Ny design

London/Rotterdam – Dove Body Wash-flaskor kommer att innehålla minst 15 % minde plast som ett resultat av den nyutvecklade förpackningstekniken lanserad av Unilever idag. Unilever har för avsikt att göra tekniken mer tillgänglig så att den kan användas på bredare front inom branschen.

Den nyutvecklade MuCell®-tekniken kommer först att sättas in vid tillverkningen av Dove Body Wash-flaskor i Europa

Den nya tekniken representerar ytterligare ett viktigt bidrag för att uppnå målet som fastställts i Unilever Sustainable Living Plan att halvera Unilevers ekologiska fotavtryck till 2020.

MuCell®-tekniken för formblåsning (EBM, Extrusion Blow Moulding) skapades i nära samarbete med två av Unilevers globala förpackningsleverantörer, ALPLA och MuCell Extrusion. Den representerar ett genombrott i flasktekniken: genom att använda gasinjektioner för att skapa gasbubblor i flaskväggens mittlager minskas flaskans densitet och mängden plast som erfordras.

Tekniken kommer först att sättas in i Europa, i Dove Body Wash-sortimentet, innan tekniken rullas ut på bred front. Med över 33 miljoner Dove Body Wash-flaskor sålda i hela Europa 2013 kan den nya tekniken innebära en besparing av upp till 275 ton plast om året medan en fullskalig utrullning, omfattande alla Unilever-produkter och förpackningsformat, skulle kunna innebära en besparing på upp till 27 000 ton plast och avsevärt bidra till målet fastställt i Unilever Sustainable Living Plan om att halvera Unilevers miljöavtryck till 2020.

Till januari 2015 kommer Unilever att ha avstått från vissa ensamrättigheter så att andra tillverkare kan börja använda tekniken för sina varumärken och produkter. Paul Howells, Vice President R&D Packaging på Unilever förklarar, “Vi är alltid på jakt efter ny teknik som kan hjälpa oss att uppnå vårt mål att bygga en hållbarare verksamhet och halvera vårt miljöavtryck och i samarbete med våra två partners har vi skapat en unik teknik som kommer att omvandla vår portfölj. 

Men det finns en gräns för vad Unilever kan åstadkomma på egen hand och genom att ge andra tillverkare tillgång till tekniken kommer vi verkligen att kunna se en effekt. Vi hoppas verkligen att våra kollegor i branschen också kommer att dra nytta av denna teknik och använda den för sina produkter."

Mark Lindenfelzer, vd för MuCell Extrusion LLC, säger, "MuCell®-teknik är en spännande innovation. Samtidigt som konsumenterna inte kommer att märka någon skillnad på flaskorna, blir effekterna för miljön högst påtagliga. Vi är mycket glada över att få vara en del av denna utveckling och tror att den innebär en riktig förändring för tillverkare som vill kunna agera mer ansvarsfullt."

Den 28 april 2014 publicerades Unilever Sustainable Living Report 2013 och den bekräftar att Unilevers totala fotavtryck från förpackningsavfall har minskat (-11 %) tack vare effektiva förpackningsdesigner och avyttring av såsmärken med stora avfallsavstryck.

Alla förpackningar som tillverkas med denna teknik förblir 100 % återvinningsbara.

För mer information om denna teknik, kontakta Frederic Dreux.

För annan information, kontakta Adam Fisher.

Om MuCell Extrusion

MuCell Extrusion LLC licensierar teknik och säljer tillhörande utrustning för produktion av mikrocellulära skumprodukter. Vi specialiserar oss på extrudering och formblåsning för flaskor, ark och film för konsumentförpackningar och vår teknik kan avsevärt minska polymerkonsumtionen, miljöpåverkan och kostnaden för våra klienter. MuCell Extrusion LLC är helägt av Zotefoams plc.

MuCell® är ett registrerat varumärke som tillhör Trexel Inc, licensierat med ensamrätt till MuCell Extrusion LLC för användning i mikrocellulär skumning av extruderingsprodukter.

Om ALPLA

Som internationell teknikledare på området plastförpackningar har ALPLA kunnat erbjuda sina kunder världen över en innovativ och högkvalitativ produkt sedan 1955.

I sina mer än 152 anläggningar i 40 olika länder har ALPLA runt 15 300 anställda och framställer plastförpackningslösningar för kända varumärken inom alla produktkategorier, bland annat livsmedel och drycker, hygien och rengöring samt olja och smörjmedel. Produktsortimentet omfattar flaskor, preforms, kapsyler och tuber. Som systemleverantör av plastflaskor med kapsyler, formger och tillverkar ALPLA hela förpackningen åt kunderna.

För mer information om ALPLA, besök www.alpla.com

Nyckelfaktorer

Minskningen på en miljonCO2innefattar en kombination av förbättringar i fabrikerna motsvarande 838,000 tonCO2samt en effektivisering kring logisktiken motsvarande 211,000 tonCO2.Unilever arbetar kontinuerligt med att miljöeffektivisera sin tillverkning och logistik och här följer några exempel under 2012:

  • Kostnadseffektiv förnybar energi från biobränsleanläggningar har en dubbel effekt som bidrar till att Unilever kan nå målet att 40 % av energianvändningen kommer från förnybar energi. Unilever har idag 30 biobränsleanläggningar vilka genererar 7 % av vår förnybara energi, ytterligare sex anläggningar för Latinamerika, Afrika och Asien planeras det kommande året.
  • Värmekraftanläggningar är en annan teknologi som hjälper Unilever att minska kostnader samtidigt som det möjliggör en minskning avCO2utsläpp. I Europa har värmekraftanläggningar bidragit med en reducering avCO2med
  • 50,000 ton och samtidigt minskat kostnaderna med 10 miljoner euro. Unilever planerar under 2013 att installera ytterligare värmekraftanläggningar i Mexico och Sydafrika.
  • Unilever effektiviserar även transporter genom inrättandet av UltraLogistik kontrollstation Katowice (Polen). Kontrollanläggningen möjliggör mer effektiv samordning av de tusentals transporter som sker via vägar, tåg- sjöfart och flygplantrafik. Det ger en minskning avCO2ut samtidigt som vår service till kunder förbättras ytterligare. Sedan 2008 har Unilever genom detta även kunnat minska kostnaderna för transporter med 50 miljoner euro. Som en del av UltraLogistik inrättas också lokala enheter som kommer effektivisera och minska transporterna enbart i Europa med 175 miljoner km. Detta utgör ett av skälen till att Unilever blev tilldelade en summa från Marco Polo fonden på 5,7 miljoner Euro för att investera och utveckla ett mer hållbart transportssystem för gods över Europa. Modellen UltraLogistik kommer vidare att rullas ut globalt.

Unilever har tidigare meddelat att mer än en 1/3 av råvarorna kommer från hållbara jordbruk. Ytterligare information kring Unilever hållbarhetsarbete presenteras den 22 april i samband med att Unilever för andra året redovisar Sustainable Living Plan Progress report.

Sweden

Sandhya Forselius
Unilever Sverige
Box 1056
171 22 Solna

+46 (0) 8 619 95 00
sandhya.forselius@unilever.com

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss