Dove, ett av de största skönhetsmärkena i världen, som har hjälpt till att utveckla och bredda konceptet kring skönhet i nästan två decennier, förbinder sig och sina resurser att nu agera ytterligare för att motverka klimatförändringarna.

“Kan vi verkligen tala om begreppet skönhet om det kostar planeten? Svaret är nej. Vi måste kräva åtgärder och produkter, både från oss själva och från skönhetsindustrin, i stort, att göra mer. Som ett globalt varumärke med kärnan i hudvård har vi ett ansvar att använda våra plattformar att driva förändring och positivt påverka världen omkring oss. Dove Forest Restoration Project bygger på åtaganden att ta hand om vår planet och bry oss om hur vi tillverkar våra produkter och vad som finns i dem. Med detta långsiktiga initiativ sträcker vi oss till att förbättra planetens hälsa och strävar efter ett mer hållbart tillvägagångssätt”, säger Alessandro Manfredi, Global Executive Vice President för Dove.

Därför har Dove gått samman med Conservation International, som arbetar i 30 länder runt om i världen för att skydda känsliga delar av naturen som människor beroende av. Tillsammans arbetar vi för att återställa planetens skönhet genom Dove Forest Restoration Project. Projektet kommer att ta itu med klimatförändringarna genom att skydda och återställa 20 000 hektar (ett område som är ungefär dubbelt så stort som Paris och motsvarande tre miljoner + träd) skog i norra Sumatra, Indonesien, under de kommande fem åren.

Detta är det första stora initiativet från Unilevers klimat- och naturfond, på 1 miljard euro, som grundades förra året. Fondens syfte är att förnya naturen och vidta meningsfulla och avgörande åtgärder för att motverka klimatförändringarna.

Återställa skogar för ett stabilt klimat

Vi beräknar att Dove Forest Restoration Project kommer att fånga upp mer än 300 000 ton koldioxid från luften och minska Co2 halten med 200 000 ton.

Initiativet innebär också att Dove accelererar arbetet att nå en avskogningsfri leveranskedja 2023 och nollnetto-utsläpp från sina produkter 2039.

Stöd till lokala samhällen

Projektet kommer också att stödja lokala samhällen i syfte att förbättra försörjningen för 16 000 personer i norra Sumatra-regionen. Detta arbete kompletterar Unilevers engagemang inom Coalition for Sustainable Livelihoods partnerskap, som syftar till att påskynda en hållbar ekonomisk utveckling i norra Sumatra.

Skyddar djurlivet

Att skydda och återställa några av de största naturskogarna i norra Sumatra kommer också att ge fördelar för biologisk mångfald, såsom skydd och återställande av livsmiljöer för många hotade djurarter, inklusive Sumatra Tigern, Myrkott, Fläckleopard, Asiatisk Tapir, Black Sumatran Langur och Sambarhjort. Återupprättade skogsvolymer kommer inte bara att ha en positiv inverkan på samhällen och vilda djur, det kommer också att minska effekterna av naturkatastrofer som översvämningar och jordskred.

Omsorg för planeten

Sunny Jain, VD, skönhet & personlig vård på Unilever, instämmer.

"Förra året instiftade Unilever en klimat- och naturfond på 1 miljard euro, och jag är glad över att Dove Forest Restoration Project kommer att bli dess första stora initiativ", säger han. "Detta är också första steget i Unilevers åtagande om positiv skönhet genom att skydda och regenerera 1,5 miljoner hektar mark, skog och hav fram till 2030."

Betydelsen av naturskyddande lösningar kommer också att vara kärnan i Unilevers agenda inför FN: s klimatkonferens COP26 i november 2021. ”Naturförluster påverkar klimatförändringarna, och vice versa”, säger Dave Ingram, Inköpsschef. "Om vi kan regenerera våra ekosystem kan de fungera som en buffert för klimatförändringen - men vi måste agera nu."

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss