Det finns stora mängder plastavfall i miljön. Och dessvärre är att en del kommer från våra förpackningar.

Det är inte något som vi ser som OK.

Plast är ett värdefullt material. I många fall fyller det en avgörande funktion för säkerhet och effektiv distribution för våra produkter, och i många fall har det ett lägger co2 utsläpp än många alternativa material, så plast fyller en funktion.

Med inte när det skräpar ned våra gator och torg, eller hamnar i floder och världshaven.

Men när plast blir en del av en cirkulär ekonomi – där den återanvänds, återvinns eller komposteras. Och där den kretsar i ett eget system som är helt fristående från naturen.

Varje flaska som hamnar i naturen är en för mycket. Den plast som är vår är vårt ansvar.

Det är därför idag som vi presenterar nya målsättningar, som är ännu

Vi har beslutat oss för att halvera vår användning av jungfrulig plast i våra förpackningar, att samla in och processa mer plastförpackningar än vi säljer, senast 2025.

1/2

År 2025 har vi reducerat mängden jungfrulig plast i våra förpackningar med 50 %

Samt

År 2025 hjälper vi till att samla in och processa mer plast än vi säljer.

När det kommer till jungfrulig plast, kommer vi uppfylla våra mål på två sätt. Först genom att minska vår användning av plastförpackningar med 100 000 ton och främst genom återanvändning, refillerformat samt helt ta bort plast och ersätta med alternativa förpackningar. För det andra att öka användningen av återvunnen plast.

Det viktigaste steget för att eliminera plastavfall är att förhindra att det hamnar i naturen. Därför har vi också bestämt oss för att samla in och processa mer plastförpackningar än vi säljer. Det gör vi via tre vägar, investera och samarbeta för att förbättra avfallssystem och infrastrukturen i många länder där vi är etablerade, upphandla och använda återvunnen plast i våra förpackningar och delta i program för ett utökar producentansvar där vi betalar för att samla in våra förpackningar.

Vi kan enbart eliminera plastavfall genom att agera snabbt och vidta radikala åtgärder på alla punkter i cykeln

Alan Jope, CEO, Unilever

“Vi kan enbart eliminera plastavfall genom att agera snabbt och vidta radikala åtgärder på alla punkter i cykeln säger Unilevers CEO Alan Jope ”Det kräver ett fundamentalt nytänkande i förhållandet till förpackningar och våra produkter. Det kräver att vi introducerar nya och innovativa material och att vi skalar upp verksamheten för exempelvis återanvändning och refiller, i en hastighet som saknar motstycke.

“Vår vision är också en värld där vi arbetar tillsammans för att försäkra oss att plasten stannar i det ekonomiska kretsloppet och utanför naturen. Vår plast är vårt ansvar och därför har vi bestämt oss för att samla in och processa mer plast än vi säljer. Det är en skrämmande men också en spännande uppgift att driva den globala efterfrågan på återvunnen plast.”

Varje dag i fler än 190 länder använder 2,5 miljard människor våra produkter för att må bra, ser bra ut och förenkla vardagen. Det ger oss en unik ställning att bli en del av lösningen och att förverkliga vår vision om en avfallsfri värld, där inga förpackningar någonsin hamnar i naturen – på land, i våra vattendrag eller världshaven.

Ellen MacArthur, grundare av Ellen MacArthur Foundation, som säger ”Dagens offentliggörande av Unilever är ett tydligt steg i att skapa en cirkulär ekonomi för plast. Genom att eliminera onödiga förpackningar via innovationer som refiller, återanvändning och koncentrat – och samtidigt ökar användningen av återvunnen plast – visar Unilever hur företag kan flytta iväg från jungfrulig plast.

“Vi uppmanar andra att följa deras fotspår, så vi kollektivt kan eliminera den plast vi inte behöver, samt att vi driver utvecklingen till att den plast vi behöver återanvänds, och till slut kan vi skapa ett system där plast förpackningar aldrig blir avfall.”

Du kanske funderar över

Vårt åtagande betyder att vi behöver stärka nya innovativa affärsmodeller, som återanvändning och refiller. Vi kommer vidta åtgärder för att hitta lösningar utan plast, som ”nakna” produkter. Och vi kommer se över hur vi vår produktdesign för att minska plast genom ex koncentrat. Vi är naturligt vaksamma på att inte byta till andra alternativ som har en större miljöinverkan.

Vår ambition är att förändra sättet vi driver affärer vilket innebär att skifta från engångsförpackningar till förpackningar som går att använda fler gånger, genom att investera i ny design. Vi är redan igång med att utvärdera olika försök som hushållsrefiller och påfyllningsstationer i butik. För att underlätta skiftet behöver vi samarbeta med andra för att hitta lösningar, engagera medborgare och informera kring vinsterna att förändra köpbeteendet.

Precis som våra nuvarande mål, kommer vi integrera våra mål genom hela vår verksamhet för att försäkra oss att våra varumärken, marknader och divisioner är ansvariga för att framsteg blir konkreta. Ramverk ”mindre, bättre, ingen plast” visar riktning för vilka lösningar vi förväntar oss. Vi utgår ifrån att olika lösningar kommer att se olika ut beroende på i vilket land de utvecklas, beroende på hur existerande förpacknings-avtryck ser ut, tillgängligheten och konsumentrespons.

Vårt löfte innefattar alla format av plastförpackningar vi säljer i företaget, också sachets. Vi kommer fortsätta utforska den positiva inverkan från nya affärsmodeller som refiller och återanvändning. Exempelvis, våra refillstationer för hårvård i Filippinerna, eller Love Beauty och Planet i Vietnam. Vår insikter pekar på behovet av en prisvärd modell där konsumenten kan välja mängd produkt de önskar, vilket leder till en hanteringskostnad. Utöver detta så ser vi över att system i vilket produktflödet inte kräver att plasten samlas in och återvinns. Vi har beslutat att samla in och processa mer plastförpackningar är vi säljer, där ingår sachets.

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss