Hoppa till innehåll

Hållbarhetsåtagande ger snabbare tillväxt för Unilever

Publiceras:

Estimerad lästid: 6 minuter

London/Rotterdam – Unilever Sustainable Living Plan är inne på sitt femte år och i företagets hållbarhetsrapport framgår det att Unilevers Sustainable Living-märkena fortsätter att visa överlägsna resultat. Konsumenter förväntar sig numera mer av varumärken och företag – och de belönar företag som utöver den traditionella produktprestandan till ett överkomligt pris även levererar större sociala fördelar.

Följande kunde rapporteras för Sustainable Living-märken – märken som har integrerats hållbart både sett till syften och produkter – 2015:

 • De hade en ännu snabbare tillväxt jämfört med 2014
 • De stod för nästan hälften av Unilevers tillväxt
 • De växte avsevärt snabbare – inte mindre än 30 % snabbare – än resten av verksamheten
 • De omfattade Unilevers fem största märken – Knorr, Dove, Via ”Dirt is Good”, Lipton och Hellmann’s

Dessa rön delades med hållbarhetsspecialister från ickestatliga organisationer (NGOs), universitet och näringsliv, som samlats i London för att komma fram till hur gemensamma åtgärder kan bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals).

Paul Polman, Unilevers koncernchef, sa: "Företag kan spela en ledande roll när det gäller att skaka om marknader till stöd för en hållbar livsstil – och man kommer även att belönas av konsumenter som utöver högkvalitativa produkter till rätt pris även vill se ansvarstagande som syfte. Det råder inget motsatsförhållande mellan näringsverksamhet och hållbarhet, det skapar verkligt värde för Unilever.”

Deltagarna diskuterade även förändrade trender i konsumenternas inställning på området hållbarhet, inklusive ny forskning1 från Unilever som utmanar den gängse uppfattningen att hållbarhet inte säljer. Forskningen visar att:

 • Hållbarhet inte längre är en nischfråga
 • 54 % av konsumenterna vill köpa mer hållbart, många gör det redan och fler vill göra det
 • Konsumenterna vill ha hela paketet – effektiva produkter, rätt pris och med ett hållbarhetssyfte som de kan relatera till.

Unilever menar att man efter fem år är på rätt väg när det gäller att uppfylla de allra flesta målen i Unilevers Sustainable Living Plan, företagets plan för att uppnå dess vision om att verksamheten ska växa samtidigt miljöpåverkan minskas och man ökar sin positiva inverkan på samhället. Hållbarhet bidrar till att ge ökad tillväxt och lägre kostnader liksom även lägre risk och ökat förtroende.

Detta trots en global marknad präglad av växande fluktuationer och osäkerhet, vilket är en konstant utmaning för Unilevers framsteg i riktigt att uppfylla målen. Konsumenterna i värdekedjan innebär en utmaning där större förändringar krävs för att ytterligare minska miljöpåverkan kopplad till produktanvändningen. Företaget kommer att skynda på sitt arbete med att designa produkter som är mindre koldioxid- och vattenintensiva och fortsätta samarbeta med partners för att uppnå förändringar i konsumentanvändarfasen och för att hjälpa konsumenter att förstå hur de kan främja en mer hållbar livsstil.

Sedan lanseringen av företagets Sustainable Living Plan har Unilever hjälpt runt 482 miljoner människor att uppnå en förbättrad hälsa genom bland annat handtvätt, bättre självkänsla och munhygien. Huvuddelen av företagets livsmedels- och dryckesportfölj uppfyllde eller överträffade referenspunkterna för nationella kostrekommendationer – och 34 % uppfyllde högsta näringsstandarder. Unilever gjorde det även möjligt för runt 600 000 småbrukande bönder och 1,8 miljoner småskaliga återförsäljare att få tillgång till utbildning och support.

Unilever fortsätter i den egna verksamheten att göra goda framsteg – sedan 2008 har företaget minskat de energirelaterade koldioxidutsläppen med 39 % per produktionston, vatten med 37 % per produktionston och mängden avfall som skickas för deponering med 97 % per produktionston.

SLUT

Kommentarer

En detaljerad rapport om resultat i förhållande till målen i Unilevers Sustainable Living Plan och Unilevers inställning till att skapa riktig skillnad finns online på: unilever.com/sustainable-living.

Infografik kan laddas ner på https://we.tl/U8WYkU2B9O

Följ samtalet på @Unilever och med #collectiveaction

1 anpassat forskningsprojekt beställt av Unilever, utfört av Europanel på fem marknader. Hushåll, som deltog i undersökningen, registrerade sina faktiska köp och fick frågor om specifika köp, inte bara om köpavsikt.

Sustainable Living varumärken

Ett Sustainable Living varumärken präglas av hållbarhet inbyggt inte bara i dess marknadsplattform – utan även i dess produkter.

Det innebär att man måste:

 • definiera en plattform som agerar för att göra världen till en bättre plats på ett sätt som är relevant för varumärket, bra för samhället och meningsfullt för de människor som väljer använda produkterna
 • erbjuda produkter som bidrar till målen i Unilevers Sustainable Living Plan, oavsett om detta innebär förbättring av hälsa, välbefinnande eller kosthållning, minskad miljöpåverkan eller användning av råvaror med ett hållbart ursprung.

Hållbarhet är värdeskapande för vår verksamhet

Unilever har utvecklat ett enkelt ramverk om fyra punkter för att tydligare åskådliggöra de sätt som hållbarhet bidrar till att göra oss framgångsrika.

Drivkraft för tillväxt - Hållbarhet främjar tillväxt genom att befästa varumärkespositionen, öppna upp nya marknader (t.ex. marknaden för säkert dricksvatten) och inspirera till innovation. Våra Sustainable Living-varumärken visar detta.

Sänkta kostnader - Genom att minimera avfallet och minska användningen av energi, råmaterial och naturresurser uppnår vi effektivitetsvinster och sänker kostnaderna. Sänkta kostnader och besparingar bidrar i slutänden till att förbättra våra marginaler. Kostnader som har undvikits genom eko-produktion har sedan 2008 uppgått till mer än € 600 miljoner. Vårt avfallsprogram har under denna period bidragit till att vi har undvikit kostnader på runt € 250 miljoner och skapat hundratals arbetstillfällen.

Minskad risk - En affärsstrategi inriktad på hållbarhet hjälper oss att minska risken i alla delar av vår verksamhet. En hållbar verksamhet hjälper oss att framtidssäkra vår leverantörskedja mot riskerna kopplade till klimatförändringar och långsiktiga inköp av råvaror, vilket gör oss mindre utsatta för fluktuationer inom råvarupriser.

Vinner förtroende - Att sätta hållbarhet i centrum för vår affärsmodell stärker våra relationer med intressenter och hjälper oss att bli ett framgångsrikt företag. Det hjälper oss att bevara vårt värde och vår relevans för konsumenter samtidigt som vi inspirerar Unilevers nuvarande och framtida medarbetare. 2015 behöll vi vår status som nyutexaminerades förstahandsval som arbetsgivare inom FMCG-sektorn i 34 länder. Även på LinkedIn hamnar Unilever bland de tre mest efterfrågade arbetsgivarna.

Om Unilever:

Unilever är en världsledande leverantör av produkter inom områdena livsmedel och drycker, hygien och rengöring med försäljning i över 190 länder. Varje dag når man två miljarder konsumenter. Företaget har 169 000 medarbetare och 2015 låg försäljningen på 48,4 miljarder euro. Över hälften (58%) av företagets verksamhet bedrivs på utvecklingsmarkander och nya marknader. Unilever har över 400 varumärken som återfinns i människors hem världen över, inklusive Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann’s, Lipton, Wall’s, PG Tips, Ben & Jerry’s, Marmite, Magnum och Lynx.

Unilevers Sustainable Living Plan (USLP) strävar efter:

 • Hjälpa mer än en miljard människor att vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande till år 2020.
 • Halvera miljöpåverkan från våra produkter till år 2030.
 • Förbättra försörjningen för miljontals människor till år 2020.

Unilever rankades som nummer ett inom sin sektor i Dow Jones Sustainability Index 2015. I FTSE4Good Index uppnådde man högsta poäng (5) på miljöområdet. 2015 toppade företaget listan över Global Corporate Sustainability Leaders i den årliga undersökningen GlobeScan/SustainAbility – för femte året i rad. För andra året i rad rankades Unilever som den mest hållbara livsmedels- och dryckesproducenten på Oxfams 2016 Behind the Brands Scorecard.

Unilever hamnar på LinkedIns Topp 3-lista över de mest efterfrågade arbetsgivarna inom alla sektorer.

För mer information om Unilever och dess varumärken, besök www.unilever.com. För mer information om USLP: http://www.unilever.com/sustainable-living/

Tillbaka till sidans topp