75 percent

Unilever meddelade idag att alla dess anläggningar i Europa har nått samma mål som anläggningarna i Nordamerika: att inte skicka något icke-farligt avfall till deponi.

Globalt kan Unilevers anläggningar undvika över 17 miljoner euro i kasseringskostnader.

I enlighet med Unilever Sustainable Living Plan ska den totala mängden avfall som skickas till kassering 2020 ligga under 2008 års nivå, trots en betydande tillväxt av verksamheten. En viktig del i detta mål är att inte skicka något icke-farligt avtal till deponi från anläggningarna. Prestationen hittills har krävt minimala investeringskostnader och resulterat i att man undvikit ackumulerade kasseringskostnader på över 17 miljoner euro. Den 28 april i år publicerades Unilever Sustainable Living Report 2013 och den bekräftar att Unilever sedan 2008 har minskat den totala mängden avfall som skickas till kassering med 66 % per produktionston.

Pier Luigi Sigismondi, Unilever Chief Supply Chain Officer, säger: "Vi har sett en snabb acceleration när det gäller anläggningarnas övergång till noll avfall. 2010 hade 52 anläggningar nått målet. Nu har vi nått upp till 200 anläggningar. Vi är på god väg att uppnå vårt reviderade mål om 100 % av anläggningarna till 2015, fem år tidigare än detursprungliga målet 2020. Jag är stolt över det lagarbete som har gjort det möjligt för oss att nå denna milstolpe."

Sigismondi påpekar att ett fokus på att eliminera avfall från tillverkningsprocesser i Nordamerika, Europa, större delen av Latinamerika och ett flertal andra länder har bidragit till att man nu har slutmålet tydligt i sikte och tillägger att två avgörande faktorer kan identifieras som starkt bidragande till framgången:

1. En minskning av avfallet vid källan identifierades tidigt som en game changer när kampanjen startade 2010.

Genom att tillämpa principen om "3 R": "reduce" (minska), "reuse" (återanvänd) och "recycle" (återvinn), har man till 100 % uppnått målet att inte skicka något icke-farligt avfall till deponi på alla europeiska anläggningar Där fast avfall inte kan elimineras, återanvändas eller återvinnas, skickas det istället till energiåtervinning. Några exempel är:

  • St Dizier, Frankrike – glassavfall separeras från förpackningen med hjälp av skruvkompressor och vidarebefordras för framställning av biogas. Detta resulterade i en besparing på 50 000 euro per år.
  • Leeds, Storbritannien – genom att uppgradera avloppsreningsanläggningen har man kunnat skicka över 1 000 ton spillvatten för användning som gödningsmedel till professionella gräsplaner för fotboll, en besparing på mer än 35 000 euro per år.

2. Skapa ett tankesätt inriktat på förändring inom hela nätverket av anläggningar.

Unilevers anläggning Tortuguitas i Argentina var den anläggning som alstrade näst mest avfall inom hela koncernen. Ändå var ledningen här övertygad om att man kunde nå målet att inte skicka något icke-farligt avfall till deponi senast 2013.

Tillsammans med chefer från alla avdelningar bidrog anläggningschefen till att skapa ett "noll-tankesätt". Detta fick spridning bland medarbetarna och sporrade alla att nå målet. Man bildade såkallade "gröna team", grupper av medarbetare med särskilt ansvar för att komma fram med eko-effektiva idéer och skapa projekt för att eliminera och minska avfallsalstringen.

Noll-tankesättet spred sig snabbt på Tortuguitas och kom även att omfatta det sätt som anläggningen samarbetade med lokala leverantörer. Med stöd av den unika globala CapEx-fonden “Small Action Big Difference” för hållbarhetsprojekt utvecklade det argentinska teamet produktåtervinningsutrustning för anläggningens produktionslinjer. Enbart detta projekt har resulterat i 88 ton återvunna produkter om året och undvikta kostnader på 35 000 euro, allt inom en återbetalningsperiod på ett år.

Man har nu för avsikt att sprida denna kunskap till resterande anläggningar. Miljökoordinatorn från Afrika-gruppen besökte nyligen Tortuguitas för att sätta sig in i bästa praxis. Denna kunskap kommer sedan att tillämpas på alla de afrikanska anläggningarna för att hjälpa dem att göra de ändringar som krävs för att uppnå målet om att inte skicka något icke-farligt avfall till deponi.

Sweden

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss