Hoppa till innehåll

Kan koldioxid användas i tillverkningen av rengöringsprodukter?

Publiceras:

Vi utforskar nya teknologier som kommer att göra våra rengöringsprodukter bättre och mer hållbara. Som ett steg i detta arbete har vi utökat vårt samarbete med Econic Technologies: en startup med en helt ny metod för att ersätta fossila råmaterial med förnybart kol.

CO₂-baserad polyol i ett glasprovrör tillverkat med Econics teknologi.

Nära 60 % av våra växthusutsläpp kommer från de råmaterial och ingredienser vi köper in. Att utveckla alternativa, fossilfria kemikalier är därför vår främsta utmaning i vår strävan att nå nettonoll till år 2039.

Detta medför även en fantastisk möjlighet.

Våra forskare arbetar på molekylär nivå i sin strävan efter att göra upptäckter som kan leda till överlägsna produkter och förbättrad hållbarhet. Att utveckla helt nya kemikaliska ämnen kan ibland leda till andra, oväntade fördelar.

Det var precis vad som hände under vårt arbete med rhamnolipids: ett 100 % förnybart och bionedbrytbart ämne med överlägsen rengöringsförmåga, som med fördel kan användas även i hudvårdsprodukter.

Vi siktar på ett liknande resultat i samarbetet med vår partner Econit Technologies, en teknikstartup med helt nya och förnybara kollösningar.

Tillsammans undersöker vi hur vi kan använda koldioxid för att skapa fossilfria råmaterial för våra hushållsrengöringsmedel och tvättmedel.

Ända sedan försöken inleddes har vi känt oss säkra på att denna metod erbjuder stora fördelar jämfört med andra sätt att använda koldioxid, samt att dessa material kommer att släppa ut betydligt lägre nivåer av växthusgaser.

Vi hoppas även att infångandet av koldioxid kommer att skapa en potential för helt nya prestandafördelar.

Martin Crossman, plattformschef på Unilever Science & Technology: "Vi har inte för avsikt att tvinga in koldioxid i en redan befintlig petrokemisk process och bara kopiera befintliga ingredienser. Det är bara att upprepa samma procedur – fast på ett dyrare sätt.

Vi utvecklar en helt ny form av kemi med hjälp av koldioxid, med målet att skapa ett helt nytt slutmaterial med olika egenskaper. På så sätt kommer vi verkligen att dra nytta av fördelarna med koldioxid.

”Det handlar om att helt ändra spelreglerna. Chansen finns att det leder till enorma förändringar”, tillägger Ian Howell, Home Care Advanced Materials and Surface Science Director. "För att kemiindustrin ska kunna frigöra sig från ingredienser som har sin bas i fossila bränslen behöver vi undersöka alla kolkällor, och koldioxid erbjuder hittills outforskade möjligheter.”

En revolution inom hushållsrengöring

Koldioxid är ett stort problem för vår planet därför att denna molekyl är så otroligt stabil. Alla de kovalent bundna atomerna är så nöjda de kan bli.[a] Utmaningen – att förvandla koldioxid till användbart kol – handlar om hur man bryter upp den sammanbindningen.

Det kan ske på flera olika sätt, till exempel genom jäsning eller genom olika bioprocesser. Man kan även använda en katalysator för att tvinga fram en reaktion, och det är så Econics patenterade teknologi fungerar.

En av fördelarna med denna metod är att den fungerar vid relativt lågt tryck och låga temperaturer, vilket innebär att den kan användas i redan befintliga anläggningar via retrofitting.

Polyuretanprodukter som innehåller sådana material kommer börja säljas senare i år. Econics samarbete med Unilever är emellertid deras första satsning på rengöringsmedel för hushåll.

Keith Wiggins, VD för Econic Technologies: "Det här samarbetet är otroligt viktigt för oss och ett stort steg mot att uppfylla Econics övergripande syfte – att förvandla koldioxid till användbart kol för att förbättra de produkter som vi alla använder i vår vardag."

En del i satsningen på renare rengöring

Om projektet visar sig vara lönsamt i stor skala är vårt mål att få ut det på marknaden så snabbt som möjligt, men produkterna kommer inte att dyka upp på butikshyllorna direkt. Om allt går bra kommer vi att börja köra småskaliga konsumenttester nästa år, följt av en fullständig lansering.

Detta initiativ kompletterar vårt arbete med Flue2Chem-projektet, som också försöker hitta kommersiellt hållbara alternativa, fossilfria rengöringsmedel.

"Vårt arbete med Econic är ytterligare ett exempel på vår forskning och våra investeringar i ny teknik för att ta steget in i framtiden för rengöringsbranschen, och nå nettonoll till 2039", säger Ian. "Kraftfulla partnerskap som detta är av största vikt för att hitta nya lösningar och efterleva vår Clean Future-strategi.”

Om du vill läsa mer om våra senaste åtaganden för klimat, natur, plast och försörjning, besök Sustainability Hub.

[a]

Kovalenta bindningar (när två icke-metalliska atomer delar ett elektronpar mellan sig) är starka och en stor mängd energi krävs för att bryta dem.

Tillbaka till sidans topp