Reducering av CO2

Unilever meddelar idag att man reducerat mängden CO2 från sina fabriker och logistik med hela 1 miljon ton sedan 2008.

Unilever meddelar idag att man lyckats reducera mängdenCO2från sina fabriker och logistik med hela 1 miljon ton sedan 2008 . Mängden kan liknas vid att minska antalet bilar i trafiken med 250 000 st! Detta resultat ska ses i ljuset av att Unilever samtidigt ökat sin försäljning med 26 % från €40,5 miljarder år 2008 till €51,3 miljarder år 2012. Att minska mängden växthusgaser är ett viktigt mål för företaget och den hållbarhetsplan som Unilever åtagit sig att genomföra fram till 2020.

John Maguire; Unilever´s Group Manufacturing Sustainability Director säger att “fortsatt utgörCO2utsläpp och klimatförändringar stora utmaninar för företagen men att det skapar också många möjligheter. Vårt fokus är att minska all energiåtgång genom att miljöeffektivisera samtliga fabriks- och logistikenheter såväl som kontor”.

”Miljöeffektivisering handlar inte enbart om att minska miljöpåverkan det innebär också en bra affärsmöjlighet. Sedan 2008 har vårt miljöarbete besparat oss mer än 300 miljoner euro i kostnader. Nästan 100 miljoner euro i energi, 186 miljoner euro i material, 17 miljoner euro i vatten; och 10 miljoner euro i förpackningsavfall. Vinsterna talar sitt tydliga språk i en värld mer stigande energipriser,” tillägger Maguire

Nyckelfaktorer

Minskningen på en miljonCO2innefattar en kombination av förbättringar i fabrikerna motsvarande 838,000 tonCO2samt en effektivisering kring logisktiken motsvarande 211,000 tonCO2.Unilever arbetar kontinuerligt med att miljöeffektivisera sin tillverkning och logistik och här följer några exempel under 2012:

  • Kostnadseffektiv förnybar energi från biobränsleanläggningar har en dubbel effekt som bidrar till att Unilever kan nå målet att 40 % av energianvändningen kommer från förnybar energi. Unilever har idag 30 biobränsleanläggningar vilka genererar 7 % av vår förnybara energi, ytterligare sex anläggningar för Latinamerika, Afrika och Asien planeras det kommande året.
  • Värmekraftanläggningar är en annan teknologi som hjälper Unilever att minska kostnader samtidigt som det möjliggör en minskning avCO2utsläpp. I Europa har värmekraftanläggningar bidragit med en reducering avCO2med
  • 50,000 ton och samtidigt minskat kostnaderna med 10 miljoner euro. Unilever planerar under 2013 att installera ytterligare värmekraftanläggningar i Mexico och Sydafrika.
  • Unilever effektiviserar även transporter genom inrättandet av UltraLogistik kontrollstation Katowice (Polen). Kontrollanläggningen möjliggör mer effektiv samordning av de tusentals transporter som sker via vägar, tåg- sjöfart och flygplantrafik. Det ger en minskning avCO2ut samtidigt som vår service till kunder förbättras ytterligare. Sedan 2008 har Unilever genom detta även kunnat minska kostnaderna för transporter med 50 miljoner euro. Som en del av UltraLogistik inrättas också lokala enheter som kommer effektivisera och minska transporterna enbart i Europa med 175 miljoner km. Detta utgör ett av skälen till att Unilever blev tilldelade en summa från Marco Polo fonden på 5,7 miljoner Euro för att investera och utveckla ett mer hållbart transportssystem för gods över Europa. Modellen UltraLogistik kommer vidare att rullas ut globalt.

Unilever har tidigare meddelat att mer än en 1/3 av råvarorna kommer från hållbara jordbruk. Ytterligare information kring Unilever hållbarhetsarbete presenteras den 22 april i samband med att Unilever för andra året redovisar Sustainable Living Plan Progress report.

Sweden

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss