Hoppa till innehåll

Varför har vi uppdaterat vår handlingsplan för klimatomställning?

Publiceras:

Vår uppdaterade Climate Transition Action Plan (CTAP) anger Unilevers nya ambitiösa klimatmål. Här beskriver vi hur vi fokuserar våra ansträngningar för att fördjupa vår påverkan till 2030, och varför vi tror att omedelbara klimatåtgärder är bra för vår verksamhet på lång sikt.

Solcellspanel för grön energi

Hållbarhet har varit viktigt för Unilever i många år och att reagera på klimatförändringarna har varit en viktig del av detta. Vi har minskat våra operativa utsläpp av växthusgaser (GHG) med 74 % sedan 2015, till stor del genom vår övergång till förnybar el, och vi har också minskat klimatpåverkan från våra produkter.

Men när vi ser på vår långsiktiga ambition att nå nettonoll i hela vår värdekedja, förändras utmaningarna vi står inför och våra lösningar behöver därför förändras. Vi går in i en period, som med rätta, kräver uppföljning och transparens kring hur och när företagens klimatåtgärder sker. Det är anledningen bakom behovet att utveckla vår strategi så att vi fram till 2030 kan uppnå betydande minskningar av utsläpp också utanför vår direkta kontroll, och det samtidigt som vi växer vår verksamhet.

Se till att vi fokuserar våra ansträngningar

Under åren har vi lärt oss mycket om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi planerar att använda den erfarenheten, tillsammans med ny utveckling inom vetenskap, teknik och innovation, och att arbeta i samarbete med andra, för att fokusera våra ansträngningar där vi kan ha mest positiv effekt.

Vår uppdaterade Climate Transition Action Plan (CTAP), stöddes av 97,5 % av våra aktieägare vid vår årsstämma 2024, beskriver vår strategi för att minska utsläppen på kort sikt, samtidigt som vi också definierar byggstenarna för att leverera på lång sikt. Det inkluderar nya utsträckta, kortsiktiga vetenskapsbaserade mål för att minska våra växthusgasutsläpp till 2030, godkända av Science Based Targets-initiativet, samt för tio åtgärdsområden i vår värdekedja.

CTAP är verkligen viktigt, eftersom det gör det möjligt för oss att förstå var våra utsläpp exakt finns i vår verksamhet och vår värdekedja. Vi har nu tidsbestämda färdplaner som gör det möjligt för oss att vidta åtgärder i var och en av affärsgrupperna. Det betyder mindre exponering för volatilitet på energimarknaderna och större försörjningstrygghet för viktiga grödor och råvaror.

Rebecca Marmot, Chief Sustainability Officer på Unilever

Att driva brådskande åtgärder: förstå avkastningen på investeringen

För att tydliggöra vad vi åstadkommer, vill vi göra vår CTAP till en integrerad del i hur vi bedömer våra affärsresultat, dels för att fastställa viktiga kortsiktiga leveranser och för att ta de steg vi behöver för att minska våra utsläpp genom strategiska planering och budgetcykler. Vi har arbetat med var och en av våra affärsgrupper för att utveckla tidsbestämda färdplaner för kostnadsberäkning, så att deras mål och åtgärder är inbäddade i deras respektive ekonomiska tillväxtplaner och, som extra incitament, kopplar vi också belöningar till leverans av hållbarhetsprestanda.

Vi ser redan några av affärsfördelarna. Energieffektivitetsprojekt har sparat Unilever långt över 1 miljard euro sedan 2008, och under de senaste åren har våra regenerativa jordbruksprojekt bidragit till att bygga mer motståndskraftiga försörjningskedjor, vilket minskar utsläppen och kostnaderna i processen.

Men de här avkastningarna kräver investeringar i förväg. Under de kommande tre åren kommer vi att investera 150 miljoner euro i vårt tillverkningsprogram för koldioxidutsläpp, med fokus på koldioxidutsläpp av vår termiska och elektriska energi, öka vår användning av förnybar energi och minska utsläppen från kylning.

Vi investerar också i att skydda naturen och lägger in 325 miljoner euro i Unilevers oleokemikalie-anläggning i Indonesien, vilket kommer att hjälpa oss att möta nuvarande och framtida efterfrågan på avskogningsfria råvaror. Och vi fortsätter att investera 1 miljard euro i klimat-, natur- och avfallsminskningsprojekt till 2030 – av vilka vi redan hade spenderat och åtagit oss 300 miljoner euro i slutet av 2023.

Behöver bli mer systemiska i vår opinionsbildning

Vi vet att det fortfarande finns utmaningar för att uppnå våra mål, några kan vi inte övervinna utan större systemförändringar. Inom CTAP har vi beskrivit på vilka områden vi kommer att behöva arbeta med regeringar, tillsynsmyndigheter, industri och konsumenter för att bearbeta barriärer, driva innovation och expandera lösningar, både nu och under de kommande åren.

Samarbete med nyckelleverantörer för att påskynda klimatåtgärder, med industrin för att hitta alternativ till kemiska ingredienser, med branschorganisationer (PDF 1.39 MB) för att samordna våra ståndpunkter och med regeringar, när vi intensifierar vårt förespråkande kommer gemensamma krafter kunna hjälpa vår vision om en ny era av ett ledarskap präglat av hållbarhet, enligt vår handlingsplan för tillväxt.

Genom att mer kraftfullt använda vår röst och sammankallande styrka för att se möjligheter och motverka blockerare av våra framsteg, kan vi gå snabbare mot våra mål och hjälpa till att påskynda övergången till nettonoll – samtidigt som vi skapar framgång för vår verksamhet.

Vi kan inte göra det här ensamma, vi behöver andra. Samarbete är kärnan i hur vi har närmat oss hållbarhet hittills – och det är något jag tycker att vi borde fortsätta med.

Hein Schumacher, VD för Unilever

Se Unilevers CEO Hein Schumacher och hållbarhetschef Rebecca Marmot när de diskuterar CTAP och förklarar affärsfallet för brådskande klimatåtgärder.

Tillbaka till sidans topp