Paul Polman start

Paul Polman får Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014

Årets pris inom området Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv tilldelas i år Unilevers koncernchef Paul Polman.Genom sitt ledarskap, ett stort mod och engagemang som inspirerar inom en global företagsvärld där miljö och sociala värden ofta hamnar i skymundan av mer kortsiktiga kommersiella intressen.

Polman, som blev koncernchef för Unilever år 2009, påbörjade en genomgripande kursändring mot en mer hållbar verksamhet, bland annat genom Unilevers ”Sustainable Living Plan” . Hans utgångspunkt är ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society”.

Målet är att till år 2020 halvera företagets miljömässiga fotavtryck och öka dess positiva påverkan på global hälsa, välmående arbets- och levnadsvillkor, samtidigt som företaget ska växa.

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss