100 % spårbar, certifierad, och hållbart producerad palmolja

All palmolja som direkt anskaffas för den europeiska livsmedelsverksamheten kommer att vara 100% spårbar och hållbart certifierad i slutet av 2014

58 % av den globala volymen palmolja spårbar

  • Unilever har nu spårbarhet över cirka 1800 kvarnar för rå palmolja, som representerar ungefär två tredjedelar av alla fabriker i den globala palmoljeindustrin
  • 58% av palmoljan är nu spårbara till kända kvarnar

Att känna till ursprunget av palmoljan är vitalt för att stoppa den pågående avskogning som paralyserar samhällen samt miljön. Rapporten ”Unilever Sustainable Palm Oil Progress 2014” publicerades idag på den 12:e rundabordskonferensen RSPO i Kuala Lumpur.

2014 - Ett definierande år

Pier Luigi Sigismondi, Unilever Chief Supply Chain Officer, berättar: "2014 har varit ett definierande år för vårt mål att skapa en öppnare palmoljeindustri. Att veta var palmoljan kommer ifrån är ett kritiskt steg i resan. Utmaningen är enorm och inte lätt att uppnå, men vi är fast beslutna att lyckas och kan nu rapportera goda framsteg. Vi vill dela våra lärdomar med resten av branschen."

Mr Sigismondi, fortsätter: ”Det handlar om att göra det rätta för vår planet och våra konsumenter eftersom du inte kan ha en sund verksamhet i en ohälsosam värld. Vi vill fortsätta att möta våra konsumenters vardagliga behov i decennier framöver och det innebär inköp på ett helt hållbart sätt för att framtidssäkra våra leveantörskedjor. Att stoppa avskogningen är vårt slutmål och vi är engagerade i detta."

Möjligheter för småskaliga jordbrukare

Unilever är fast besluten att småskaliga jordbrukare, tillsammans med sina leverantörer skall arbeta för att förbättra försörjningsmöjligheter, inkomster och arbetsförhållanden. Ett samarbete med småskaliga jordbrukare som odlar palmolja är nästa steg i utmaningen och är avgörande för att uppnå full spårbarhet. 

För många småbrukare i utvecklingsländer ger palmoljan en väg ut ur fattigdom och en chans att höja sin familjs levnadsstandard, så att de kan skicka sina barn till skolan. Unilever deltar i samarbeten av denna typ, såsom ett pilotprogram med IDH i norra Sumatra . Förutom detta även ett bredare, socialt partnerskap med Solidaridad inriktat på palmolja som en viktig handelsvara i Västafrika med potential att växa in i Asien och Latinamerika.

Unilever samlar även många lärdomar från sitt globala program för småskaliga jordbrukare som arbetar med andra varor och tillämpar sedan denna kunskap för palmoljan.

Det är Unilevers vision att vi år 2020 kommer att uppnå en transformation av palmoljemarknaden, och där hela branschen övergår till att använda 100% hållbar palmolja. Unilever anser att en lönsam och hållbar palmoljesektor måste få rätt balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska mål. Detta är ett delat ansvar mellan regeringar, den privata sektorn och samhället i stort. Därför arbetar Unilever med flera branschledande företag och icke-statliga organisationer för att finna en lösning att stoppa avskogningen, skydda torvmark, och för att driva fram positiva ekonomiska och sociala effekter för lokala samhällen.

ENDS

More information about Unilever’s journey to 100% sustainable palm oil can be found in:

Marc Potma

+31 61137 5464
Unilever Corporate Media Relations
Marc.Potma@unilever.com

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss