Hoppa till innehåll

Forskare har upptäckt genen för ungdomligt utseende

Publiceras:

Estimerad lästid: 2 minuter

London/Rotterdam 29 maj 2016

LiuPerceivedAge Kayser 002

En ny studie, som släpps idag, har hittat det första genetiska beviset som förklarar skillnaden mellan hur gamla vi ser ut att vara och hur gamla vi faktiskt är.

Forskarna hoppas att det faktum att man har kommit på vad det är som gör att vissa ser yngre ut än andra kommer att leda till nya upptäckter som kan hjälpa alla att se yngre ut längre.

Det var forskare från Unilever som tillsammans med Erasmus MC universitetsmedicinska centrum i Rotterdam och andra partners gjorde denna upptäckt i samband med en stor samarbetsstudie om åldrande.

Med hjälp av ansiktsfoton bedömdes den ungdomliga framtoningen hos över 4 000 personer, vilket innebar över 100 000 bedömningar av uppfattad ålder (hur gamla de såg ut) under projektet. Teamet undersökte därefter över 8 miljoner varianter i deltagarnas DNA för att undersöka om de som såg unga ut för sin ålder hade annorlunda varianter jämfört med dem som såg gamla ut för sin ålder.

Denna banbrytande forskning, som publicerades idag i tidskriften Current Biology, resulterade i upptäckten att individer med en variant av genen MC1R såg två år äldre ut än personer med en annan variant av samma gen.

Doktor David Gunn, senior forskare på Unilever och den ena av studiens forskningsledare:

"Denna forskning är otrolig spännande och öppnar upp en helt ny förståelse för varför vissa personer bevarar ett utseende med en mer ungdomlig framtoning även när de åldras.

Genom att studera dem som ser unga ut för sin ålder och lära oss deras "hemlighet", kan vi i framtiden hitta nya sätt att hjälpa alla att se yngre ut längre.

Det återstår förstås mycket arbete, men vi är hoppfulla om att denna upptäckt kan påverka framtida produktutveckling och innovation på Unilever.”

Professor Manfred Kayser från Erasmus MC, universitetsmedicinskt centrum i Rotterdam, och den andra av studiens två forskningsledare:

"Upptäckten av denna första gen som har med uppfattad ålder att göra är viktig, eftersom den öppnar dörren för att hitta flera gener som vi vet finns och som vi nu vet är möjliga att hitta.”

Vårt fynd är ännu ett steg i förståendet av skillnader i åldrandet mellan olika människor och ger nya ledtrådar till identifieringen av molekylära länkar mellan uppfattad ålder, kronologisk ålder och biologisk ålder.

Nästa steg är att på molekylär nivå förstå varför ett yngre utseende tyder på att du är sundare, vilket så småningom kan leda till att vi förstår vad som ligger bakom ett sunt åldrande.”

Tillbaka till sidans topp