Hoppa till innehåll

Unilever uppmanar branschorganisationer att intensifiera klimatarbetet

Publiceras:

Författare Rebecca Marmot

När vi presenterar vår första översyn av klimatpolitiken förklarar Unilevers hållbarhetschef, Rebecca Marmot, varför vi uppmanar branschorganisationer att engagera sig mer aktivt i klimatförespråkande.

Renewable Every Park

About the author

Rebecca Marmont

Rebecca Marmot

Chief Sustainability Officer

Rebecca är ansvarig för att driva Unilevers övergripande hållbarhetsstrategi och transformationsförändringar inom prioriterade områden för USLP och Compass, såsom klimatförändringar, den cirkulära ekonomin och möjligheter för kvinnor.

Regeringar, branschorganisationer, företag och civilsamhället måste samarbeta för att förhindra ytterligare klimatnedbrott och skapa förutsättningar för en rättvis övergång till en koldioxidsnål ekonomi.

Unilever har vi tagit kliv inom den egna organisationen och sänkt utsläppen med över två tredjedelar sedan 2015, men vi vet att vi måste agera långt utanför våra fabriksväggar.

För att Unilever ska kunna leverera på våra klimatmål behöver vi stödja statliga åtgärder. En stark klimatpolitisk agenda kommer att bidra till att skapa rätt miljö för företag att agera snabbt och storskaligt. De är också avgörande för den bredare globala övergången till nettonoll. Det är därför vi förespråkar och lobbar för politik som främjar målet att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5°C. Men ett företag, oavsett hur stort det är, kan inte driva förändring ensam.

Att stödja Parisavtalet kräver mer än vackra ord

För att vårt förespråkande ska bli effektivt måste vi få stöd från andra kraftfulla aktörer som regeringar kommer att lyssna på, inklusive branschorganisationer. I den första granskningen av klimatpolitiken (PDF 1.39 MB) har vi utforskat vilken roll branschorganisationer kan spela för att hjälpa till att forma klimatpolitiken med ett specifikt fokus på Unilevers eget påverkansarbete.

Vår oberoende granskning infattade de 27 olika organisationer vi arbetar med och tittade närmare på deras ståndpunkter och uttalanden, men också – kritiskt – på deras offentliga aktivitetsregister 2022 och 2023. Det är inte längre tillräckligt bra för branschgrupper att bara säga att de är Parisavtals-anpassade; ord måste matchas med handling. Vi håller oss själva ansvariga och publicerar en lista över de aktiviteter som Unilever direkt medverkat i och genomfört tillsammans med regeringar på våra toppmarknader.

Genomlysningen gav att branschorganisationer har ett förbättringsutrymme

Vi fann, att även om, 18 branschorganisationer arbete var i linje med Unilevers samtliga klimatpolitiska ståndpunkter, har åtta av dem inga offentliga uppgifter om meningsfullt samarbete med regeringar, och ytterligare fyra har lågt engagemang.

Vi fann också att åtta branschorganisationer var felaktigt utformade efter Unilever, inom ett eller flera av våra prioriterade policyområden. Detta är ett bekymmer. Men det är också en återspegling av verkligheten att branschorganisationer i många fall jonglerar med konkurrerande interna och externa påtryckningar, vilket ofta resulterar i ett resultat med "lägsta gemensamma nämnare" något vi utforskar i granskningen.

Branschorganisationer kan vara kraftfulla förändringsagenter, men vissa är i bästa fall passiva, eller i värsta fall ett hinder. De här sammanslutningarna kan och borde leverera bättre resultat, och vi kommer se till att de vi arbetar med kommer förbättra detta.

Använder vår röst för att så andra använder sin

I granskningen beskriver vi åtgärder vi kommer vidta för att åtgärda felaktig anpassning och lyfter samtidigt fram de vi redan har vidtagit. Det inkluderar att arbeta med branschorganisationer för att se till att de genererar klimatpolitiska ståndpunkter, inrättar klimatunderkommittéer och ökar transparensen kring lobbyverksamhet.

Vi vet att det inte kommer att vara enkelt, men under de kommande 12 månaderna kommer vi fokusera vår uppmärksamhet på de praktiska och realistiska åtgärder som kan vidtas. Vi vill att våra samarbeten ska vara katalysatorer för positiv policyändring, och om de inte kan det, förbehåller vi oss rätten att dra in våra medlemsavgifter.

Detta är bara början. Unilever är medlem i över 600 branschgrupper, koalitioner och handelsorgan. Även om inte alla är relevanta för klimatdebatten, är vår ambition att ha fullt engagemang från de som är viktiga och vi avser att uppdatera denna översyn årligen så att vi kan följa våra framsteg.

Precis som vår handlingsplan för klimatomställning representerar vårt engagemang för ansvar och granskning, behöver vi kräva samma nivå av transparens av våra relationer med branschorganisationer. Vi hoppas att kombinationen av konstruktiva partnerskap och ökad granskning inte bara kommer att stödja Unilever i att uppnå sina klimatmål utan också skapa ringar på vattnet för andra företag som arbetar inom detta område.

Tillbaka till sidans topp