Unilever ska vara koldioxidfritt senast år 2030

Vi utökar vårt klimatarbete genom att avlägsna allt fossilt bränsle från våra enheter och istället satsa på förnyelsebar energi.

Sunflower field and wind turbines, Fukushima Prefecture, Japan

Unilever Japan har övergått till 100 procent förnyelsebar energi inom samtliga inhemska enheter. De använder bland annat geotermiska källor.

Den 30 november riktas hela världens ögon mot Paris när världens ledare samlas inför FNs klimatmöte (COP21). Målet är att nå fram till ett juridiskt bindande avtal för hur man för första gången ska ta sig an klimatförändringarna tillsammans. Unilever anser att stora förändringar behöver göras. Nu offentliggör vi nya mål som vi hoppas kommer att uppmuntra andra att göra samma sak och som vi hoppas ger kraft åt ledarna vid klimatmötet att fatta beslut som påskyndar klimatprocessen.

Bra för affärslivet, bra för världen!

Den negativa klimatförändringen påverkar både vår affärsverksamhet och våra konsumenter. Affärsmodellen är solklar. Om vi når vårt mål senast år 2030 kommer detta att ge många fördelar som lägre driftskostnader, större energi lager och en närmare relation till våra konsumenter.

Tidigare i år deltog vi i Nollvision växthusgaser 2050 och vår strävan efter att uppnå vetenskapligt understödda mål, vill vi påskynda vårt arbete inom de områden vi har direkt kontroll över.

Unilever ska vara koldioxidfritt senast år 2030. Detta innebär att all energi i all vår verksamhet ska komma från förnyelsebara källor och att vi tillsammans med våra partners stödjer arbetet med att generera mer förnyelsebar energi än vi själva behöver. Överskottet ska bli tillgängligt för de samhällen och marknader där vi bedriver verksamhet.

I Unilever Sustainable Living Plan, som lanserades för fem år sedan, står det att vi ska sträva efter att minska vårt miljöavtryck samtidigt som vi utökar vår verksamhet. Det här är första gången vi har satt en deadline för vårt mål med 100 procent förnyelsebar energi. Och inte nog med det, vi har dessutom kommit mycket längre än vi först trott.

Utökade mål

Vi vet att våra framgångar delvis beror på de internationella förändringarna på energimarknaden.

Det nya målet utgör bara en del av vår strategi, och vi kommer att fortsätta att driva en förändring för att minska avskogningen inom globala leverantörskedjor, stödja hållbart jordbruk, förespråka en allmän policy för att tackla klimatförändringarna och hjälpa konsumenterna att använda mindre vatten och energi och att återvinna mer.

Vi har tagit fram våra delmål tillsammans med den globala ideella organisationen Forum for the Future, och kommer att fortsätta att samarbeta med partners, leverantörer och andra för att uppnå våra mål.

Paul Polman, VD för Unilever, berättar: ”Klimatsamtalen i Paris står för nya möjligheter, men de är egentligen bara början på en lång resa. Vi är alla ansvariga för att agera direkt genom att omvandla ambitioner till konkreta lösningar. Därför utökar vi idag vårt klimatarbete genom att avlägsna allt fossilt bränsle från våra enheter och istället satsa på förnyelsebar energi senast år 2030. Låt oss göra framtida generationer stolta över det vi åstadkommit.”

”Ett stabilt klimat att blomstra i”

Sally Uren, VD för Forum for the Future, som hjälpte Unilever att utveckla de nya delmålen, sa: ”Klimatsamtalen i Paris infaller vid ett unikt tillfälle när företag står inför enorma risker på grund av klimatförändringarna, samtidigt som vi har enorma möjligheter att göra något åt dem.

”Ledande organisationer vet att det inte längre räcker med enskilda initiativ för att stoppa klimatförändringarna och det hot de utgör för både företag och samhälle. Det krävs att fler företag gör som Unilever och förespråkar att ett avtal kommer på plats i Paris, så att vi alla får ett positivt klimat.”

Unilevers koldioxidfria mål

Vi ska vara helt koldioxidfria senast år 2030. För att lyckas ska vi:

  • Hämta 100 procent av all energi från förnybara källor senast år 2030
  • Hämta all elektricitet från förnybara källor senast år 2020
  • Ta bort kol från vår energimix senast år 2020
  • För att nå vårt koldioxidmål senast år 2030 ska vi se till att skapar mer förnyelsebar energi än vi själva gör av med, och göra överskottet tillgängligt för marknader och samhällen där vi bedriver verksamhet.

Länkar

Läs mer om Japans övergång till förnyelsebar energi 23/11/2015

“Du behöver inte vara VD för att tänka klimatsmart” säger Paul Polman 25/11/2015

Läs mer om hur vi minskar vår inverkan på växthuseffekten

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss