Paul Polman

Paul Polman mottar hedersutmärkelse i närvaro av Prins Joachim av Danmark

Paul Polman CEO för Unilever har tilldelats CSR Fondens hedersutmärkelse ”CSR Award of Honor” i Holstebro, Danmark. Priset överlämnades vid en kvällsceremoni den 17 september anordnad av den danska CSR Fonden med närvaro av b l a HKH Prins Joachim, Ekonomi och inrikesminister Margrethe Vestager samt Biståndsminister Christian Friis Bach.

Nomineringen till årets CSR Award of Honor lyder: "Årets hederspris går till en beslutsfattare eller ledare som har haft avgörande inflytande på både ett företags CSR strategi och följande positiva inflytande i samhället och som även har lett arbetet med att skapa en större förståelse för CSR och hållbarhet såväl hos andra företagsledare som bland allmänheten. Det är därför ett stort nöje att presentera årets vinnare, Paul Polman, CEO för Unilever.”

Paul Polman CEO för Unilever är ett lysande exempel på ett stort globalt företag, som har byggt in hållbarhet i sin affärsstrategi. Unilever är väldigt transparanta kring de dilemman och utmaningar världen står inför, inklusive våra svårigheter att möta en alltmer komplex samhällsutveckling. Hållbarhet är en central faktor i Unilevers affärsutveckling, kostnadseffektivisering, riskhantering och varumärke. Unilever är bra på att fastställa exakta och ambitiösa mål, samtidigt som Paul Polman lyckats skapa en sammanhängande berättelse till investerare, anställda och kunder om varför hållbarhet är kärnan i Unilevers verksamhet och därför blivit ett företag som vi alla kan lära av."

I sitt tacktal sa Paul Polman att han kände sig mycket hedrad och att han mottar denna utmärkelse tillsammans med de 160 000 fantastiska män och kvinnor som arbetar inom Unilever samt att han känner sig hedrad över att ta emot utmärkelsen från en organisation – CSR Fonden - som har gjort så mycket för att främja och föra fram frågan om ansvarstagande i näringslivet.

Läs i media:

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/265961/unilever-topchef_danskerne_har_grund_til_at_vaere_lykkelige.html?hl=UG9sbWFu#ixzz2fE5GHIsM

http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2013/09/Socialt-ansvarlige-virksomheder-hyldet-i-Holstebro.aspx

Om Danska CSR fonden och CSR Award

Fokus för konferensen är den nationella prisceremonin som uppmärksammar årets bästa fallstudier inom CSR i Danmark. Därutöver anordnas en tvådagarskonferens 16:e och 17:e september i Holstebro men en rad olika seminarier som fokuserar på bästa praxis och de senaste rönen om CSR.

Konferensen samlar cirka 1 000 näringslivs- representanter, politiker, forskare både nationellt och internationellt samt representanter från den danska kungafamiljen. Årets huvudtalare vid CSR AWARDS 2013 är tidigare FN: s generalsekreterare och nobelpristagaren Kofi Annan, som står bakom FN: s tio principer för ansvarsfullt beteende - UN Global Compact. Värd och moderator är den danska programledare Nikolaj Koppel där han backas upp av skådespelaren och komikern Mia Lyhne.

http://csrfonden.dk/

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/265961/unilever-topchef_danskerne_har_grund_til_at_vaere_lykkelige.html?hl=UG9sbWFu#ixzz2fE5GHIsM

Mer om Paul Polman CEO Unilever

Paul Polman har varit koncernchef för Unilever sedan den 1 januari 2009. Under hans ledning har Unilever en ambitiös vision att fördubbla sin storlek och samtidigt minska den totala miljöpåverkan och öka dess positiva sociala effekter.

Paul är vice ordförande (och efterträdande ordförande) i World Business Council for Sustainable Development, en del av International Business Council of the World Economic Forum och sitter i styrelsen för FN: s Global Compact. Han är även styrelseledamot i Consumer Goods Forum och är styrelseledamot i den schweiziska amerikanska handelskammaren. Paul Polman ingår även i FNs Högnivåpanelen kring uppföljningen av Millennium målen.

Som ett erkännande av hans bidrag till ansvarsfullt företagande mottog Paul under 2012 Atlantic Council Award för Distinguished Business Leadership samt CK Prahalad Award for Global Sustainability Leadership.

Unilevers tillväxtvision

Vi är övertygade om att företag som engagerar sig i medborgarnas bekymmer och världens miljö får en långsiktigt god utveckling. Vi måste skapa nya affärsmodeller med utrymme för en ansvarstagande, rättvis tillväxt som frikopplas från miljöpåverkan. Denna tanke är kärnan i Unilevers Sustainable Living Plan och vår vision om att dubblera verksamhetens storlek, samtidigt som vi minskar vårt miljömässiga fotavtryck och ökar vår positiva sociala påverkan. Efterhand som detta tänkesätt slår rot i vår verksamhet, finns det allt fler tecken på att det accelererar vår tillväxt och på så vis även bidrar till att förbättra människors vardag.

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss