Hållbar te-produktion

Unilever och Tanzanias regering har enats om att upprätta ett ambitiöst partnerskap för att blåsa nytt liv i Tanzanias te-industry.

Unilever Chief Supply Chain Officer, Pier Luigi Sigismondi och Tanzanias minister för jordbruk- livsmedelsresurser och kooperativ, the Hon. Minister Christopher Chiza träffades i Dodoma för att enas om samförståndsavtalet (MoU) och inrättandet av partnerskapet.

The Hon . Christopher Chiza kommenterar överenskommelsen:

"Detta samförståndsavtal symboliserar beslutsamheten från Tanzanias regering att genomföra Kilimo Kwanza . Vi strävar efter att ha ett konkurrenskraftigt jordbruk och samtidigt skapa inkomstmöjligheter också för småskaliga jordbrukare samt att förvalta våra naturresurser . Vår regering bjuder in möjliga investerare och partners under SAGCOT initiativet som också inkluderar hållbara affärsprinciper. 

Unilever har anpassat sin investeringsstrategi i linje med Tanzania Tea Industry Development Strategy samt omvandlingen av Smallholder Tea Sub - som förespråkats av Tanzania Smallholder Tea Development Agency (TSHTDA) . Det här tillåter oss att implementera vår ambition att ha ett konkurrenskraftigt jordbruk för småskaliga te odlare genom effektiv medverkan i hela kedjan av te produktionen"

Pier Luigi Sigismondi säger: " Vår vision är att fördubbla storleken på vår verksamhet och samtidigt minska vår miljöpåverkan och positivt öka vår sociala inverkan. Vi är övertygade om att företag måste leverera en mer rättvis och hållbar tillväxt . Men för att uppnå storskalig förändring, behövs samverkan mellan företag, regeringar och frivilligorganisationer nödvändig . Det offentliga och privata partnerskapet vi kan meddela idag syftar till att göra just det.

Det är ett bra exempel på hur vår Sustainable Living Plan genomförs i praktiken. Jag är hedrad över att kunna arbeta tillsammans med Tanzanias regering för att säkra framtiden för te industrin i Tanzania genom att främja ett hållbart jordbruk och förbättra villkoren för småskaliga jordbrukare och samtidigt kunna producera kvalitativt te enligt konsumenternas efterfrågan . "

Partnerskapet genomförs och stöds Southern Agriculture Growth Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT) som en del av Kilimo Kwanza, ett jordbruksprogram som leds av Tanzanias regering.

Unilever kommer att arbeta med regeringen, Tea styrelse Tanzania och den Tanzania Smallholder Tea Development Agency, för att förbättra leveranskedjan, avkastning och te-kvalitet, och tillsammans med andra berörda offentliga och privata aktörer.

Partnerskapet omfattar investeringar i Unilevers plantager och i distributionskedjan såsom nya fabriker, lokal infrastruktur, forskning och utveckling, stödprogram för lokala jordbrukare och att få Rainforest Alliance certifiering för en hållbar te-produktion.

Sankana Msiza Simkoko - Tanzanian Government

+255 222 861 319
+255 687 454 545

sankanasimkoko@yahoo.com

Flip Dötsch

+31611375464
Flip.Dotsch@unilever.com

Sweden

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss