Paul Polman start

Paul Polman får Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014

Årets pris inom området Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv tilldelas i år Unilevers koncernchef Paul Polman.Genom sitt ledarskap, ett stort mod och engagemang som inspirerar inom en global företagsvärld där miljö och sociala värden ofta hamnar i skymundan av mer kortsiktiga kommersiella intressen.

Polman, som blev koncernchef för Unilever år 2009, påbörjade en genomgripande kursändring mot en mer hållbar verksamhet, bland annat genom Unilevers ”Sustainable Living Plan” . Hans utgångspunkt är ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society”.

Målet är att till år 2020 halvera företagets miljömässiga fotavtryck och öka dess positiva påverkan på global hälsa, välmående arbets- och levnadsvillkor, samtidigt som företaget ska växa.

Ta reda på mer om ämnena