Sustainable Farmers

Unilever åter i topp gällande industriledande Dow Jones Sustainability Index.

Unilever har åter säkrat den ledande positionen i livsmedel, drycker och tobakssektorn i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) senaste översikt som släpptes 12 september. Unilever namnges som ett av endast 24 företag som ledande inom sin industri.

DJSI är ett globalt erkänt, oberoende riktmärke som jämför dokumenterade företagsresultat i 22 ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier. I år är det 15-årsdagen av DJSI, där Unilever är ett av endast 15 företag att ha varit medlem i DJSI World Index sedan starten.

Jeff Seabright, hållbarhetschef på Unilever, säger: "Det här är ett stolt ögonblick för Unilever. Vårt tack går till alla som bidragit till denna årliga utmärkelse och resultaten återspeglar de framsteg vi gör i att leverera på vår hållbarhetsplan."

Resultatet visar att Unilever uppnått en totalpoäng på 90 av 100 möjliga, där maximala poäng ges inom fem områden: Hälsa & Nutrition, Strategi för tillväxtmarknader, Genetiskt modifierade organismer, Förpackningar och Vattenrelaterade risker.

Unilever är industriledande i 10 av de 22 kriterier, inklusive: Bolagsstyrning, Leverantörskedjan, Skattestrategi, Operativ ekoeffektivitet och Social rapportering. Unilever påvisade även stora förbättringar i tre kriterier: Genetiskt modifierade organismer, Klimatstrategi och Utveckling av mänskligt kapital.

Rapporten bekräftar också Unilevers höga nutritionsstandarder och hur dessa har nått 55 miljoner konsumenter genom diverse kostprogram, kommunikation och aktiveringar.

DJSI Industry Group Leader rapporten, som är sammanställd av RobecoSAM, säger: "Unilever fortsätter att visa en ledande position på det globala mat- och personlig hälsa området. Starka innovationer och fokus på att förvalta element såsom förpackningar och råvaror, är inbäddade i företagets strategi.

"Hållbart ursprung av råvaror förblir ett viktigt fokusområde, och Unilever stödjer lokalt ursprung, utveckling och mänskliga rättigheter. Transparent kommunikation om leveranskedjan säkerställer medvetenheten hos kunder och andra intressenter” adderas även i rapporten.

Läs mer här

Ta reda på mer om ämnena