Deo mer än doft

Vårt luktsinne är 10 000 gånger känsligare än vårt smaksinne, så se till att du använder en deodorant som fungerar för dig! Vi avslöjar den verkliga kraften bakom vårt luktsinne.

Doft sensationell

Man-using-deoderant-in-bathroom

För att illustrera hur utvecklat vårt luktsinne är, genomförde forskare i USA ett experiment där män fick ha kuddar under armarna medan de tittade på två olika typer av filmer: en komedi och en skräckfilm. När kvinnorna ombads att lukta på kuddarna kunde de känna skillnad mellan svetten som kom ut under de olika filmstunderna.

Du luktar unikt

Hur du luktar påverkar också hur lockande du är för din omgivning. Var och en av oss har en unik doft, lite som ett fingeravtryck. Nya lärdomar om hur cellerna i vår kropp är kodade och samverkar - en gren av vetenskapen som kallas systembiologi - möjliggör för forskare att identifiera och att säkerställa vägarna för att övervinna många av våra kroppars mindre önskvärda vanor, såsom svettningar.

Spreja mer, få mer

Slutligen, vår preferens för en doft över en annan handlar om de känslor de väcker. Detta är inte bara en teori utan har sina vetenskapliga rötter. Luktreceptorerna i vår näsa är direkt anslutna till en del av vår hjärna som styr även våra känslor, det limbiska systemet.

Uppmärksammade reklamkampanjer, exempelvis de för det manliga deodorantvarumärket Axe - som bjuder in användarna att "spreja mer, få mer" – har verkligen en vetenskaplig grund.

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss