Hoppa till innehåll

Unilever främjar renare bränsle

Publiceras:

Estimerad lästid: 3 minuter

Unilever främjar användning av renare bränsle

Unilever anordnar ett branschkonsortium för att främja användandet av LNG

Bryssel/Rotterdam, 21 januari 2016 – Unilever and the Innovation & Network Executive Agency (INEA) har genom Europakommissionen skrivit på ett treårigt avtal för att utveckla den europeiska infrastrukturen för LNG som alternativt bränsle för tung internationell vägtransport. Just nu anses LNG (förkortning för Liquefied Natural Gas) som ett av de bästa hållbara alternativen till diesel.

Genombrott inom användningen av LNG Connect2LNG-konsortiet * med Unilever i spetsen representerar både ”efterfrågan” på och ”tillgång” av LNG. Just nu utgörs det största hindret för fortsatta investeringar i LNG-lastbilar bristen på LNG-bränslestationer. Genom att anlägga fem LNG-bränslestationer längs den europeiska huvudtransportleden (Core Network Corridors) i Frankrike och Tyskland kan man sammanföra nordvästra och södra Europa. Europakommissionen finansierar projektet med en summa på 4,5 miljoner euro från Connecting Europe Facility (CEF) **.

Lägre koldioxidutsläpp, partiklar och lägre bullernivå Connect2LNG-projektet går hand i hand med Unilever Sustainable Living Plans ambitioner som bland annat innehåller mål om lägre koldioxidutsläpp. Fördelarna med LNG jämfört med diesel är:

  • 11,5 procent lägre koldioxidutsläpp
  • 35 procent lägre utsläpp av kväveoxider
  • 95 procent lägre utsläpp av partiklar
  • 25-50 procent lägre bullernivå

Av yttersta vikt Dirk Beckers, VD för Innovation and Networks Executive Agency (INEA), ett organ inom Europakommissionen som övervakar implementeringen av projektet, sade: ”Reducering av miljöpåverkan från vägtransporter och det samtida främjandet av alternativt bränsle är precis det som Connecting Europe Facility (CEF) strävar efter att förverkliga. INEA har övervakat många framgångsrika projekt inom området och jag är övertygad om att Connecting2LNG också kommer att visa sig bli väldigt viktigt för branschen i synnerhet och Europa i allmänhet. Det i sig kan leda till att allt fler organisationer presenterar sina egna förslag för CEF Call”.

Uppgradering

Under en treårsperiod kommer konsortiet att granska olika affärsmodeller, titta på möjligheterna att öka användningen av LNG och sprida kunskaper, modeller och teknik över hela transportsektorn. Den genomförda studien och projektet såväl som testutvecklingen av ett LNG-bränslenätverk främjar utvecklingen av LNG-drivna HGVs för medellånga och långdistanstransporter.

Connect2LNG-samarbetet kommer aktivt att kontakta andra transportbolag och logistikleverantörer för att ytterligare främja användandet av LNG för vägtransporter.

För en industri i rörelse ”Genom att främja övergången till alternativa bränslen tar Unilever täten i strävan efter en mer hållbar transportsektor. LNG är ett rent och säkert alternativ till internationell tung transport”, säger Jan Zidjerveld, VD för Unilever i Europa. ”Unilever är tillräckligt stora för att kunna skicka ut positiva signaler som kan leda till en viktig förändring inom transportsektorn. När vi rör oss följer andra efter och det kommer att ge transportföretagen och bränsleleverantörerna det självförtroende de behöver för att själva kunna ta nästa steg”.

Website Connect2LNG: www.connect2lng.com

*

Connect2lNG-konsortiet representerar logistikkedjan och består av företagen CHEP, Iveco, ENGIE och fyra logistikleverantörer (DHL, Gilbert de Clercq, Perrenot och Vos Logistict).

**

Connecting Europe Facility är ett transport- och infrastruktursystem inom Europakommissionen som fokuserar på hållbar, effektiv, multimodal transport över de viktigaste europeiska transportkorridorerna.

Tillbaka till sidans topp