Vi stödjer FN:s globala mål

sweeden homepage left

FN lanserar sina nya hållbarhetsmål denna månad. Det är 17 "Globala mål" som syftar till att säkerställa hälsa, säkerhet och framtid för vår planet under de kommande 15 åren.

Med det övergripande målet att utrota den extrema fattigdomen, rätta till ojämlikheter och orättvisor och ta itu med klimatförändringarna, kommer 193 av världens ledare att skriva under och stödja målen den 25 september. Det är en historisk möjlighet att bygga en bättre framtid för oss alla.

Om vi ska kunna nå dessa ambitiösa mål måste vi förändra sättet på vilket vi gör affärer och ta ansvar för vår påverkan på miljön. Vi vet också att vi endast kan nå målen om offentliga sektorn, den privata sektorn och samhället i stort tar initiativ och visar verkligt ledarskap och en vilja att arbeta tillsammans.

För Unilever kommer de globala målen att ha en stor inverkan på vår verksamhet och det är därför som vår Unilever Sustainable Living Plan ligger i linje med dessa globala mål. Vi ser målen som ett ramverk för åtgärder.

Omvandla målen till verklighet

Våra varumärken med hållbara produkter är redan på väg att se till att dessa mål blir verklighet. Här är bara några exempel.

Ben & Jerry hjälper till att bygga en social rörelse för att sätta tryck på hela världen att skapa ett samhälle med låga utsläpp (Mål 13 som handlar om klimatåtgärder). Ben & Jerrys "Save our Swirled" är inte bara en ny smak, det är första gången som vårt älskade glassvarumärke har lanserat en global smak till stöd för att vi ska ha ren energi i framtiden. Vi använder också glassrester för att skapa biogas, vilket minskar utsläppen av de växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen.

Som en av Ben & Jerrys grundare uttryckte det: "Om det är smält så är det förstört. Det är lika sant för vår planet som för glassen".

Ben & Jerry tror också på jämlikhet för alla, överallt - oavsett vem man älskar (Mål 10 som handlar om att minska ojämlikheter). Vi har en lång och stolt historia av engagemang för social rättvisa för t.ex. homosexuella, bisexuella och transpersoner. När kärleken vinner, vinner vi alla.

Dove har ett socialt uppdrag att stärka kvinnan och förbättra självkänslan hos unga vuxna. Att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, det är också en avgörande faktor för att u-länderna ska utvecklas. För Dove och Unilever är det mycket viktigt att utrota fattigdomen och påskynda den globala utvecklingen (Mål 5 som handlar om jämställdhet mellan könen).

Dove har arbetat med att stärka kvinnor och deras självkänsla sedan 2004 genom sitt Dove Self-Esteem-projekt och har hittills nått över 16 miljoner barn och ungdomar via workshops och utbildningsprogram i skolor världen över. Programmet syftar till att se till att nästa generations kvinnor växer upp lyckliga och nöjda, fria från feltolkade skönhetsstereotyper och med en bättre självkänsla.

Knorr hjälper till med Mål 2 (som handlar om att stoppa hungern) genom sitt samarbete med World Food Programme och deras ambition att skapa en värld där alla har tillgång till näringsrik mat. I år ber vi människor att Dela en måltid(Link opens in a new window) för att hjälpa till att skapa en ljusare framtid.

Knorr stödjer också Mål 15 (Livet på land) genom att köpa in alla ingredienser från hållbara källor vilket skyddar jordbrukarnas mark. Vi är på god väg att nå vårt mål om hållbara inköp för de 13 mest inköpta grönsakerna och örterna. Idag är 96 procent av Knorrs grönsaker och örter hållbart odlade, vilket bland annat omfattar potatis, ärtor, tomater och morötter.

Becel ökar medvetenheten om hur viktigt det är att ditt hjärta är friskt (Mål 3 som handlar om god hälsa). Hjärtsjukdomar dödar 8 miljoner människor per år och är den vanligaste dödsorsaken globalt sett. Detta går dock i hög grad att förhindra genom bättre kost och en sundare livsstil. 

Att förstå hjärthälsan och varför denna är viktig kan vara en viktig drivkraft för människor att byta till bättre kostvanor. Becel pro activ hjälper till att öka medvetenheten och betydelsen av att tänka på hjärthälsan genom att ge information om hur man tar hand om sitt hjärta. Vi motiverar människor med höga kolesterolvärden att göra små förändringar i sina liv och äta bättre och leva sundare. Med ökade kunskaper kommer människorna att välja hälsosammare livsmedel.

Gör din del

Vi kommer att se till att våra verksamheter hjälper till att uppfylla de globala målen. Men att stödja de globala målen är inte bara ett jobb för företag och politiker - alla människor kan och bör göra något.

Ju fler människor som är medvetna om de globala målen desto lättare kommer det att vara att nå dem. Allt du behöver göra är att välja det mål som betyder mest för dig och dela det med så många människor som möjligt.

Sociala medier är ett bra sätt att göra det på.

Tell everybody – The Global Goals Campaign

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss