatstrategi.

Avskogningsfri försörjningskedja

Skydd och förnyelse av naturen för att bekämpa klimatförändringarna

Lana Kristanto
Lana Kristanto, Assistant Manager, Sustainable Sourcing hos Unilever

Vår Climate Transition Action Plan (PDF 7.98 MB) beskriver de steg som Unilever kommer vidta för att uppnå nettonoll i vår värdekedja senast 2039 och för att på ett säkert sätt begränsa en global temperaturökning till 1,5°C. I en serie intervjuer sätter vi strålkastarljuset på några av de många människor som hjälper till att leverera vår handlingsplan och få till stånd förändring.

Lana Kristanto, Assistant Manager for Sustainable Sourcing på Unilever, förklarar hur vårt arbete med att skapa en avskogningsfri försörjningskedja, återupprätta skogsarealer och återskapa naturen är en del av vår klimatlösning.

Vad innebär ditt dagliga jobb?

Mitt team, huvudsakligen baserat i Sydostasien, säkerställer att vi köper in vår palmolja på ett hållbart sätt, vilket stöder våra globala åtagande att ha en avskogningsfri leveranskedja för palmolja, papper och kartong, te, soja och kakao. Jag stödjer förvaltningen av våra landskapsprogram, övervakar efterlevnad och engagemang med leverantörer och icke-statliga intressenter samt arbetar med data från vår månatliga avskogningsövervakning.

Vad innebär ditt arbete rent praktiskt för att stödja naturen?

Ett sätt vi stödjer naturen och människorna – samtidigt som vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan – är genom att delta i landskapsomfattande program för att stödja ett hållbart jordbruk. Vi samarbetar med myndigheter, lokala odlare, samhällen och civilsamhället för att komma överens om hur vi tillsammans bäst utvecklar ett område på ett hållbart sätt.

Vi har sex palmoljelandskapsprogram i Indonesien och Malaysia. I Aceh har vårt partnerskap med IDH Sustainable Trade Initiative hjälpt 500 bönder att starta kooperativ och erhålla Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)-certifiering. Vi arbetar också med den lokala regeringen och Leuser Conservation Forum (FKL) för att skydda och återställa skogarna i Leuser Lowlands i Aceh. Leusers ekosystem är hem för arter som orangutanger, noshörningar, solbjörnar, elefanter och tigrar.

Och i grannlandet norra Sumatra, i samarbete med Conservation International, hjälper vi till att skydda 127 000 hektar skog, etablera skogsjordbruk på tidigare förstörd mark och tillhandahålla över 22 000 plantor och fruktträd för att återställa området och generera extra inkomster för lokalsamhällena.

Varför är spårbarhet så viktigt?

Samhällen, ekonomier och företag står redan inför problem som är ett resultat av naturförluster och klimatförändringar, inklusive en ökad risk för översvämningar och att livsmedelssäkerheten undergrävs. Palmolja är till exempel en råvara som är starkt knuten till skogsomvandling och markrättsfrågor. Vi ser spårbarhet som nyckeln till att identifiera var riskerna finns i våra leveranskedjor, så de kan åtgärdas.

Vi har utvecklat en direkt inköpsstrategi för att köpa palmolja till vår bearbetningsanläggning i norra Sumatra från närliggande oberoende bruk. Vi arbetar för närvarande med 12 bruk, investerar i program som hjälper dem att förbättra sina inköpsmetoder, kartlägger odlingar och lär oss att övervaka, rapportera och verifiera avskogning i deras.

Vilken roll spelar tekniken för vår framgång?

Tekniken är livsviktigt. Vi har investerat mycket i teknik för att hjälpa oss att "se" och förstå vad som händer med skogarna globalt, inklusive skogarna och torvmarkerna runt den kritiska "första milen", vilket är från där råvaran odlas och där den först bearbetas. Detta gör att vi kan identifiera problem inom vår försörjningskedja snabbare så att vi kan vidta proaktiva åtgärder.

Vi samarbetar också med våra leverantörer och teknologipartners, och kombinerar vår markövervakning och arbete med spårbarhet till plantager så att när vi säger att vi handlar avskogningsfritt också kan belägga det med data.

Hur engagerar sig våra varumärken?

Det finns en växande efterfrågan från konsumenter på att produkter produceras på ett hållbart sätt. Unilevers Climate & Nature Fund, som har mandat att spendera 1 miljard euro, erbjuder våra varumärken ett sätt att investera i meningsfulla klimat- och naturprojekt. Till exempel, i samarbete med Rimba Collective, kommer Dove att hjälpa till att skydda och återställa 123 000 hektar regnskog i Sydostasien – ett område som är åtta gånger så stort som Manhattan – under fem år.

Är du optimistisk att näringslivet kommer att tackla klimat- och naturkriserna?

Alltmer, ja. Företag har en mycket viktig roll i att hantera klimatförändringar. Unilever testar teknikbaserade lösningar och samarbetar med andra i våra delade värdekedjor för att se till att vi spelar vår roll. Men jag vet att vi också behöver regeringar att göra mer. Och det är därför jag är glad att Unilever är på COP28 och efterlyser ytterligare stöd för naturen.

Tillbaka till sidans topp