Hållbara jordbruk

Unilever meddelade idag att mer än 1/3 del av råvarorna kommer från hållbara jordbruk. Det är ett stort steg mot målsättningen att 100 % av råvarorna handlas från hållbara jordbruk 2020.

Beräkningar visar att redan nu har Unilever nått till hela 36 % vilket till om med är lite snabbare än vad företaget först såg som möjligt när Unilever lanserade sin hållbarhetsplan 2010. Detta kan ses som en stor framgång mot bakgrunden att Unilevers övergripande mål är att minska sin miljöpåverkan samtidigt som företaget fördubblar sin storlek.

Marc Engel, Chief Procurement Officer säger ”Klimatförändringar, brist på vatten, och icke miljöanpassade jordbruk tillsammans med den globala befolkningstillväxten utgör i allt större grad ett hot mot jordbruks- och vattentillgången. Hälften av de råvaror Unilever använder kommer från jordbruk- och skogsindustrin, så att försäkra sig om att alla dessa råvaror produceras på ett hållbart vis är en viktig affärsangelägenhet. Därutöver kan detta ses som en möjlighet för Unilever att skapa tillväxt och öka marknadsandelar för mer varumärkena på ett positivt sätt.

Ett exempel är hur varumärket Knorr har arbetat med hållbar tillväxt inom livsmedelskategorin genom sina hållbara tomatodlingar. Detta genomfördes via Knorr Sustainability Partnership Fund vilken varje år investerar 1 miljon Euro för att stödja jordbruk i arbetet att verka på ett hållbart sätt.

För kakao kan Unilever uppvisa att 43 % av andelen handlas från hållbara leverantörer, glassvarumärket Magnum handlar nu hela 64 % av sin choklad via Rainforest Alliance certifierade plantager. 

Detta har bland annat uppnåtts genom att Unilever utbilda skolor som i sin tur utbildar sina leverantörer kring hur Rainforest Alliance Certifiering kan komma till nytta för lokala odlare samt hur en sådan certifiering sedan upprätthålls i praktiken. ”I det fall som lokala jordbrukare kan få utbildning kring hur ett mer hållbart jordbruk kan gå till och kvalitativt bruka jorden kan de också öka sin årliga avkastning och inkomst vilket givetvis är av yttersta vikt för Unilever” fortsätter Marc Engel

Fler exempel på hållbart jordbruk

Palmolja

Den palmolja som Unilever använder täcks av sk GreenPalm Certifikat. Unilever arbetar vidare med målet att 100 % av den palmolja som används ska komma från hållbara plantager med full spårbarhet. Under 2012 inledde företaget diskussioner med företrädare från industri- och regeringsföreträdare vid China Sustainable Palm Oil Supply Chain Forum i syftet att fortare uppnå en hållbar produktion av palmolja med Kina världens näst största konsument av palmolja.

Socker

Unilever har nu upphandlat sin första hållbara leverantör av socker i Brasilien via Bonsucro och blir därmed den första globala köparen. Första partiet från Bonsucro uppgick till 3262 ton när avtalet trädde i kraft i december 2012. På världsmarknaden är Unilever en liten aktör (0,26) när det kommer till socker men för att föregå med exempel och för att uppnå målet att 100 % av råvarorna handlas från hållbara leverantörer är även detta en del i arbetet.

Vanilj

I samarbete med Symrise, en av världens största leverantörer av vanilj, har Unilever lyckats handla sin första Rainforest Alliance certifierade vanilj. Fler än 1100 odlare har utbildats och Symrise arbetar direkt med lokala producenter för att förbättra kvalitets- och odlingsprocessen, men också med målet att förbättra spårbarheten bland leverantörer av vanilj.

Solrosolja

I Sydafrika, Unilever har arbetat med leverantören Ceoco, även där i syfte att förbättra spårbarheten i leverantörskedjan. Syftet är att solrosoljan med tiden enkelt ska kunna spåras till varje enskilt jordbruk. Näst steg blir att arbeta med allt fler jordbrukare så fler omfattas av denna kunskap och process.

Sweden

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss