Unilever släpper en unik rapport om mänskliga rättigheter

Förbättrade försörjningsmöjligheter, starkare mänskliga rättigheter

Rapporten (PDF | 5MB) beskriver Unilevers mål att inte bara respektera mänskliga rättigheterna utan aktivt arbeta för att rättigheterna ska stärkas i alla delar av verksamheten. Rapporten dokumenterar områden där företaget har gjort viktiga framsteg och beskriver vilka utmaningar som väntar framöver.

Paul Polman, VD för Unilever, berättar: "Företaget kan bara utvecklas i samhällen där de mänskliga rättigheterna respekteras, upprätthålls och stärks. Människorna är vår största tillgång och att stärka dem i hela vår leverantörskedja är inte bara rätt sak att göra - det säkerställer också att vårt företag kommer att fortsätta vara framgångsrikt.”

"Om vi blickar framåt så vet vi att FN:s avtal om en hållbar utveckling läggs fram i september och att vi kanske ser ett globalt klimatavtal i Paris i slutet av året. Det innebär att det just nu är ett bra tillfälle att öppna en ärlig diskussion om mänskliga rättigheter.”

"Klimatförändringarna hotar oss alla och det troligaste är att det är de allra fattigaste människorna och samhällena som kommer att drabbas hårdast. Det är också i de fattiga delarna av världen där vi ser de grövsta brotten mot mänskliga rättigheter. Det är inte längre tillräckligt för oss som företag att bara respektera de mänskliga rättigheterna. Vi måste inta en mycket aktivare roll och säkerställa att vi lyckas i vårt engagemang."

Under 2014 dokumenterade Unilever sitt åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna som en del av Unilever Sustainable Living Plan [USLP],bolagets strategi för en hållbar och ansvarsfullaffärsverksamhet. En del av detta åtagande var att offentligt rapportera om arbetet med att förbättra de mänskliga rättigheterna.

Unilever blev det första företaget att anta FN:s vägledande riktlinjer (UN Guiding Principles Reporting Framework), världens första omfattande vägledning för hur företagen ska implementera FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter. Unilever är nu det första företaget att ta fram en detaljerad, fristående rapport som använder det här ramverket.

Marcela Manubens, Global Vice President, Social Impact på Unilever berättar: "Vår ambition är att stärka de mänskliga rättigheterna i varje funktion, i varje befattning och i alla delar av vår organisation.

"Vi har 172 000 anställda, 76 000 leverantörer och försäljning i mer än 190 länder över hela världen, vilket innebär många olika kulturella normer och socioekonomiska utmaningar. Vi vet att vi har lyckats när alla dessa 172 000 människor runt om i världen förstår vad detta betyder för deras eget jobb och när de vet vad de ska göra för att vi ska nå våra mål. Vi har en lång väg att vandra och vi kan inte göra det själva, men genom att vara ärliga och förstå de utmaningarna som vi står inför så kommer vi att lyckas!".

Rapporten belyser viktiga områden där vi har gjort framsteg, t.ex. när det gäller att stärka kvinnors rättigheter, vår kamp mot sexuella trakasserier och vårt arbete med hälso- och säkerhetsfrågor i hela leverantörskedjan.

Den beskriver också viktiga fokusområden för framtiden, till exempel när det handlar om mänskliga rättigheter bortom våra primära underleverantörer, arbetsvillkoren för gästarbetare och samarbetet med andra organisationer för att skapa en förändring.

Unilever har åtagit sig att bygga ett ramverk för att förbättra datainsamlingen, kontrollerna och analyserna som ligger till grund för bolagets framtida rapporter.

Bakgrundsinformation:

För mer information, vänligen kontakta helen.dodd@unilever.com eller amanda.hearn@unilever.com

Unilevers viktiga framsteg när det gäller människorättsfrågor:

Vi arbetade för att kvinnors makt ska öka. Som en del av vår Unilever Sustainable Living Plan (2013) har vi satt som mål att ge 5 miljoner kvinnor mer makt senast år 2020.

Vi lanserade vår ansvarsfulla inköpspolicy 2014 där vi förbinder oss att bedriva vår verksamhet med integritet, öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor. Säkerhet är en mycket viktig del av Unilevers verksamhet och vi har uppnått vårt mål att halvera antalet olyckor i våra fabriker och på våra kontor sedan 2008.

Vi ska också ha en öppen och ansvarsfull strategi för att hantera frågor som rör mänskliga rättigheter i hela verksamheten. Det är därför som vi anlitade Oxfam för att granska vår vietnamesiska verksamhet under 2013 och för att hjälpa oss att bättre förstå hur vi ska kunna följa FN:s riktlinjer. Mer information om detta arbete kommer senare under år.

Vi har nolltolerans mot tvångsarbete och följer reglerna i UK Modern Slavery Act från 2015 när vi bedömer effektiviteten i våra processer. Vi stärker våra utbildningsprogram för att förebygga människohandel bland våra anställda, leverantörer och distributörer och skapar mekanismer för rapportering.

Unilever PLC

Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
United Kingdom


Press-Office.London@Unilever.com

Unilever NV

Weena 455
3013AL Rotterdam

www.unilever.nl

+31 (0) 10 217 4000
mediarelations.rotterdam@Unilever.com

Ta reda på mer om ämnena

Tillbaka överst på sidan

SOCIALA MEDIER

Delar du vårt intresse för en hållbar framtid. Följ gärna med oss i sociala kanaler. Vi håller utkik efter dig!

KONTAKTA OSS

Kontakta Unilever och specialiserade team eller hitta kontakter runt om i världen.

Kontakta oss