Hoppa till innehåll

Hur vi skyddar naturen för att utveckla ett motståndskraftigt företag

Publiceras:

Våra uppdaterade hållbarhetsmål stärker vårt engagemang för naturen. Willem Uijen arbetar som inköpschef och förklarar hur vi stödjer motståndskraftiga ekosystem på de platser vi arbetar, och varför skydd och förnyelse av naturen är avgörande för människor, planeten och vår verksamhet.

Bild på majsfält.
Bild på Willem Uijen, Chief Procurement Officer
Willem Uijen, inköpschef

Naturförluster och effekterna av klimatförändringar orsakar betydande risker för ekonomier, företag och samhällen runt om i världen. Uppskattningsvis påverkas 3,2 miljarder människor globalt negativt av markförstöring, och omkring 1 miljon växt- och djurarter tros vara i riskzonen att utrotas. För de 20 %, en av fem människor globalt, som direkt förlitar sig på vilda arter för sin inkomst och mat, utgör det ett mycket verkligt problem.

Ändå, med ett bättre förvaltarskap har naturen potential att vara en av våra mäktigaste allierade när det gäller att ta itu med klimatförändringar, minska ojämlikheter och förbättra försörjningen.

Unilever har arbetat med naturagendan under lång tid, med några mycket betydande framgångar. Till exempel, i slutet av 2023 var vi (oberoende verifierade) 97,5 % avskogningsfria vid inköp av våra fem nyckelråvaror. Men vi vet att vi måste göra mer.

Som en del av vår uppdaterade hållbarhetsplan har vi tagit fram utmanande mål för vårt arbete med att bevara naturen. Vi är fast beslutna att agera mer skyndsamt, leverera konkreta resultat och koncentrera vårt ledarskap där vi kan skapa verklig förändring.

Ökad effekt från våra naturmål

Våra uppdaterade mål fokuserar på områden där vi vet att vi kan leverera en betydande inverkan, samtidigt som vi utmanar oss för att leverera bästa möjliga resultat för naturen. Nyckeln till vår strategi är att hjälpa till att skapa motståndskraftiga och regenerativa naturliga och jordbruksekosystem.

Vi har avsevärt ökat mängden mark som vi hoppas kunna skydda och återställa, genom att inkludera regenerativa jordbruksmetoder för över 1 miljon hektar jordbruksmark samt att via vårt landskapsarbete återställa ytterligare 1 miljon hektar. Vi har förnyat vårt åtagande att se till att våra primära råvaruförsörjningskedjor förblir fria från avskogning, och vi lovar att verifiera 95 % av våra nyckelvolymer att vara hållbara senast 2030. Slutligen har vi åtagit oss att bevara vattenresurserna genom att ta itu med gemensamma vattenutmaningar inom och utanför vår verksamhet, sätta upp program på 100 platser i vattenstressade områden, fram till 2030.

Sammankopplade lösningar hjälper till att maximera vår påverkan

För att uppnå vart och ett av dessa mål krävs ett mångsidigt och ofta sammanlänkade tillvägagångssätt. Till exempel använder vi en blandning av lösningar för att tackla avskogning. Dessa sträcker sig från att göra grundläggande förändringar inom vår leverantörskedja och våra leverantörer, till att direkt investera i infrastruktur, teknik och innovation för att säkerställa bättre spårbarhet och förbättra markanvändningen. Vi arbetar också tillsammans med jordbrukare och småbrukare i de samhällen och områden vi hämtar material från, för att öka det lokala stödet för avskogningsfria metoder och hjälpa till att tillhandahålla alternativa inkomstströmmar. Slutligen samarbetar vi med andra företag och myndigheter för att lobba för större förändring.

Våra ekosystems sammanlänkade natur gör att det arbete som görs för att nå ett mål ofta sannolikt kommer att ha positiva resultat också för ett annat. Så ett landskaps-fokuserat tillvägagångssätt för att tackla avskogning kommer också att hjälpa oss att nå vårt nya mål att skydda och återställa 1 miljon hektar naturliga ekosystem.

Ta våra befintliga landskapsprogram i provinserna Aceh, norra Sumatra, Riau och centrala Kalimantan i Indonesien och Sabah, Malaysia. Genom de hållbarhetsinitiativen har vi redan hjälpt till att skydda 290 000 hektar skog och mark i Sydostasien. Detta är något vi hoppas kunna upprepa på andra platser.

På samma sätt kommer sättet vi levererar vårt mål för regenerativt jordbruk att påverka vårt hållbara inköpsmål. Vårt befintliga regenerativa jordbruksprogram kommer att hjälpa oss att implementera regenerativa jordbruksmetoder för över 1 miljon hektar jordbruksmark. Programmet beskriver också Unilever Regenerative Agriculture Principles (RAP) (PDF 8.34 MB), som ingår i vårt hållbara inköpsprogram för att hjälpa till att uppnå vårt mål om att 95 % (i volym) av 12 nyckelgrödor ska verifieras som hållbara senast 2030.

Våra uppdaterade mål fokuserar på områden där vi vet att vi kan leverera en betydande inverkan, samtidigt som vi sträcker oss för att leverera bästa möjliga resultat för naturen.

Willem Uijen, inköpschef

Samarbete för att återställa den naturliga balansen

Samarbete kommer att vara avgörande för vår framgång, särskilt på plats. Vi kan inte uppfylla våra mål utan stöd från småbrukare och samhällen vars försörjning beror på landskapen där våra grödor odlas.

Vi kommer att hjälpa småbrukare att öka sina inkomster genom certifieringsprogram och tillväxtprogram som syftar till att förbättra både deras inkomster och skördarna. Dessa "smarta mix"-insatser kan inkludera diversifiering av inkomstströmmar, tillgång till krediter och arbetsbesparande verktyg. Vi har hjälpt kakaobönder att säkra rättigheterna till sin mark och stöttat skogsbruksprojekt i Elfenbenskusten. Vi har också hittat sätt att hjälpa oberoende småbrukare, genom att köpa direkt från småbrukare och stödja deras ansträngningar att odla andra grödor också.

Partnerskap för att skydda naturen

För att skapa förändring kommer vi att behöva starka partnerskap. Vår kollektiva förmåga att bygga en hållbar framtid bygger på samarbete med dem som delar våra värderingar och ambitioner. Tillsammans med våra leverantörer har vi satt tydliga krav i vår People & Nature Policy (PDF 2.04 MB) för att skydda skogsrelaterade råvaror och främja mänskliga rättigheter.

Vi måste arbeta nära regeringar för att uppmuntra och stödja politiskt ledarskap, och vi behöver starkare åtgärder från företag och våra kollegor. Som vi kan se i våra landskapsprogram kan vi genom att arbeta med icke-statliga organisationer utveckla skalbara lösningar för vanliga problem, testa strategier för flera intressenter och dela lärdomar för att hjälpa till att förändra branschen.

Investera i naturen

Mer än hälften av världens totala BNP, motsvarande 44 biljoner dollar av ekonomisk värdegenerering (PDF 6 MB), är måttligt eller starkt beroende av naturen och dess tjänster. Unilever inser vi att vår verksamhet inte kan existera utan naturens fungerande system. Att utnyttja de miljömässiga och sociala lösningar som naturen tillhandahåller och bevara de väsentliga naturresurser vi alla är beroende av kommer att kräva en radikal förändring av vårt gemensamma sätt att tänka.

Våra nya naturmål erkänner den roll vi måste spela för att åter-balansera våra ekosystem och kommer att hjälpa oss att agera tillsammans för att göra hållbarhet till vardagsmat.

För att läsa mer om våra uppdaterade åtaganden om klimat, natur, plast och försörjning, besök vår Sustainability Hub.

Tillbaka till sidans topp