Kommentarer till Parisavtalet gällande klimatförändringar

Paul Polman speaking at a WBCSD event at the COP21 in Paris

Världen behövde klimatåtgärder och nu har det internationella samfundet agerat. Dagens överenskommelse visar utan tvekan att det är möjligt för oss att komma överens och ta itu med de största utmaningarna vi står inför, förhindra tragedier för de många miljoner människor som påverkas av klimatförändringarna och se till att trygga det ekonomiska välståndet i världen under 2000-talet.

Frankrike och Peru har visat ett fantastiskt ledarskap för att integrera åtgärder i städer, i regioner, i företag och i samhället, samtidigt som formella förhandlingar under det senaste året har skapat stor aktivitet i den privata sektorn till stöd för det ambitiösa avtalet.

Avtalet är en tydlig signal till näringslivet och finansvärlden och det kommer att ske verkliga förändringar i den reala ekonomin:

De miljarder dollar som utlovats av i-länderna kommer att matchas med biljoner dollar till investeringar för att minska koldioxidutsläppen.

Hundratals företag har till exempel valt att gå över till helt förnyelsebar energi och dessa företag kommer att bli normen för hundratusentals andra företag i världen.

Investeringarna i innovationer som minskar koldioxidutsläppen ökar kraftigt och vi kan räkna med att tempot ökar ytterligare nu när världen ska uppfylla sina förpliktelser i Parisavtalet.

Avtalet handlar om mycket mer än åtgärder från världens regeringar. Avtalet kommer att påverka banker, börser, styrelserum och forskningscentrum i takt med att världen inleder ett aldrig tidigare skådat projekt där målet är att minska koldioxidutsläppen i den globala ekonomin. Det här kommer att frigöra biljoner dollar och leda till en enorm kreativitet och innovation inom den privata sektorn, vilket i slutändan kommer att leda till att vi kan förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Avtalet visar en tydlig väg till att få bort kolet ur den globala ekonomin inom en relativt snar framtid och dra nytta av ökade investeringar i infrastruktur, se till att vi får en renare luft, att vi får en ökad säkerhet i världen och kan skapa en koldioxidsnål global ekonomi.

Avtalet är ett resultat av ett fantastiskt arbete av Frankrikes president Hollande, Laurent Fabius, Ségolène Royal, Manuel Pulgar Vidal och Laurence Tubiana, samt ett bra ledarskap inom FN. Både FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och Christiana Figueres, Generalsekreteraren för FN:s klimatkonvention, har arbetat stenhårt för att komma fram till det resultat som vi ser idag.

Dagens överenskommelse är inledningen till den högre ambitionen i de s.k. Sustainable Development Goals (utvecklingsmålen) som antogs av FN i september där målet är att utrota fattigdomen under vår generations livstid. Det är helt enkelt så att om vi inte tar itu med klimatförändringarna kommer vi inte att kunna upprätthålla den ekonomiska tillväxten eller utrota fattigdomen.

Regeringar, företag och människor överallt i världen inser nu att kostnaderna för att inte göra något, vida överstiger kostnaderna för att vidta åtgärder nu. Att skapa en ekonomi utan utsläpp är den största affärsmöjligheten under det här århundradet.

Vi måste också tacka Global Commission on the Economy and Climate som gjort ett enormt arbete under de senaste två åren med att få många ekonomiska ledare att inse fördelarna med effektiva klimatåtgärder och hur allmänhetens intressen går hand i hand med nationernas intressen. Detta arbete, i kombination med mobiliseringen av World Business Council for Sustainable Development, World Economic Forum, United Nations Global Compact och We Mean Business har skapat ett engagemang hos världens företagsledare som vi aldrig har sett tidigare.

Program som WBCSD:s Low Carbon Technology Partnership Initiatives och arbetet hos hundratals företagsledare har för evigt förändrat näringslivets syn på klimatåtgärder. Studier har visat att vi vet hur vi ska kunna minska utsläppen med mellan 65 och 96 % fram till och med 2030. Parisavtalet bekräftar att vi måste göra detta. Företagen kan nu gå vidare med sina ambitiösa planer när världens regeringar gett en tydlig färdriktning och inför de regler och det ramverk som företagen behöver.

Paris är självklart bara början. Nu är det upp till oss alla - näringsliv, myndigheter, finansiella organisationer och samhället som helhet, att gå från ord till handling och uppfylla våra förpliktelser i Parisavtalet.

Paul Polman Paris, 12 december 2015

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss