Unilever når ny milstolpe inom noll avfall till deponi

Nio månader efter att man uppnått målet med att inte deponera något farligt avfall från hela det globala nätverket av 242 fabriker och troligen som det första företaget i världen, har Unilever idag meddelat att man nu inte deponerar något avfall i Europa.

Unilever hade en ambition om att bli ett företag utan avfall till deponi i januari 2015. Den europeiska verksamheten är den första att uppnå det nya målet med ytterligare 63 enheter som inte längre deponerar något avfall. Unilever strävar efter att bli ett företag utan avfall till deponi på global nivå före årets slut och strävar även efter att jobba mot en zero waste-värdekedja.

Pier Luigi Sigismondi, chef för Unilevers leverantörskedja, berättar: ”Att inte deponera något avfall utgör en viktig del i Unilevers ambitioner när det gäller hållbar tillväxt, en förändring vi hoppas ska kunna förverkligas över hela industrin.

I juni i år ingick vi ett samarbete med andraföretag, experter och intressenter för att få den enskilda individen att ta till sig problemet på personlig nivå. Vi tror, att om vi alla arbetar tillsammans kan vi minska avfallsmängden i stor skala. Våra europeiska team har nått en ny och viktig milstolpe och har bevisat att modellen och tankesättet som drev just våra ambitioner kan upprepas utanför tillverkningsmiljön.

I en tid när hela världen fokuserar på FNs globala mål, ett ambitiöst antal mål som ska sätta stopp för den extrema fattigdomen, öka jämställdheten och hantera klimatförändringarna före år 2030, är det hög tid att vi lägger mer fokus på åtgärder för att minska avfall”.

Unilevers europeiska VD Jan Zijderveld tillägger: ” Vi är väldigt stolta över att alla våra europeiska enheter genererar noll avfall till deponi. Att som företag uppnå detta är komplext eftersom vi inte äger eller är det enda verksamma företaget i många av de enheter där vi har verksamhet. Våra team har lagt ner mycket tid och energi och har visat på ett stort entreprenörskap för att kunna lösa ett flertal utmaningar inom detta område.

Detta är ett av många områden Unilever jobbar med för att förankra vår Sustainable Living Plan i hela organisationen och i alla våra varumärken. När hållbara varumärken genererar tillväxt och besparingar genom effektiv användning av resurser och material, blir affärsmodellen för hållbarhet väldigt tydlig”.

Information

Med deponerat avfall menas avfall som inte kan återvinnas. Det avfallet läggs på deponi, det vi dagligt tal kallar soptippar. Det kan gälla både farligt och icke-farligt avfall. Det ställs olika krav på deponier beroende på vilket avfall som tas om hand där. Farliga ämnen ska inte kunna läcka ut till omgivningen.¹Farligt avfall representerar en mycket liten andel av det totala fabriksavfallet. Typerna av material som utgör farligt avfall varierar beroende på olika lokala avfallsbestämmelser världen över.

  • ²Beteckningen europeiskt företag utan avfall till deponi innebär att i tillägg till tillverkningsenheterna skickar inte heller Unilever-ägda kontor, distributionscentra och lagerlokaler något avfall till deponi. Nu planerar vi att ta ännu ett steg genom att uppnå noll avfallsmängd även vid distributionscentra och kontor som Unilever inte äger och inte heller är ensamma kunder till, och enheter där Unilever upptar mindre än 35 procent av verksamheten.
  • Unilever meddelade att man nått sitt mål globalt att inte deponerar något farligt avfall på 242 tillverkningsenheter i 67 länder i januari 2015. Unilever är det första företaget som lyckats uppnå det här målet globalt.
  • För ytterligare information om offentliggörandet i januari 2015 klicka här
  • För mer information om Unilever/2degrees Zero Waste Mindset-evenemang i juni 2015 klicka här.
  • 2degrees är en världsledande samarbets- och tjänsteplattform för hållbara verksamheter med över 43 800 medlemmar från 177 länder. 2degrees har även lagt upp Unilevers zero waste-program på sin global collaboration map

Om Unilever:

Unilever är en världsledande leverantör av produkter inom områdena livsmedel och drycker, hygien och rengöring med försäljning i över 190 länder. Under en vanlig dag når man två miljarder konsumenter. Företaget har 174 000 medarbetare och den årliga försäljningen 2014 låg på 48,4 miljarder euro. Över hälften av företagets ekologiska fotavtryck finns på utvecklings- och tillväxtmarknaderna (57 % 2014). Portföljen inkluderar varumärken som Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Walls glass, Marmite, Magnum och Lynx.

I Unilevers Sustainable Living Plan (USLP) strävar man efter att dubblera affärsverksamheten samtidigt som man minskar sitt ekologiska fotavtryck och får en ökad effekt av företagets positiva samhällsinsatser. Unilever säger att ULSP är företagets strategiska svar på de utmaningar som företag som verkar i en osäker och instabil värld ställs inför. Dess tre mål är:

Hjälpa mer än en miljard människor att vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande

Frikoppla företagets tillväxt från dess miljöpåverkan

Förbättra försörjningen för miljontals människor till år 2020

År 2014 rankades Unilever som nummer ett inom sin bransch i Dow Jones Sustainability Index. I FTSE4Good Index Series uppnådde fick man högsta poäng (5) på miljöområdet, vilket har lett till att man har inkluderats i FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index. 2014 toppade företaget listan över Global Corporate Sustainability Leaders i den årliga undersökningen GlobeScan/SustainAbility – för fjärde året i rad. 

År 2014 var Unilever en av de tre mest attraktiva arbetsgivarna på LinkedIn inom samtliga branscher. De är även LinkedIns mest attraktiva FMCG-arbetsgivare i världen. För mer information om Unilever och dess varumärken, besök www.unilever.com. För mer information om Unilever Sustainable Living Plan, se www.unilever.com/sustainable-living

Riitta Jantunen

+ 358 40 803 5671
riitta.jantunen@unilever.com

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss